Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Cwrs Undydd: Ysgrifennu Drama
Sad 13 Chw 2016
Tiwtor / Aled Jones Williams
Gweld Manylion
Ysgrifennu Creadigol i Ddysgwyr Cymraeg
Gwe 19 Chw - Sul 21 Chw 2016
Tiwtoriaid / Aled Lewis Evans, Mared Lewis
Gweld Manylion
Barddoniaeth a Dementia
Gwe 26 Chw - Sul 28 Chw 2016
Tiwtoriaid / John Killick, Karen Hayes
Gweld Manylion
Encil Garddio’r Gwanwyn
Llu 07 Maw - Gwe 11 Maw 2016
Tiwtor / Bob Mole
Gweld Manylion
Barddoniaeth Bywyd Gwyllt
Llu 14 Maw - Sad 19 Maw 2016
Tiwtoriaid / Pascale Petit, Robert Minhinnick
Darllenydd Gwadd / Samantha Wynne-Rhydderch
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Carwyn Jones

  Yn Hydref 2015 penderfynodd Carwyn Jones fynd am flwyddyn gyfan heb brynu cig o siopau ac archfarchnadoedd, gan bysgota, hela a chasglu planhigion bwytadwy ei hun er mwyn paratoi ei brydau bwyd. Mae rhaglen ddogfen,Y Dyn Gwyllt, yn cael ei ddarlledu ar S4C ar hyn o bryd a bydd ei lyfr, Llawlyfr y Dyn Gwyllt, yn cael ei gyhoeddi gan Gomer yn haf 2016.

  Darllen Mwy
 • Cip ar Diwtor

  Mared Lewis

  Daw Mared Lewis o Ynys Môn, ac mae wedi cyhoeddi pedair nofel i oedolion yn cynnwys Y Maison du Soleil oedd ar restr hir Llyfr y Flwyddyn yn 2009. Mae hi’n diwtor Cymraeg i Oedolion gyda Phrifysgol Bangor ac ar hyn o bryd yn gweithio ar ei nofel gyntaf i ddysgwyr.

  Darllen Mwy

Ein Blog

21 Ion 2016
Ysgrifennwyd gan Lleucu Jones, Gweinyddwr Swyddfa Tŷ Newydd ROEDDEM yn hynod falch o glywed fod un o selogion Tŷ Newydd, Llŷr Titus o Frynmawr, Llŷn,...
11 Ion 2016 /
Nos Sadwrn 30 Ionawr am 7.30pm byddwn yn cynnal bwyty unnos yma yn Nhŷ Newydd. Ein cogydd preswyl Tony Cannon fydd yng ngofal y...