Dosbarth Meistr y Gwanwyn

Llu 03 Ebr - Sad 08 Ebr 2017
Tiwtoriaid / Carol Ann Duffy & Gillian Clarke
Ffi’r Cwrs / O £495 - £625 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Saesneg

Dyma gyfle i feirdd ymroddedig roi hwb ychwanegol i’w gwaith. Bydd y cwrs yn cynnwys gweithdai a chyfarfodydd grŵp bach er mwyn trafod a chefnogi gwaith ar y gweill a sbarduno cerddi newydd. Bydd cyfle i ganolbwyntio ar ysgrifennu’n unigol a bydd gweithdai ychwanegol yn y prynhawniau. Yn ystod yr wythnos bydd y tiwtoriaid a darllenydd gwadd arbennig yn rhoi darlleniadau o’u gwaith. Caiff y cyfranogwyr olygu a chyfrannu at flodeugerdd, a phenllanw’r cwrs fydd darlleniad ohono i ddathlu ar y nos Wener.

Er mwyn i bawb elwa o lefel uchel o drafodaeth feirniadol a chyfranogiad, caiff yr awduron eu dethol ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar enghraifft o’u gwaith.

 Dyma fanylion sut i wneud cais am le ar y Dosbarth Meistr:

  1. Gyrrwch 6 cerdd (trwy ebost yn ddelfrydol, neu trwy’r post) i Dŷ Newydd erbyn dydd Llun, 6 Chwefror 2017. Gwnewch yn siŵr bod eich enw a manylion cyswllt ar y gwaith a’i fod wedi ei farcio gyda “Cais Dosbarth Meistr y Gwanwyn”
  2. Gyrrwch unrhyw fanylion ynglŷn â’ch cefndir cyhoeddi (ddim yn angenrheidiol)
  3. Gadewch i ni wybod os ydych chi’n dymuno ystafell sengl neu le mewn ystafell i’w rhannu. Ni allwn sicrhau eich dewis –dim ond 7 ystafell sengl sydd ar gael
  4. Byddwn yn rhoi gwybod ganol Chwefror os ydych chi wedi cael eich dewis. Os y cewch chi eich dewis, byddwn yn gofyn i chi dalu eich blaendal o £100 i sicrhau eich lle.

Ni fydd cerddi yn cael ei dychwelyd atoch. Bydd y penderfyniad yn cael ei wneud gan Carol Ann Duffy a Gillian Clarke, a bydd eu penderfyniad yn derfynol. Os ydych yn gwneud cais am fwrsariaeth, gyrrwch ffurflen fwrsariaeth i mewn gyda eich cerddi.

Tiwtoriaid

Carol Ann Duffy - cropped

Carol Ann Duffy

Mae Carol Ann Duffy yn byw ym Manceinion, lle mae’n Athro a Chyfarwyddwr Creadigol yr Adran Ysgrifennu ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion. Y mae wedi ysgrifennu i blant ac oedolion, ac enillodd lawer o wobrau am ei barddoniaeth gan gynnwys Gwobr Signal am Gerddi i Blant, Gwobrau Whitbread, Forward, T S Eliot, a Gwobrau Lannan ac E M Forster yn America. Penodwyd yn Fardd Llawryfog Prydain yn 2009. Yn 2011 enillodd Wobr Farddoniaeth Costa am The Bees, ac yn 2012 enillodd Wobr Pinter PEN.

www.carolannduffy.co.uk

gillian clark - cropped

Gillian Clarke

Gillian Clarke oedd Bardd Cenedlaethol Cymru rhwng 2008 a 2016. Yn 2010, dyfarnwyd iddi Fedal Aur y Frenhines am Farddoniaeth, a derbyniodd Wobr Wilfred Owen yn 2012. Cyhoeddodd 13 o lyfrau i oedolion, a nifer hefyd i blant, fel awdur, cyfieithydd neu olygydd. Rhoddwyd ei chasgliad diweddaraf, Ice, a gyhoeddwyd gan Carcanet ar restr fer Gwobr T S Eliot 2012; a cyhoeddwyd ei Selected Poems gan Picador yn 2016.  Bu’n Fardd Preswyl ym Mhrifysgol Swoleg Caergrawnt i gynllun Thresholds yn 2014, a chaiff ei chasgliad nesaf Zoology ei gyhoeddi yn 2017.

www.gillianclarke.co.uk

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811