Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Cwrs Undydd: Dechrau o’r Dechrau
Sad 21 Hyd 2017
Tiwtor / Llwyd Owen
Gweld Manylion
Ysgrifennu Gwaith Ffeithiol-Greadigol
Llu 23 Hyd - Sad 28 Hyd 2017
Tiwtoriaid / Horatio Clare, Jon Gower
Darllenydd Gwadd / Lucy Hughes-Hallett
Gweld Manylion
Cwrs Undydd: Ysgrifennu i Blant
Sad 28 Hyd 2017
Tiwtor / Meleri Wyn James
Gweld Manylion
Dosbarth Meistr yr Hydref
Llu 30 Hyd - Sad 04 Tach 2017
Tiwtoriaid / Gillian Clarke, Maura Dooley
Darllenydd Gwadd / Jonathan Edwards
Gweld Manylion
Sut i Fwynhau Barddoniaeth
Llu 06 Tach - Sad 11 Tach 2017
Tiwtoriaid / Hollie McNish, Will Burns
Darllenydd Gwadd / Luke Wright
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Laura Karadog

  Mae Laura Karadog yn ymarfer yoga ers ei harddegau ac yn dysgu ers 2005. Heb lynu at unrhyw draddodiad penodol, bydd arddull dysgu Laura yn addasu i gwrdd ag anghenion corfforol, meddyliol ac emosiynol yr unigolyn. Mae popeth mae Laura yn ei ddysgu wedi ei wreiddio yn ei hymarfer a’i phrofiad personol o yoga.
  www.laurakaradog.com

  Darllen Mwy
 • Cip ar Diwtor

  Alys Conran

  Alys Conran yw awdur Pigeon (Parthian Books, 2016), y nofel gyntaf i’w chyhoeddi yn y Gymraeg a’r Saesneg ar yr un pryd. Cyrrhaeddodd PidgeonRhestr Fer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas, ac mae ei ffuglen wedi ymddangos yn y Bristol Short Story Prize, y Manchester Fiction Prize a’r Bath Short Story Award. Mae ar hyn o bryd, gyda chymorth ysgoloriaeth, yn gweithio ar ail nofel am etifeddiaeth y Raj ym mywyd cyfoes Prydain. Mae’n cyhoeddi barddoniaeth, gwaith ffeithiol-greadigol, traethodau creadigol a chyfieithiadau llenyddol.
  www.alysconran.com

  Darllen Mwy

Ein Blog

13 Hyd 2017 / ,
Rhywbeth at Ddant Pawb: Rhai o enwau mawr y byd llên yn arwain Rhaglen Gyrsiau Tŷ Newydd 2018 www.tynewydd.cymru Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch...