Cyfansoddi Caneuon

Llu 9 Ebrill 2018 - Sad 14 Ebrill 2018
Tiwtoriaid / Stewart Henderson & Willy Russell
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genre / Cerddoriaeth
Iaith / Saesneg

P’un ai eich bod yn awyddus i gyfansoddi cân ar gyfer y siartiau, i’w chanu mewn noson meic agored, neu i’w chanu mewn sioe gerdd fawreddog ar lwyfan y Brifwyl neu yn y West End yn y dyfodol, bydd y cwrs hwn yn cynnig arweiniad. Cwrs ymarferol fydd hwn, fydd yn cynnwys elfennau sylfaenol o berfformio. Yn addas ar gyfer crefftwyr geiriau a cherddorion, bydd y cwrs yn cynnig cyfle i weithio’n unigol, ac ar y cyd, i greu caneuon a geiriau cyfareddol yng nghwmni dau diwtor byd-enwog. Os yn ymarferol, dewch â’ch offeryn gyda chi.

Tiwtoriaid

Stewart Henderson

Bardd, cyfansoddwr caneuon a darlledwr yw Stewart Henderson. Drwy gydweithio ar brosiectau â Martyn Joseph, enillydd Gwobr Gerddoriaeth y BBC, mae cylchgronau Q a Mojo wedi gosod eu cyfansoddiadau yn yr un cyngrair â Randy Newman a Radiohead. Ar BBC Radio 2, canmolodd Bob Harris “ddeallusrwydd anhygoel” geiriau eu caneuon.

Argymhellwyd barddoniaeth i blant Stewart gan y Sunday Times fel “darllen angenrheidiol”, ac mae ei waith wedi ei gynnwys mewn sawl blodeugerdd sydd ar gwricwlwm Cyfnod Allweddol 2. Rhoddwyd ei gyfrol Who Left Grandad At The Chipshop? ar restr fer y Scottish Children’s Book Awards. Mae Stewart wedi cynhyrchu a chyflwyno sawl rhaglen ddogfen i BBC Radio 4, yn eu mysg y rhaglenni dogfen cerddorol Talking About Lionel, ac Eddie Goes Country, y ddwy yn cael eu cyflwyno gan Eddie Mair; ac Inside The Cavern, wedi ei chyflwyno gan Midge Ure.

Willy Russell

Mae gyrfa Willy Russell yn pontio pedair degawd, a bu’n gynllunydd gwallt, athro a chanwr-gyfansoddwr cyn dod yn un o brif ddramodwyr y DU. Ymysg dwy o’i ddramau enwocaf mae Educating Rita a Shirley Valentine, sydd hefyd wedi eu troi yn ffilmiau llwyddiannus gyda Willy’n cael ei enwebu am Oscar am sgript ffilm Educating Rita. Perfformiwyd ei sioe gerdd Blood Brothers yn ddi-dor am 24 mlynedd, y drydedd sioe hwyaf i redeg yn y West End. Mae ei thaith o amgylch y DU yn parhau i gael ei pherfformio i theatrau llawn. Cyhoeddwyd ei nofel The Wrong Boy, yn 2000 a’i chyfieithu i ieithoedd dros y byd, mae’r awdur wrthi yn ei addasu i’r sgrîn.
www.willyrussell.com

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811