Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Ffuglen i Oedolion Ifanc
Llu 12 Med - Sad 17 Med 2016
Tiwtoriaid / Lucy Christopher, Marcus Sedgwick
Darllenydd Gwadd / Melvin Burgess
Gweld Manylion
Cwrs Undydd: Rhyddiaith
Sad 17 Med 2016
Tiwtor / Caryl Lewis
Gweld Manylion
Cwrs Sgriptio
Sad 24 Med - Sul 25 Med 2016
Tiwtoriaid / Aled Jones Williams, Sarah Bickerton
Gweld Manylion
Ymwreiddio ym Myd Natur: Ysgrifennu a Darlunio i Blant
Llu 03 Hyd - Sad 08 Hyd 2016
Tiwtoriaid / Jackie Morris, Nicola Davies
Gweld Manylion
Encil Adrodd Stori: Cân-linellau Prydain
Llu 10 Hyd - Sad 15 Hyd 2016
Tiwtoriaid / Eric Maddern, Hugh Lupton
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Gillian Clarke

  Penodwyd Gillian Clarke yn Fardd Cenedlaethol Cymru yn 2008. Yn 2010, dyfarnwyd iddi Fedal Aur y Frenhines am Farddoniaeth, a derbyniodd Wobr Wilfred Owen yn 2012. Cyrhaeddodd ei chasgliad diweddaraf, Ice, a gyhoeddwyd gan Carcanet restr fer Gwobr T S Eliot 2012.

  Darllen Mwy
 • Cip ar Diwtor

  Cynan Jones

  Mae Cynan Jones yn awdur ar bedair nofel fer yn cynnwys The Long Dry a The Dig. Mae wedi ennill sawl gwobr am ei waith yn cynnwys Gwobr Betty Trask y Gymdeithas Awduron, Gwobr Jerwood Fiction Uncovered a chategori ffuglen Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2015.

  Darllen Mwy

Ein Blog

08 Aws 2016
Swyddog Plant a Phobl Ifanc 37 awr / llawn amser Cytundeb 12 mis (gyda phosibilrwydd o’i ymestyn) £20,000 – £23,000 pro rata Mae llenyddiaeth...
03 Aws 2016 /
Diolch i Grant Strategol gan Gyngor Gwynedd, gallwn gynnig cymorth ariannol i drigolion Gwynedd sy'n awyddus i ddod i ar gwrs preswyl yn Nhŷ...