Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Cwrs Undydd: Y Stori Fer


Wedi gwerthu i gyd

Tiwtor / Sonia Edwards
Gweld Manylion
Cyfansoddi Caneuon
Llu 09 Ebr - Sad 14 Ebr 2018
Tiwtoriaid / Stewart Henderson, Willy Russell
Gweld Manylion
Cwrs Penwythnos Byr: Ffuglen Boblogaidd – Gwthio Ffiniau
Sad 14 Ebr - Sul 15 Ebr 2018
Tiwtoriaid / Dewi Prysor, Llwyd Owen
Gweld Manylion
Dosbarth Meistr Barddoniaeth y Gwanwyn
Llu 16 Ebr - Sad 21 Ebr 2018
Tiwtoriaid / Carol Ann Duffy, Gillian Clarke
Darllenydd Gwadd / Paul Henry
Gweld Manylion
Cwrs Undydd: Y Caeth a’r Rhydd – Mesurau Cymraeg
Sad 21 Ebr 2018
Tiwtor / Myrddin ap Dafydd
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Laura Karadog

  Mae Laura Karadog yn ymarfer yoga ers ei harddegau ac yn dysgu ers 2005. Heb lynu at unrhyw draddodiad penodol, bydd arddull dysgu Laura yn addasu i gwrdd ag anghenion corfforol, meddyliol ac emosiynol yr unigolyn. Mae popeth mae Laura yn ei ddysgu wedi ei wreiddio yn ei hymarfer a’i phrofiad personol o yoga.
  www.laurakaradog.com

  Darllen Mwy
 • Cip ar Diwtor

  Alys Conran

  Alys Conran yw awdur Pigeon (Parthian Books, 2016), y nofel gyntaf i’w chyhoeddi yn y Gymraeg a’r Saesneg ar yr un pryd. Cyrrhaeddodd PidgeonRhestr Fer Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas, ac mae ei ffuglen wedi ymddangos yn y Bristol Short Story Prize, y Manchester Fiction Prize a’r Bath Short Story Award. Mae ar hyn o bryd, gyda chymorth ysgoloriaeth, yn gweithio ar ail nofel am etifeddiaeth y Raj ym mywyd cyfoes Prydain. Mae’n cyhoeddi barddoniaeth, gwaith ffeithiol-greadigol, traethodau creadigol a chyfieithiadau llenyddol.
  www.alysconran.com

  Darllen Mwy

Ein Blog

19 Maw 2018 /
Pleser yw cael bod yng nghwmni aelodau Sgwad 'Sgwennu Gwynedd bob amser. Mae’n nhw‘n fywiog, yn llawn afiaith, ac yn mwynhau ysgrifennu - mae...
08 Maw 2018 /
Ym mis Awst 2017, lansiodd Llenyddiaeth Cymru gynllun nawdd newydd ar gyfer awduron o’r enw Llên a Lles,  sy’n ffurfio rhan o Llên Pawb |...