Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Cerddi ar ôl Cerddi
Gwe 02 Meh - Sul 04 Meh 2017
Tiwtoriaid / Menna Elfyn, Paul Henry
Gweld Manylion
Barddoniaeth a Dementia
Gwe 09 Meh - Sul 11 Meh 2017
Tiwtoriaid / John Killick, Karen Hayes
Gweld Manylion
Taith Nofel: Ysgrifennu nofel o’r dechrau i’r diwedd
Llu 12 Meh - Sad 17 Meh 2017
Tiwtoriaid / Holly Müller, Kate Hamer
Darllenydd Gwadd / A.L. Kennedy
Gweld Manylion
Ysgrifennu Dramâu a Pherfformiadau


Wedi gwerthu i gyd

Tiwtor / Kaite O'Reilly
Gweld Manylion
Ffuglen fer neu estynedig: Cychwyn arni a chario mlaen
Llu 17 Gorf - Sad 22 Gorf 2017
Tiwtoriaid / Francesca Rhydderch, Mavis Cheek
Darllenydd Gwadd / Patrick Gale
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Siân Melangell Dafydd

  Bu Siân Melangell Dafydd yn ymarfer ioga ers 2001 wrth ganfod ei fod yn ei helpu fel awdur. Y mae’n athrawes wedi ei hardystio gan y Gynghrair Ioga ac mae’n addysgu gyda Dharma Yoga Inspired. Hi yw awdur y nofel Y Trydydd Peth, a enillodd iddi Fedal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2009, ac ymddangosodd ei straeon byrion a’i cherddi mewn amrywiaeth o gyhoeddiadau, gan gynnwys The Best British Short Story 2014 a The Best British Poetry 2014. Bu’n gydolygydd ar gylchgronau llenyddol Taliesin ac Y Neuadd am bum mlynedd ac mae ar hyn o bryd wrthi’n cyfieithu gwaith Rabindranath Tagore, enillydd Gwobr Nobel o Bengal, i’r Gymraeg.

  Darllen Mwy
 • Cip ar Diwtor

  Francesca Rhydderch

  Cyrhaeddodd nofel Francesca Rhydderch, The Rice Paper Diaries, restr hir gwobr nofel gyntaf orau yr Authors’ Club ac enillodd gategori ffuglen Llyfr y Flwyddyn 2014. Mae’n gyn-olygydd y New Welsh Review a bellach yn darlithio Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Abertawe.

  www.francescarhydderch.com

  Darllen Mwy

Ein Blog

05 Rha 2016 /
Be’ sy’n denu pobl i ddarllen, tybed? Clawr deniadol? Enw’r awdur? Canmoliaeth rhywun arall am y llyfr? Mi all fod yn gant a mil...
12 Mai 2016
Cynganeddu yn Nhŷ Newydd  Yn ystod ail wythnos gwyliau’r Pasg fe gynhaliwyd digwyddiad unigryw ac arbennig yn hanes y gynghanedd, sef cwrs preswyl i...