Chwarae â Chwedlau

Gwe 17 Maw - Sul 19 Maw 2017
Tiwtoriaid / Daniel Morden & Hugh Lupton
Ffi’r Cwrs / O £220.00 - £295 y pen
Genres / Adrodd StraeonPerfformio
Iaith / Saesneg

Straeon llên gwerin, hanesion tylwyth teg a chwedlau ein cyndadau yw sylfaen pob stori a adroddwyd ers hynny, ac i raddau dyna sylfaeni ein hunaniaeth a’n dealltwriaeth ni o’r byd a’n gilydd. Mae 2017 yn Flwyddyn Chwedlau yma yng Nghymru, ac mae’r cwrs adrodd straeon hwn i ddechreuwyr yn gyfle i ddysgu sut i baratoi a pherfformio chwedlau traddodiadol yng nghwmni dau o diwtoriaid gorau Prydain ym maes celfyddyd adrodd straeon. Byddwch yn gadael y cwrs wedi’ch ymdrochi’n llwyr yn y traddodiad llafar sydd wedi diffinio diwylliannau a phobl cyn unrhyw ddull celfyddydol arall, ac wrth gwrs wedi adrodd a chlywed llawer o straeon.

Mae Hugh Lupton a Daniel Morden yn cydweithio’n aml, ac wedi cyhoeddi pum llyfr sy’n ailadrodd chwedlau hynafol Groeg, ac fe’u dyfarnwyd ill dau â gwobr y Classical Association yn 2006 am y ‘cyfraniad mwyaf nodedig i ddealltwriaeth y cyhoedd o’r clasuron’.

Tiwtoriaid

Daniel Morden

Mae Daniel Morden yn adroddwr straeon proffesiynol ers 1989, yn perfformio ledled y byd, o Efrog Newydd i Nairobi. Enillodd Wobr Tir na n-Og Cyngor Llyfrau Cymru ddwywaith am ei arddull o adrodd straeon traddodiadol. Mae ei gasgliadau o straeon wedi canolbwyntio ar sawl maes sy’n ei ysbrydoli, o straeon gwerin a chwedlau Cymru i draddodiad adrodd straeon llafar y Roma a’r Sipsiwn. Mae Hugh Lupton a Daniel Morden yn cydweithio’n aml, ac wedi cyhoeddi pum llyfr sy’n ailadrodd chwedlau hynafol Groeg, ac fe’u dyfarnwyd ill dau â gwobr y Classical Association yn 2006 am y cyfraniad mwyaf nodedig i ddealltwriaeth y cyhoedd o’r clasuron.

 

 

Hugh Lupton

Er 30 mlynedd, adwaenir Hugh Lupton fel ffigwr canolog yn yr adfywiad ym maes adrodd straeon ym Mhrydain. Mae chwedleua yn ei waed - mae’n or-nai i Arthur Ransome, awdur y gyfres enwog i blant, Swallows and Amazons, ac fe’i magwyd ar straeon antur y storïwr o fri hwnnw. Mae Hugh yn adrodd chwedlau a straeon llên gwerin o sawl diwylliant ond mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn tirwedd, a’r straeon a’r baledi sy’n rhoi llais iddynt. Y mae wedi ysgrifennu sawl casgliad o straeon gwerin ac un nofel - The Ballad of John Clare. Cyhoeddir ei ail nofel, The Assembly of the Severed Head, am y foment y cofnodwyd y Mabinogi ar bapur, yn 2018. www.hughlupton.com

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811