Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Encil yr Haf
Llu 30 Mai - Gwe 03 Meh 2016
Gweld Manylion
Cwrs Camu ’Mlaen
Gwe 03 Meh - Sul 05 Meh 2016
Tiwtoriaid / Christine James, Manon Rhys
Gweld Manylion
Dechrau, Canol a Diwedd: Dosbarth Meistr mewn Ysgrifennu i Berfformio
Llu 06 Meh - Sad 11 Meh 2016
Tiwtor / Kaite O'Reilly
Gweld Manylion
Ioga ac Ysgrifennu
Llu 13 Meh - Gwe 17 Meh 2016
Tiwtor / Siân Melangell Dafydd
Darllenydd Gwadd / Cai Tomos
Gweld Manylion
Cwrs Undydd: Gwylltgrefft
Sad 25 Meh 2016
Tiwtoriaid / Carwyn Jones, Cynan Jones
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Manon Steffan Ros

  Mae Manon wedi ysgrifennu pymtheg o lyfrau, gan gynnwys nofelau i blant, nofelau i oedolion a llyfr i blant ifanc. Enillodd wobr Barn y Bobol Llyfr y Flwyddyn yn 2010 am Fel Aderyn, a’r categori ffuglen yn 2013 am Blasu. Mae’n sgwennu stori fer yn wythnosol i gylchgrawn Golwg.

  Darllen Mwy
 • Cip ar Diwtor

  Carwyn Jones

  Yn Hydref 2015 penderfynodd Carwyn Jones fynd am flwyddyn gyfan heb brynu cig o siopau ac archfarchnadoedd, gan bysgota, hela a chasglu planhigion bwytadwy ei hun er mwyn paratoi ei brydau bwyd. Mae rhaglen ddogfen,Y Dyn Gwyllt, yn cael ei ddarlledu ar S4C ar hyn o bryd a bydd ei lyfr, Llawlyfr y Dyn Gwyllt, yn cael ei gyhoeddi gan Gomer yn haf 2016.

  Darllen Mwy

Ein Blog

17 Mai 2016
Yn ddiweddar bu Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn llwyddiannus mewn cais am grant Grow Wild o £500 gan Erddi Botaneg Kew i drawsnewid darn...
12 Mai 2016
Cynganeddu yn Nhŷ Newydd  Yn ystod ail wythnos gwyliau’r Pasg fe gynhaliwyd digwyddiad unigryw ac arbennig yn hanes y gynghanedd, sef cwrs preswyl i...