Croeso i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd

Tŷ Newydd yw Canolfan Ysgrifennu Genedlaethol Cymru. Ers agor ein drysau yn 1990, mae miloedd o awduron wedi camu dros drothwy ein drws gwyrddlas eiconig.

Ein arbenigedd yw trefnu cyrsiau ysgrifennu creadigol preswyl. Rydym yn croesawu grŵp newydd i’n cartref bob wythnos – yn gymysgedd unigryw o unigolion o Gymru, y Deyrnas Unedig, a phob cwr o’r byd. Maent yn treulio amser gyda’i gilydd dan arweiniad awduron proffesiynol, yn cymryd rhan mewn gweithdai a thiwtorialau un-i-un, yn mwynhau darlleniadau, ac yn ymhyfrydu yn awyrgylch ysbrydoledig Tŷ Newydd.

Darllen Mwy


Porwch drwy ein Cyrsiau

Mae gennym ddewis eang o gyrsiau ac encilion ar gael yn Nhŷ Newydd. Cymrwch olwg i weld beth sydd ar gael.

Gweld pob Cwrs
Ysgrifennu Cerddi


Wedi gwerthu i gyd

Tiwtoriaid / Deryn Rees-Jones, George Szirtes
Darllenydd Gwadd / Ian McMillan
Gweld Manylion
Straeon y Tir
Llu 04 Med - Sad 09 Med 2017
Tiwtoriaid / Angharad Wynne, Jay Griffiths
Gweld Manylion
Barddoniaeth: Trawsnewid Trawma
Llu 11 Med - Sad 16 Med 2017
Tiwtoriaid / Karen McCarthy Woolf, Pascale Petit
Darllenydd Gwadd / Malika Booker
Gweld Manylion
Diwrnod Agored Tŷ Newydd
Sul 24 Med 2017
Gweld Manylion
Cwrs Undydd: Gweithdy Sgriptio Gair am Air
Sad 30 Med 2017
Tiwtoriaid / Manon Wyn Williams, Sarah Bickerton
Gweld Manylion

Dan y Chwyddwydr

 • Cip ar Diwtor

  Nici Beech

  Nici Beech yw awdur y llyfr coginio poblogaidd Cegin. Dechreuodd diddordeb Nici mewn coginio wrth draed ei mam, a byth ers hynny mae wedi mwynhau arbrofi yn y gegin. Sefydlodd fwyty pop-yp yng Nghaernarfon rai blynyddoedd yn ôl, a hyd heddiw mae’n darparu bwydydd blasus ar gyfer digwyddiadau yn yr ardal. Hi yw un o sylfaenwyr Gwyl Fwyd Caernarfon a Gwyl Arall.

  Darllen Mwy
 • Cip ar Diwtor

  Hollie McNish

  Bardd a pherfformwraig yw Hollie McNish, sydd wedi cyhoeddi dau gasgliad o farddoniaeth, Cherry Pie a Papers; a llyfr sy’n felys gybolfa o gerddi a chofnodion dyddiadur dirdynol, Nobody Told Me; ac albwm, Versus. Cyfeiriodd Benjamin Zephaniah ati drwy ddweud “I can’t take my ears off her”, a disgrifiodd Kate Tempest ei barddoniaeth fel “welcoming, galvanising and beautiful”. Mae ei hedmygwyr yn cynnwys Robin Ince, Pink, Tim Minchen, Marian Keyes a’r rhan fwyaf o fydwragedd gwledydd Prydain. Edrychodd dros ddwy filiwn o bobl ar ei pherfformiadau barddoniaeth ar YouTube, a hi oedd y bardd cyntaf i recordio yn stiwdio bydenwog Abbey Road.

  Darllen Mwy

Ein Blog

17 Aws 2017 /
Allwch chi ddyfalu beth yw’r cysylltiad rhwng… Bethan Gwanas, Martin Daws, Aled Lewis Evans, Liz Ashworth, Linda Newberry, Twm Morys, Mair Wynn Hughes, Eigra...
21 Gorf 2017
Cyhoeddi Rhaglen Gyrsiau’r Hydref yng Nghanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd Mae’n bleser gan Llenyddiaeth Cymru lansio rhaglen o gyrsiau undydd yr hydref yng Nghanolfan Ysgrifennu...