Dosbarth Meistr Barddoniaeth y Gwanwyn

Llu 16 Ebr - Sad 21 Ebr 2018
Tiwtoriaid / Carol Ann Duffy & Gillian Clarke
Darllenydd Gwadd / Paul Henry
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Saesneg

Dyddiad Cau i Ymgeisio: Dydd Gwener 16 Chwefror 2018

Dyma gyfle i feirdd ymroddedig roi hwb ychwanegol i’w gwaith. Bydd y cwrs yn cynnwys gweithdai a chyfarfodydd grŵp bach er mwyn trafod a chefnogi gwaith ar y gweill a sbarduno cerddi newydd. Bydd cyfle i ganolbwyntio ar ysgrifennu’n unigol a bydd gweithdai ychwanegol yn y prynhawniau. Yn ystod yr wythnos bydd y tiwtoriaid a darllenydd gwadd arbennig yn rhoi darlleniadau o’u gwaith. Caiff y cyfranogwyr olygu a chyfrannu at flodeugerdd, a phenllanw’r cwrs fydd darlleniad ohono i ddathlu ar y nos Wener.
Er mwyn i bawb elwa o lefel uchel o drafodaeth feirniadol a chyfranogiad, caiff yr awduron eu dethol ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar enghraifft o’u gwaith.

Dyma fanylion sut i wneud cais am le ar y Dosbarth Meistr:

  1. Gyrrwch 6 cerdd (trwy ebost yn ddelfrydol, neu trwy’r post) i Dŷ Newydd erbyn dydd Gwener, 16 Chwefror 2018. Gwnewch yn siŵr bod eich enw a manylion cyswllt ar y gwaith a’i fod wedi ei farcio gyda “Cais Dosbarth Meistr y Gwanwyn” (tynewydd@llenyddiaethcymru.org)
  2. Gyrrwch unrhyw fanylion ynglŷn â’ch cefndir cyhoeddi (ddim yn angenrheidiol)
  3. Gadewch i ni wybod os ydych chi’n dymuno ystafell sengl neu le mewn ystafell i’w rhannu. Ni allwn sicrhau eich dewis –dim ond 7 ystafell sengl sydd ar gael
  4. Byddwn yn rhoi gwybod ddiwedd Mawrth os ydych chi wedi cael eich dewis. Os y cewch chi eich dewis, byddwn yn gofyn i chi dalu eich blaendal o £100 i sicrhau eich lle.
Ni fydd cerddi yn cael ei dychwelyd atoch. Bydd y penderfyniad yn cael ei wneud gan Carol Ann Duffy a Gillian Clarke, a bydd eu penderfyniad yn derfynol. Os ydych yn gwneud cais am fwrsariaeth, gyrrwch ffurflen fwrsariaeth i mewn gyda eich cerddi.

Tiwtoriaid

Carol Ann Duffy

Mae Carol Ann Duffy yn byw ym Manceinion, lle mae’n Athro a Chyfarwyddwr Creadigol yr Adran Ysgrifennu ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion. Y mae wedi ysgrifennu i blant ac oedolion, ac enillodd lawer o wobrau am ei barddoniaeth gan gynnwys Gwobr Signal am Gerddi i Blant, Gwobrau Whitbread, Forward, T S Eliot, a Gwobrau Lannan ac E M Forster yn America. Cafodd ei phenodi yn Fardd Llawryfog Prydain yn 2009. Yn 2011 enillodd Wobr Farddoniaeth Costa am The Bees, ac yn 2012 enillodd Wobr Pinter PEN.
www.carolannduffy.co.uk

Gillian Clarke

Gillian Clarke oedd Bardd Cenedlaethol Cymru rhwng 2008 a 2016. Yn 2010, dyfarnwyd iddi Fedal Aur y Frenhines am Farddoniaeth, a derbyniodd Wobr Wilfred Owen yn 2012. Mae wedi cyhoeddi 14 o lyfrau i oedolion a nifer hefyd i blant fel awdur, cyfieithydd neu olygydd. Cyrhaeddodd ei chasgliad, Ice, a gyhoeddwyd gan Carcanet yn 2012, restr fer Gwobr T S Eliot yn yr un flwyddyn, a chyhoeddwyd ei Selected Poems gan Picador yn 2016. Bu’n Fardd Preswyl ym Mhrifysgol Swoleg Caergrawnt fel rhan o gynllun Thresholds yn 2014, a chyhoeddwyd ei chasgliad diweddaraf Zoology yn 2017 gan Carcanet.  
www.gillianclarke.co.uk

Darllenydd Gwadd

Paul Henry

Daeth Paul Henry i farddoniaeth drwy ysgrifennu caneuon. Mae’n awdur 10 casgliad barddoniaeth, ac mae perfformiad yn seiliedig ar ei lyfr The Glass Aisle (Seren, 2018) yn teithio gwyliau yn y DU ar hyn o bryd. Wedi ei ddisgrifio gan y bardd diweddar U.A. Fanthorpe fel “a poet’s poet” sy’n cyfuno “cerddoriaeth geiriau gyda dychymyg di-ddiwedd”, mae wedi darllen a pherfformio ei waith mewn gwyliau yn Ewrop, yr UDA ac Asia. Yn Gymrawd Ysgrifennu ym Mhrifysgol De Cymru, mae wedi cyflwyno rhaglenni celfyddydol i BBC Radio Wales, BBC Radio 3 a 4.
www.paulhenrywales.co.uk

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811