Dosbarth Meistr y Gwanwyn

Llu 03 Ebr - Sad 08 Ebr 2017
Tiwtoriaid / Carol Ann Duffy & Gillian Clarke
Ffi’r Cwrs / O £495 - £625 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Saesneg

Byddwn yn cysylltu gyda’r holl ymgeiswyr yn ystod yr wythnos yn cychwyn 6 Mawrth 2017.

Dyma gyfle i feirdd ymroddedig roi hwb ychwanegol i’w gwaith. Bydd y cwrs yn cynnwys gweithdai a chyfarfodydd grŵp bach er mwyn trafod a chefnogi gwaith ar y gweill a sbarduno cerddi newydd. Bydd cyfle i ganolbwyntio ar ysgrifennu’n unigol a bydd gweithdai ychwanegol yn y prynhawniau. Yn ystod yr wythnos bydd y tiwtoriaid a darllenydd gwadd arbennig yn rhoi darlleniadau o’u gwaith. Caiff y cyfranogwyr olygu a chyfrannu at flodeugerdd, a phenllanw’r cwrs fydd darlleniad ohono i ddathlu ar y nos Wener.

Er mwyn i bawb elwa o lefel uchel o drafodaeth feirniadol a chyfranogiad, caiff yr awduron eu dethol ar gyfer y cwrs hwn yn seiliedig ar enghraifft o’u gwaith.

 Dyma fanylion sut i wneud cais am le ar y Dosbarth Meistr:

  1. Gyrrwch 6 cerdd (trwy ebost yn ddelfrydol, neu trwy’r post) i Dŷ Newydd erbyn dydd Llun, 6 Chwefror 2017. Gwnewch yn siŵr bod eich enw a manylion cyswllt ar y gwaith a’i fod wedi ei farcio gyda “Cais Dosbarth Meistr y Gwanwyn”
  2. Gyrrwch unrhyw fanylion ynglŷn â’ch cefndir cyhoeddi (ddim yn angenrheidiol)
  3. Gadewch i ni wybod os ydych chi’n dymuno ystafell sengl neu le mewn ystafell i’w rhannu. Ni allwn sicrhau eich dewis –dim ond 7 ystafell sengl sydd ar gael
  4. Byddwn yn rhoi gwybod ganol Chwefror os ydych chi wedi cael eich dewis. Os y cewch chi eich dewis, byddwn yn gofyn i chi dalu eich blaendal o £100 i sicrhau eich lle.

Ni fydd cerddi yn cael ei dychwelyd atoch. Bydd y penderfyniad yn cael ei wneud gan Carol Ann Duffy a Gillian Clarke, a bydd eu penderfyniad yn derfynol. Os ydych yn gwneud cais am fwrsariaeth, gyrrwch ffurflen fwrsariaeth i mewn gyda eich cerddi.

Tiwtoriaid

Carol Ann Duffy

Mae Carol Ann Duffy yn byw ym Manceinion, lle mae’n Athro a Chyfarwyddwr Creadigol yr Adran Ysgrifennu ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion. Y mae wedi ysgrifennu i blant ac oedolion, ac enillodd lawer o wobrau am ei barddoniaeth gan gynnwys Gwobr Signal am Gerddi i Blant, Gwobrau Whitbread, Forward, T S Eliot, a Gwobrau Lannan ac E M Forster yn America. Cafodd ei phenodi yn Fardd Llawryfog Prydain yn 2009. Yn 2011 enillodd Wobr Farddoniaeth Costa am The Bees, ac yn 2012 enillodd Wobr Pinter PEN.
www.carolannduffy.co.uk

Gillian Clarke

Gillian Clarke oedd Bardd Cenedlaethol Cymru rhwng 2008 a 2016. Yn 2010, dyfarnwyd iddi Fedal Aur y Frenhines am Farddoniaeth, a derbyniodd Wobr Wilfred Owen yn 2012. Cyhoeddodd 14 o lyfrau i oedolion, a nifer hefyd i blant, fel awdur, cyfieithydd neu olygydd. Rhoddwyd ei chasgliad diweddaraf, Ice, a gyhoeddwyd gan Carcanet ar restr fer Gwobr T S Eliot 2012; a cyhoeddwyd ei chyfrol Selected Poems gan Picador yn 2016.  Bu’n Fardd Preswyl ym Mhrifysgol Swoleg Caergrawnt i gynllun Thresholds yn 2014, a chyhoeddwyd ei chasgliad diweddaraf Zoology yn 2017 gan Carcanet. www.gillianclarke.co.uk

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811