Dechrau, Canol a Diwedd: Dosbarth Meistr mewn Ysgrifennu i Berfformio

Llu 06 Meh - Sad 11 Meh 2016
Tiwtor / Kaite O'Reilly
Ffi’r Cwrs / O £495 - £625 y pen
Genres / DramaTheatr
Iaith / Saesneg

Gan ddatblygu gwaith sydd gan y cyfranogwyr ar y gweill yn ogystal â detholiad o destunau perfformio eraill gan awduron profiadol, bydd y dosbarth meistr hwn yn archwilio:

  • Agoriadau deinamig a dechreuadau trawiadol. Sut i neidio’n syth at ddigwyddiadau’r foment, gan osgoi hel traed a pharatoi sefyllfa;
  • Sut i gadw’r canol yn dynn, gan ddal sylw’r gynulleidfa, a defnyddio drama sy’n sbarduno;
  • Y gwahanol fathau o wrthdaro sydd eu hangen i greu drama effeithiol, a sut i fapio newid yn y curiadau, yn natblygiad cymeriadau, ac yn y naratif;
  • Gwahanol ffurfiau a strwythurau dramatig ar gyfer perfformio’n fyw;
  • A sut i dynnu’r cyfan at ei derfyn yn foddhaol heb fod yn fformwläig.

Bydd y cwrs dwys ac ymarferol hwn yn rhoi cyfle i’r cyfranogwyr greu gwaith newydd yn ogystal ag ailystyried a golygu gwaith sydd eisoes ar y gweill. Bydd ymarferiadau wedi’u hamseru yn canolbwyntio ar ddatblygu llais a gweledigaeth unigol y cyfranogwr. Mewn gweithdai grŵp ymarferol bydd cyfle i rannu gwaith newydd, a bydd sesiynau dramayddol un-i-un yn gyfle i drafod prosiectau’r cyfranogwyr.

Er mwyn canolbwyntio ar yr awduron a’u cynorthwyo yn eu gwaith ysgrifennu, dim ond 8 o gyfranogwyr dethol fydd yn rhan o’r cwrs hwn. Bydd gofyn i’r mynychwyr llwyddiannus baratoi at yr wythnos drwy ddarllen nifer o destunau dethol ymlaen llaw.

I wneud cais i fod yn rhan o’r dosbarth meistr, cyflwynwch eich syniadau cychwynnol am waith newydd neu amlinelliad o waith sydd ar y gweill [dim mwy na 500 gair] ynghyd â pharagraff yn amlinellu eich nodau ar gyfer yr wythnos [dim mwy na 300 gair].

Tiwtor

Kaite O'Reilly

Mae Kaite O'Reilly yn gweithio’n rhyngwladol fel dramodydd, dramaturg a thiwtor. Mae ei gwobrau’n cynnwys Gwobr Peggy Ramsay a Gwobr Ted Hughes am Weithiau Newydd mewn Barddoniaeth am ei fersiwn o The Persians i National Theatre Wales yn eu blwyddyn gyntaf. Ymysg ei gwobrau eraill y mae’r Peggy Ramsay Award, Gwobr Theatr Cymru, a drama orau M.E.N. Cyrhaeddodd rownd derfynol y Susan Smith Blackburn Prize rhyngwladol i ddramodwyr benywaidd a’r and James Tait Black Award am ddrama. Mae ei gwaith wedi ei gynhyrchu mewn deuddeg gwlad dros y byd, y mwyaf diweddar yw ei Unlimited International Commission yn Singapore 2017-18 a’r The 9 Fridas yn Taipei a Hong Kong. Cyhoeddir ei gwaith gan Faber, a cyhoeddwyr ei dramâu dethol Atypical Plays for Atypical Actors, gan Oberon yn 2016. Mae’n dysgu dramayddiaeth yn yr Intercultural Theatre Institute yn Singapore ac yn noddwr i Gelfyddydau Anabledd Cymru a DaDaFest.
www.kaiteoreilly.com
www.kaiteoreilly.wordpress.com
@kaiteoreilly

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811