Barddoniaeth a Chaneuon

Gwe 12 Hydref 2018 - Sul 14 Hydref 2018
Tiwtoriaid / Brian Briggs & Paul Henry
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genres / BarddoniaethPerfformioYsgrifennu Creadigol
Iaith / DwyieithogSaesneg

Bydd y cwrs penwythnos hwn yn edrych ar y ffin rhwng cerdd a geiriau cân, ac felly’n addas i feirdd a chyfansoddwyr caneuon. Byddwn yn edrych ar y pethau y gall y naill ffurf a’r llall eu dysgu i’w gilydd, gan gynnwys dylanwadau alaw a rhythm. Byddwn hefyd yn trafod gwahanol ffyrdd o gyfansoddi, gan droi cerddi yn eiriau caneuon, a geiriau caneuon yn gerddi. Efallai mai bardd sy’n awyddus i delynegu mwy ydych chi, neu gyfansoddwr caneuon sy’n awyddus i ehangu gorwelion eich geiriau. Dyma gyfle i dorri cwys newydd gan gael cefnogaeth gyfeillgar wrth wneud hynny. Ac os ydych chi’n canu offeryn, dewch â hwnnw gyda chi!

Tiwtoriaid

Brian Briggs

Canwr-gyfansoddwr ac adaregydd yw Brian Briggs a ddaeth i enwogrwydd gyda’r band Stornoway. Mae’n gyfrifol am dri albwm a thri EP llwyddiannus, ac mae wedi perfformio ym mhedwar ban byd, gan gynnwys prif lwyfannau gwyliau Glastonbury, Latitude a Gŵyl Ynys Wyth, ac mae wedi ymddangos ar Later...With Jools Holland.

Zed Nelson

Paul Henry

Drwy gyfansoddi caneuon y dechreuodd Paul Henry farddoni. Mae’n awdur deg o gasgliadau barddoniaeth, ac fe aeth ar daith o amgylch gwyliau’r Deyrnas Unedig yn 2018 yn perfformio fersiwn o The Glass Aisle (Seren, 2018), sef ei gyfrol ddiweddaraf, a’r perfformiadau hynny’n cynnwys caneuon a gyd-gyfansoddwyd â Brian Briggs. Mae’n diwtor ysgrifennu creadigol poblogaidd a ddisgrifiwyd gan U.A. Fanthorpe fel “bardd y beirdd” sy’n cyfuno “synnwyr o gerddoriaeth geiriau â dychymyg dyfeisgar di-ball”. Mae wedi darllen a pherfformio’i waith mewn gwyliau yn Ewrop, yr UDA ac Asia; mae’i ganeuon wedi’u chwarae ar BBC Radio 2 a BBC Radio 6; a bu hefyd yn cyflwyno rhaglenni i BBC Radio Wales, BBC Radio 3 a BBC Radio 4.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811