Cwrs Undydd: Barddoniaeth

Sad 22 Hyd 2016
Tiwtor / Mererid Hopwood
Ffi’r Cwrs / O £32.00 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Cymraeg

11.00 am – 5.00 pm

Bydd y cwrs hwn yn mynd i’r afael â’r cwestiwn mawr sy’n achosi penbleth i bob bardd; ble i ddechrau? Yn ystod y diwrnod byddwn ni’n ceisio dod dros her ‘y dudalen wag’ ac yn trafod ffyrdd o gael trefn ar syniadau a rhoi mynegiant iddyn nhw. Bydd cyfle i arbrofi gyda ffurfiau ac ystyried y berthynas rhwng sain a synnwyr. Dyma gyfle i ganfod yr atebion a chael cyngor gan un o feirdd amlycaf Cymru. Byddwch yn gadael gyda’r holl atebion er mwyn barddoni’n ddi-baid.

Cwrs addas ar gyfer dechreuwyr llwyr, yn ogystal â rhai ag ychydig o brofiad. Caiff cinio ysgafn ei ddarparu am 1.00 pm.

 

 

Tiwtor

Mererid Hopwood

Mae Mererid Hopwood yn darlithio ym Mhrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant. Yn 2001 enillodd Gadair yr Eisteddfod Genedlaethol am ei hawdl 'Dadeni'. Yn 2003 enillodd Goron yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn 2008 enillodd y Fedal Ryddiaith gyda’i nofel O Ran. Hi yw’r ferch gyntaf i ennill y tair gwobr. Bu’n Fardd Plant Cymru yn 2005 ac mae wrth ei bodd yn ceisio poblogeiddio’r cynganeddion, yn arbennig ymhlith merched a phobl ifainc. Mae wedi cyhoeddi cyfrolau rhyddiaith a barddoniaeth gan gynnwys y llyfryn Cynghanedd i Blant.

 

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811