Blogiau Diweddar

16 Chw 2017 /
Cystadleuaeth Farddoniaeth 2017 Celfyddydau Anabledd Cymru a Chanolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd Beirniad: Sian Northey Pris ymgeisio: rhad ac am ddim Gwobr: cwrs...
31 Ion 2017 /
Ydych chi’n ysgrifennu, boed yn y Gymraeg neu’r Saesneg? Ydych chi’n awyddus i gystadlu gyda’ch gwaith? Efallai y bydd un...
30 Ion 2017
Fel rhan o gynllun Llenyddiaeth er Iechyd a Lles a ariennir gan Gyngor Gwynedd, trefnodd Llenyddiaeth Cymru fod Bardd Plant Cymru,...
26 Ion 2017
Mae Llenyddiaeth Cymru wedi derbyn grant o £2,000 gan y Sylvia Waddilove Foundation UK tuag at waith cadwraeth yng Nghanolfan...
18 Ion 2017 / ,
Mae Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd wedi derbyn arian gan Gronfa AHNE Llŷn i gynnal gweithdai a digwyddiadau o fewn ardal...
11 Ion 2017 /
Ym mis Mai 2016 daeth criw o wyth o breswylwyr Cartref Pwyliaid Penrhos ger Pwllheli am dro i Ganolfan Ysgrifennu...
06 Ion 2017
Mae'r ŵyl boblogaidd yn dychwelyd i Lanystumdwy yn 2017 yn ystod penwythnos 17 - 19 Chwefror. Dewch yn llu i'ch...
05 Ion 2017
Dyma hanes un o breswylwyr diweddaraf Tŷ Newydd, Miriam Elin Jones, a fu yma ar Gwrs Olwen cyn y Nadolig. Postiwyd y...
07 Rha 2016
Roedd penwythnos 2 – 4 o Ragfyr wedi cael ei nodi yn fy nyddiadur fyth ers i mi gychwyn yn...
06 Rha 2016
Can mlynedd yn ôl, ar nos Fercher 6 Rhagfyr 1916, derbyniodd David Lloyd George wahoddiad i ffurfio clymblaid yn San...
05 Rha 2016 /
Be’ sy’n denu pobl i ddarllen, tybed? Clawr deniadol? Enw’r awdur? Canmoliaeth rhywun arall am y llyfr? Mi all fod...
29 Tac 2016 /
Mae un o’n hoff benwythnosau ni wedi cyrraedd eto eleni. Bob blwyddyn, rydym yn gwahodd enillwyr prif gystadlaethau llenyddol Eisteddfod...
28 Tac 2016
Bydd yr ŵyl boblogaidd yn dychwelyd i Dŷ Newydd ym mis Chwefror 2017, gyda digonedd o ddanteithion barddonol ar eich...
02 Tac 2016 /
Mae Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd wedi derbyn arian gan Gronfa Arbrofol Eryri (CAE) drwy law'r Parc Cenedlaethol i gynnal gweithdai...
27 Hyd 2016
Eurig Salisbury ac Aneirin Karadog ar y chwith - creawdwyr podlediad Clera. Catrin Dafydd ar y dde: syniad am westai...
24 Hyd 2016
Bardd o Iwerddon yw Jane Clarke, a cyhoeddwyd ei chasgliad cyntaf, The River, gan Bloodaxe Books. Yn 2016 enillodd Wobr Lenyddol...
24 Hyd 2016
Gwylio'r Sêr a Chlywed Geiriau yng nghwmni'r seryddwr Gareth Roberts a'r bardd Karen Owen Nos Iau 3 Tachwedd 2016 7:00...
20 Hyd 2016
Dydd Llun Cyfarfod staff i drafod tactegau cyn cychwyn diwrnod prysura’r wythnos. ‘Dw i’n cerdded o amgylch 14 ystafell wely’r...
12 Hyd 2016
THE MAP AND THE CLOCK: A LAUREATE’S CHOICE OF THE POETRY OF BRITAIN AND IRELAND gan CAROL ANN DUFFY a...
10 Hyd 2016
Seiniwch yr utgyrn i bedwar ban byd; mae‘n rhaglen gyrsiau ar gyfer 2017 bellach yn fyw. Yn dilyn misoedd lu...
06 Hyd 2016 /
Yn galw’r gwlithod gwael a gwachul! Mae cystadleuaeth REVOLTING RHYMERS ROALD DAHL nawr ar agor! Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:...
04 Hyd 2016
Gweithdy Awduron   Mae Neil Anthony Docking, awdur The Revlon Girl, sy’n teithio Cymru ym mis Hydref, yn arwain gweithdy ysgrifennu creadigol am ddim yng Nghanolfan...
04 Hyd 2016
Ar benwythnos 24 - 25 Medi 2016 cynhaliwyd cwrs sgriptio yn Nhŷ Newydd, mewn cydweithrediad â'r Theatr Genedlaethol. Dyma flog...
05 Med 2016
Yn 2015, derbyniodd Llenyddiaeth Cymru grant cyfalaf hael gan Gyngor Celfyddydau Cymru i wneud gwaith adnewyddu angenrheidiol i Dŷ Newydd. Fel...
03 Aws 2016 /
Diolch i Grant Strategol gan Gyngor Gwynedd, gallwn gynnig cymorth ariannol i drigolion Gwynedd sy'n awyddus i ddod i ar...
20 Gorf 2016
Ydych chi wedi clywed am Ŵyl Drysau Agored Cadw? Cyfle i bobl leol ac ymwelwyr archwilio trysorau cudd diwylliant a...
12 Gorf 2016
Mae Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd wedi cyhoeddi rhaglen o gyrsiau Cymraeg ar gyfer tymor yr hydref 2016. Wedi eu hanelu...
08 Gorf 2016
Dydd Llun 4 Gorffennaf Fy niwrnod cyntaf yma yn Nhŷ Newydd. Dwi wedi edrych ym mlaen at ddod yma ar...
14 Meh 2016
Mae Tŷ Newydd, gyda chymorth pobl ifainc GISDA, wedi derbyn cyllid gan Tyfu’n Wyllt, er mwyn adfywio darn o ardd...
14 Meh 2016
Ar ddydd Mawrth 14 Mehefin, roedd hi’n tywallt y glaw yn Nhŷ Newydd. Roedd hi’n anodd iawn gweithio drwy sŵn...
10 Meh 2016
Caiff cwrs i enillwyr prif gystadlaethau llenyddol Eisteddfod yr Urdd ei ail lansio eleni fel Cwrs Olwen, er cof am...
09 Meh 2016 /
Mae Llenyddiaeth Cymru yn cynnig gweithdai arbennig am y Rhyfel Byd Cyntaf i’r 15 ysgol gynradd gyntaf yng Ngwynedd fydd...
06 Meh 2016
Ar ddydd Sadwrn 18 Mehefin  bydd grwpiau ac unigolion drwy’r wlad yn dathlu wythnos siopau llyfrau annibynnol. Ynghanol bwrlwm yr wythnos,...
02 Meh 2016 /
Gweithdy Llên Meicro gyda Manon Steffan Ros Daeth deg o ferched i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd ar 8 Mai 2016...
01 Meh 2016
Yn 2015, derbyniodd Llenyddiaeth Cymru grant cyfalaf hael gan Gyngor Celfyddydau Cymru i wneud gwaith adnewyddu angenrheidiol i Dŷ Newydd. Fel rhan o’r...
17 Mai 2016
Yn ddiweddar bu Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn llwyddiannus mewn cais am grant Grow Wild o £500 gan Erddi Botaneg...
12 Mai 2016
Cynganeddu yn Nhŷ Newydd  Yn ystod ail wythnos gwyliau’r Pasg fe gynhaliwyd digwyddiad unigryw ac arbennig yn hanes y gynghanedd,...
27 Ebr 2016 /
Taith gerdded lenyddol y Lôn Goed gyda’r Prifardd Siôn Aled Dydd Sadwrn 21 Mai, 11.00 am - 2.00 pm Cwrdd...
20 Ebr 2016
Ddiwedd Mawrth mi adawais Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd am dridiau i ymweld â chanolfan ysgrifennu arall, yng ngogledd eithaf yr...
18 Ebr 2016
Ar 16 Ebrill, cynhaliwyd cwrs I Ferched yn Unig dan ofal yr awdur Bethan Gwanas. Yma, mae Anne Phillips, a Marred...
18 Maw 2016
Yn diweddar, cawsom y pleser o groesawu Iwan Ellis Jones, myfyriwr Gweinyddu Busnes yng Ngholeg Meirion Dwyfor Pwllheli, yma ar...
01 Maw 2016
Yn 2015, derbyniodd Llenyddiaeth Cymru grant cyfalaf hael gan Gyngor Celfyddydau Cymru i wneud gwaith adnewyddu angenrheidiol i Dŷ Newydd. Fel...
19 Chw 2016 /
Mae'n bleser gennym gyhoeddi fod Bwyty Unnos Tŷ Newydd yn dychwelyd ym mis Mawrth, ar ôl arbrawf hynod lwyddiannus y...
21 Ion 2016
Ysgrifennwyd gan Lleucu Jones, Gweinyddwr Swyddfa Tŷ Newydd ROEDDEM yn hynod falch o glywed fod un o selogion Tŷ Newydd, Llŷr...
11 Ion 2016 /
Nos Sadwrn 30 Ionawr am 7.30pm byddwn yn cynnal bwyty unnos yma yn Nhŷ Newydd. Ein cogydd preswyl Tony Cannon...
05 Ion 2016
Fi sydd Llun: Sawl addewid blwyddyn newydd y bydda i wedi ei dorri erbyn dydd Gwener tybed? Fi dydd Gwener:...
23 Tac 2015
Dyma erthygl a ysgrifennwyd gan Martin Coleman ar ôl ymweld â Thŷ Newydd ar gwrs preswyl Ysgrifennu Creadigol i Ddysgwyr...
20 Tac 2015
Croeso i wefan newydd sbon Tŷ Newydd, wedi ei ddylunio a'r greu gan Creo. Mae'n edrych yn ddigon da i'w...
19 Chw 2017
Ysgrifennwyd y cofnod blog hwn gan Gwen Lasarus, Swyddog Cymunedol Tŷ Newydd. Ffydd, gobaith cariad a’r mwyaf o'r rhain yw...