Cwrs Undydd: Syrjeri Stori

Sad 01 Ebr 2017
Tiwtor / Sian Northey
Ffi’r Cwrs / O £32 y pen
Genre / Ffuglen
Iaith / Cymraeg

10.00 am – 4.00 pm – Bydd cinio ysgafn, a digon o de a choffi i’w gael drwy’r dydd.

Mae’r awydd i ddweud stori yn rhywbeth cynhenid i bawb ohonom. Ydych chi wedi mentro ysgrifennu stori eto? Ydych chi angen arweiniad pellach ar stori sy’n mudlosgi eisoes? Os felly, dyma’r cwrs i chi! Mewn awyrgylch gynnes a chyfeillgar, byddwn yn edrych ar hanfodion y genre, o’r syniad cyntaf un i sut i wireddu’r syniad hwnnw a chreu byd o fewn fframwaith stori fer.

Cwrs sy’n addas i Gymry Cymraeg a Dysgwyr da.

Tiwtor

Sian Northey

Mae Sian yn ysgrifennu yn llawn amser. Rhwng cyfieithu, ysgrifennu a chynnal gweithdai, mae wedi cyhoeddi nifer o nofelau i oedolion a phlant, yn ogystal â llên meicro a barddoniaeth. Cyfrol o straeon byrion, Ar y Daith, oedd y llyfr cyntaf iddi ei gyhoeddi. Ymddangosodd ei chyfrol gyntaf o farddoniaeth Trwy Ddyddiau Gwydr (Gwasg Carreg Gwalch) ar restr fer barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn 2014 a profodd ei nofel ddiweddaraf, Rhyd y Gro (Gomer, 2016) yn boblogaidd tu hwnt. Mae Sian yn feirniad llenyddol profiadol, ac wedi beirniadu sawl cystadleuaeth farddonol yn cynnwys Gwobr Y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol 2016. Ar hyn o bryd, mae'n gweithio tuag at gyfrol arall o straeon byrion (Gwasg y Bwthyn).

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811