Cwrs Undydd: Syrjeri Stori

Sad 01 Ebr 2017
Tiwtor / Mared Lewis
Ffi’r Cwrs / O £32 y pen
Genre / Ffuglen
Iaith / Cymraeg

10.00 am – 4.00 pm – Bydd cinio ysgafn, a digon o de a choffi i’w gael drwy’r dydd.

Mae’r awydd i ddweud stori yn rhywbeth cynhenid i bawb ohonom. Ydych chi wedi mentro ysgrifennu stori eto? Ydych chi angen arweiniad pellach ar stori sy’n mudlosgi eisoes? Os felly, dyma’r cwrs i chi! Mewn awyrgylch gynnes a chyfeillgar, byddwn yn edrych ar hanfodion y genre, o’r syniad cyntaf un i sut i wireddu’r syniad hwnnw a chreu byd o fewn fframwaith stori fer.

Cwrs sy’n addas i Gymry Cymraeg a Dysgwyr da.

Tiwtor

mared-sgwar

Mared Lewis

Mae Mared Lewis yn gweithio fel awdur llawrydd a thiwtor Cymraeg i Oedolion, ac mae newydd ddechrau cwrs MA yn rhan-amser ym Mhrifysgol Bangor. Erbyn hyn, mae wedi ysgrifennu pedair nofel i oedolion (y ddiweddaraf oedd Rhwng Dau Fyd yn 2015), sawl drama radio ac mae hefyd wedi cyfrannu straeon byrion i nifer o gasgliadau a chylchgronau. Daeth yn fuddugol yng nghystadleuaeth y stori fer yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni yn 2016.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811