Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Diwrnod Agored Tŷ Newydd
Sul 24 Med 2017
Gweld Manylion
Cwrs Undydd: Gweithdy Sgriptio Gair am Air
Sad 30 Med 2017
Tiwtoriaid / Manon Wyn Williams, Sarah Bickerton
Gweld Manylion
Ysgrifennu a Chreu Celf
Llu 02 Hyd - Sad 07 Hyd 2017
Tiwtoriaid / Annie Freud, Pamela Robertson-Pearce
Darllenydd Gwadd / Imtiaz Dharker
Gweld Manylion
Cwrs Undydd: Straeon Byrion a’r Synhwyrau


Wedi gwerthu i gyd

Tiwtoriaid / Manon Steffan Ros, Nici Beech
Gweld Manylion
Bwyty Unnos
Sad 07 Hyd 2017
Tiwtor / Nici Beech
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Nici Beech

  Nici Beech yw awdur y llyfr coginio poblogaidd Cegin. Dechreuodd diddordeb Nici mewn coginio wrth draed ei mam, a byth ers hynny mae wedi mwynhau arbrofi yn y gegin. Sefydlodd fwyty pop-yp yng Nghaernarfon rai blynyddoedd yn ôl, a hyd heddiw mae’n darparu bwydydd blasus ar gyfer digwyddiadau yn yr ardal. Hi yw un o sylfaenwyr Gwyl Fwyd Caernarfon a Gwyl Arall.

  Darllen Mwy
 • Cip ar Diwtor

  Hollie McNish

  Bardd a pherfformwraig yw Hollie McNish, sydd wedi cyhoeddi dau gasgliad o farddoniaeth, Cherry Pie a Papers; a llyfr sy’n felys gybolfa o gerddi a chofnodion dyddiadur dirdynol, Nobody Told Me; ac albwm, Versus. Cyfeiriodd Benjamin Zephaniah ati drwy ddweud “I can’t take my ears off her”, a disgrifiodd Kate Tempest ei barddoniaeth fel “welcoming, galvanising and beautiful”. Mae ei hedmygwyr yn cynnwys Robin Ince, Pink, Tim Minchen, Marian Keyes a’r rhan fwyaf o fydwragedd gwledydd Prydain. Edrychodd dros ddwy filiwn o bobl ar ei pherfformiadau barddoniaeth ar YouTube, a hi oedd y bardd cyntaf i recordio yn stiwdio bydenwog Abbey Road.

  Darllen Mwy

Ein Blog

08 Med 2017 /
Mewn Cymeriad yn Nhŷ Newydd Bydd 12 o awduron ifanc yn mentro i Dŷ Newydd y penwythnos hwn ar gyfer cwrs yng nghwmni Anni...
08 Med 2017 /
Bydd 12 o awduron ifanc yn mentro i Dŷ Newydd y penwythnos hwn ar gyfer cwrs yng nghwmni Anni Llŷn fel rhan o brosiect...