Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Yoga ac Ysgrifennu: Yr Haul yn yr Hunan


Wedi gwerthu i gyd

Tiwtor / Siân Melangell Dafydd
Darllenwyr Gwadd / Amali Rodrigo, Vivienne Rickman-Poole
Gweld Manylion
Barddoniaeth: Gweithio’r Corff
Llu 07 Aws - Sad 12 Aws 2017
Tiwtoriaid / Andrew McMillan, Helen Mort
Darllenydd Gwadd / Jonathan Edwards
Gweld Manylion
Ysgrifennu am ffaith a bywyd: o olygu i gyhoeddi
Llu 21 Aws - Sad 26 Aws 2017
Tiwtoriaid / Alex Clark, Arifa Akbar
Darllenydd Gwadd / Jasmine Donahaye
Gweld Manylion
Ysgrifennu Cerddi
Llu 28 Aws - Sad 02 Med 2017
Tiwtoriaid / Deryn Rees-Jones, George Szirtes
Darllenydd Gwadd / Ian McMillan
Gweld Manylion
Straeon y Tir
Llu 04 Med - Sad 09 Med 2017
Tiwtoriaid / Angharad Wynne, Jay Griffiths
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Siân Melangell Dafydd

  Bu Siân Melangell Dafydd yn ymarfer ioga ers 2001 wrth ganfod ei fod yn ei helpu fel awdur. Y mae’n athrawes wedi ei hardystio gan y Gynghrair Ioga ac mae’n addysgu gyda Dharma Yoga Inspired. Hi yw awdur y nofel Y Trydydd Peth, a enillodd iddi Fedal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2009, ac ymddangosodd ei straeon byrion a’i cherddi mewn amrywiaeth o gyhoeddiadau, gan gynnwys The Best British Short Story 2014 a The Best British Poetry 2014. Bu’n gydolygydd ar gylchgronau llenyddol Taliesin ac Y Neuadd am bum mlynedd ac mae ar hyn o bryd wrthi’n cyfieithu gwaith Rabindranath Tagore, enillydd Gwobr Nobel o Bengal, i’r Gymraeg.

  Darllen Mwy
 • Cip ar Diwtor

  Francesca Rhydderch

  Cyrhaeddodd nofel Francesca Rhydderch, The Rice Paper Diaries, restr hir gwobr nofel gyntaf orau yr Authors’ Club ac enillodd gategori ffuglen Llyfr y Flwyddyn 2014. Mae’n gyn-olygydd y New Welsh Review a bellach yn darlithio Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Abertawe.

  www.francescarhydderch.com

  Darllen Mwy

Ein Blog

21 Gorf 2017
Cyhoeddi Rhaglen Gyrsiau’r Hydref yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd Mae’n bleser gan Llenyddiaeth Cymru lansio rhaglen o gyrsiau undydd yr hydref yng Nghanolfan Ysgrifennu...
20 Gorf 2017
“Cyrraedd y Canol Tawel”…. Daeth Ken Griffith draw i Dŷ Newydd ar gwrs penwythnos Cychwyn eich Nofel gyda Bethan Gwanas a Manon Steffan Ros...