Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Ysgrifennu Drama Radio: Drama mewn wythnos
Llu 02 Mai - Sad 07 Mai 2016
Tiwtoriaid / David Hunter, Neil Brand
Gweld Manylion
Rhyddiaith: Y Busnes ‘Sgwennu ‘Ma
Iau 12 Mai - Sul 15 Mai 2016
Tiwtoriaid / Gareth F. Williams, Manon Steffan Ros
Gweld Manylion
Cwrs Ffeithiol: Ysgrifennu am Daith Bywyd a Theithiau Eraill
Llu 16 Mai - Sad 21 Mai 2016
Tiwtoriaid / Justin Marozzi, Rory MacLean
Darllenydd Gwadd / Jan Morris
Gweld Manylion
Dosbarth Meistr Barddoniaeth yr Haf 2016
Llu 23 Mai - Sad 28 Mai 2016
Tiwtoriaid / Carol Ann Duffy, Gillian Clarke
Gweld Manylion
Encil yr Haf
Llu 30 Mai - Gwe 03 Meh 2016
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Manon Steffan Ros

  Mae Manon wedi ysgrifennu pymtheg o lyfrau, gan gynnwys nofelau i blant, nofelau i oedolion a llyfr i blant ifanc. Enillodd wobr Barn y Bobol Llyfr y Flwyddyn yn 2010 am Fel Aderyn, a’r categori ffuglen yn 2013 am Blasu. Mae’n sgwennu stori fer yn wythnosol i gylchgrawn Golwg.

  Darllen Mwy
 • Cip ar Diwtor

  Carwyn Jones

  Yn Hydref 2015 penderfynodd Carwyn Jones fynd am flwyddyn gyfan heb brynu cig o siopau ac archfarchnadoedd, gan bysgota, hela a chasglu planhigion bwytadwy ei hun er mwyn paratoi ei brydau bwyd. Mae rhaglen ddogfen,Y Dyn Gwyllt, yn cael ei ddarlledu ar S4C ar hyn o bryd a bydd ei lyfr, Llawlyfr y Dyn Gwyllt, yn cael ei gyhoeddi gan Gomer yn haf 2016.

  Darllen Mwy

Ein Blog

27 Ebr 2016 /
Taith gerdded lenyddol y Lôn Goed gyda’r Prifardd Siôn Aled Dydd Sadwrn 21 Mai, 11.00 am - 2.00 pm Cwrdd ar gychwyn y Lôn...
20 Ebr 2016
Ddiwedd Mawrth mi adawais Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd am dridiau i ymweld â chanolfan ysgrifennu arall, yng ngogledd eithaf yr Alban. Moniack Mhor yw...