Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Ymwreiddio ym Myd Natur: Ysgrifennu a Darlunio i Blant
Llu 03 Hyd - Sad 08 Hyd 2016
Tiwtoriaid / Jackie Morris, Nicola Davies
Gweld Manylion
Clwb Darllen Tŷ Newydd
Iau 06 Hyd 2016
Tiwtor / Aled Jones Williams
Gweld Manylion
Encil Adrodd Stori: Cân-linellau Prydain


Wedi gwerthu i gyd

Tiwtoriaid / Eric Maddern, Hugh Lupton
Gweld Manylion
Cwrs Undydd: Ysgrifennu Straeon Ysgafn
Sad 15 Hyd 2016
Tiwtor / Harri Parri
Gweld Manylion
Bwyty Unnos
Sad 15 Hyd 2016
Darllenydd Gwadd / John Ogwen
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Siân Melangell Dafydd

  Bu Siân Melangell Dafydd yn ymarfer ioga ers 2001 wrth ganfod ei fod yn ei helpu fel awdur. Y mae’n athrawes wedi ei hardystio gan y Gynghrair Ioga ac mae’n addysgu gyda Dharma Yoga Inspired. Hi yw awdur y nofel Y Trydydd Peth, a enillodd iddi Fedal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2009, ac ymddangosodd ei straeon byrion a’i cherddi mewn amrywiaeth o gyhoeddiadau, gan gynnwys The Best British Short Story 2014 a The Best British Poetry 2014. Bu’n gydolygydd ar gylchgronau llenyddol Taliesin ac Y Neuadd am bum mlynedd ac mae ar hyn o bryd wrthi’n cyfieithu gwaith Rabindranath Tagore, enillydd Gwobr Nobel o Bengal, i’r Gymraeg.

  Darllen Mwy
 • Cip ar Diwtor

  Harri Parri

  Gweinidog o Langian ar Benrhyn Llŷn yw Harri Parri’n wreiddiol, ond bellach wedi ymgartrefu yng Nghaernarfon ers dros ddeng mlynedd ar hugain. Mae wedi cyhoeddi deg cyfrol o straeon byrion ffraeth dros y blynyddoedd, ynghyd â dwy nofel a sawl llyfr arall.  Bu’n feirniad ar gystadleuaeth y stori fer a’r stori fer ddigri yn yr Eisteddfod Genedlaethol sawl tro, ac mae hefyd yn sgriptiwr profiadol i’r radio a’r teledu.

  Darllen Mwy

Ein Blog

05 Med 2016
Yn 2015, derbyniodd Llenyddiaeth Cymru grant cyfalaf hael gan Gyngor Celfyddydau Cymru i wneud gwaith adnewyddu angenrheidiol i Dŷ Newydd. Fel rhan o’r gwaith, comisiynwyd...
03 Aws 2016 /
Diolch i Grant Strategol gan Gyngor Gwynedd, gallwn gynnig cymorth ariannol i drigolion Gwynedd sy'n awyddus i ddod i ar gwrs preswyl yn Nhŷ...