Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Ysgrifennu ac Ymwybyddiaeth Ofalgar
Llu 24 Ebr - Gwe 28 Ebr 2017
Tiwtoriaid / Jill Teague, Mariel Jones
Gweld Manylion
Encil y Gwanwyn
Llu 01 Mai - Gwe 05 Mai 2017
Gweld Manylion
Ysgrifennu Stori
Gwe 05 Mai - Sul 07 Mai 2017
Tiwtoriaid / Bethan Gwanas, Manon Steffan Ros
Gweld Manylion
Tŷ Newydd ar Daith: Cychwyn eich Nofel


Wedi gwerthu i gyd

Tiwtoriaid / Holly Müller, Kate Hamer
Gweld Manylion
Rhyddiaith: Dweud Straeon
Llu 22 Mai - Sad 27 Mai 2017
Tiwtoriaid / Julia Forster, Niall Griffiths
Darllenydd Gwadd / Tessa Hadley
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Siân Melangell Dafydd

  Bu Siân Melangell Dafydd yn ymarfer ioga ers 2001 wrth ganfod ei fod yn ei helpu fel awdur. Y mae’n athrawes wedi ei hardystio gan y Gynghrair Ioga ac mae’n addysgu gyda Dharma Yoga Inspired. Hi yw awdur y nofel Y Trydydd Peth, a enillodd iddi Fedal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2009, ac ymddangosodd ei straeon byrion a’i cherddi mewn amrywiaeth o gyhoeddiadau, gan gynnwys The Best British Short Story 2014 a The Best British Poetry 2014. Bu’n gydolygydd ar gylchgronau llenyddol Taliesin ac Y Neuadd am bum mlynedd ac mae ar hyn o bryd wrthi’n cyfieithu gwaith Rabindranath Tagore, enillydd Gwobr Nobel o Bengal, i’r Gymraeg.

  Darllen Mwy
 • Cip ar Diwtor

  Mair Tomos Ifans

  Bu Mair Tomos Ifans yn ennill bywoliaeth yn y maes perfformio ers 30 o flynyddoedd, yn gweithio fel actor, cerddor, sgriptiwr a chyfarwydd – yn adrodd straeon ac yn arwain gweithdai mewn ysgolion. Roedd yn un o sylfaenwyr Cwmni’r Fran Wen, ac mae’n aml yn portreadu Rala Rwdins.

  www.mairtomosifans.com

  Darllen Mwy