Ysgrifennu Creadigol i Ddysgwyr Cymraeg

Gwe 10 Maw - Sul 12 Maw 2017
Tiwtoriaid / Bethan Gwanas & Siân Eirian Lewis
Ffi’r Cwrs / O £295 - £220 y pen
Genres / Dysgu CymraegYsgrifennu Creadigol
Iaith / Cymraeg

Cwrs yw hwn ar gyfer dysgwyr Cymraeg lefel canolradd ac uwch sy’n hoffi ysgrifennu creadigol. Bydd cyfle i chi wella eich sgiliau sgwrsio Cymraeg, ond yr ysgrifennu fydd yn cael y sylw pennaf y penwythnos hwn. Cewch gyfle i weithio mewn grwpiau ac ar eich pen eich hun, a byddwn yn defnyddio pob math o weithgareddau i’ch ysbrydoli, yn cynnwys syllu ar y sêr, mynd am dro, ymweld â’r dafarn leol a dosbarthiadau Cymraeg.

Tiwtoriaid

Bethan Gwanas

Mae Bethan Gwanas yn awdur ar dros 30 o lyfrau i blant ac oedolion ac yn diwtor ysgrifennu a thiwtor Cymraeg i Oedolion profiadol. Enillodd wobr Tir na n-Og am ei llyfrau plant am Llinyn Trôns yn 2001 a Sgôr yn 2003, a hi oedd enillydd cyntaf Gwobr Goffa T Llew Jones am nofel i blant 10 – 12 oed, Gwylliaid. Cyrhaeddodd restr fer Llyfr y Flwyddyn yn 2005 gyda Hi yw Fy Ffrind ac mae ei nofel ddiweddaraf, I Botany Bay wedi profi’n hynod boblogaidd. Mae hefyd wedi ysgrifennu nifer o ddramâu, ac roedd cyfres wedi ei selio ar ei nofel Amdani! ar S4C am flynyddoedd. Mae’n ysgrifennu colofn wythnosol i’r Herald Gymraeg yn y Daily Post ers 15 mlynedd, ac mae'n gweithio ar hyn o bryd ar Sioe Gerdd am ei chymeriad poblogaidd Blodwen Jones.

Siân Eirian Lewis

Tiwtor a Swyddog Hyfforddiant ac Ansawdd gyda Chanolfan Cymraeg i Oedolion Gogledd Cymru yw Siân Eirian Lewis. Yn ogystal â dysgu cyrsiau Cymraeg i Oedolion, mae’n gyfrifol am raglen datblygiad proffesiynol tiwtoriaid y gogledd. Mae hi hefyd yn awdur llyfrau i blant ac oedolion. Enillodd Goron Eisteddfod yr Urdd yn 2004, a blwyddyn yn ddiweddarach fe enillodd wobr Goffa Daniel Owen gyda’i nofel gyntaf I Fyd Sy Well. Cyrhaeddodd y nofel restr hir Llyfr y Flwyddyn yn 2006. Ers hynny, mae hi wedi ysgrifennu dwy nofel i blant: Cysgodion y Coed a Nain! Nain! Nain! yn ogystal â chyfrannu at y nofel gywaith Nerth Bôn Braich.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811