Tŷ Newydd ar Daith yn Aberystwyth: Cynganeddu

Sad 01 Ebr 2017
Tiwtor / Eurig Salisbury
Ffi’r Cwrs / O £25.00 y pen
Iaith / Cymraeg

Amser y cwrs: 11.00 am – 4.00 pm
Lleoliad y cwrs: Yr Hen Goleg, Aberystwyth, SY23 2AX

Dewch i ganfod cyfrinachau crefft y gynghanedd mewn cwrs undydd sy’n addas i ddechreuwyr, a rhai â pheth gwybodaeth am grefft y gerdd dafod.

Mae hwn yn rhan o raglen blasu Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd -Tŷ Newydd ar Daith. Bydd Eurig yn tiwtora cwrs preswyl ar y gynghanedd yn y ganolfan rhwng 10-14 Ebrill gyda Twm Morys. Os byddwch yn penderfynu cofrestru ar y cwrs llawn yn dilyn y cwrs hwn, caiff eich ffi o £25 ei ad-dalu i chi.

Tiwtor

Eurig Salisbury

Mae Eurig Salisbury yn Ddarlithydd mewn Ysgrifennu Creadigol yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’n aelod o dîm y Glêr ar Dalwrn y Beirdd BBC Radio Cymru ac o dîm Sir Gâr yn Ymryson y Beirdd. Dysgodd y grefft o gynganeddu yn ei arddegau, ac enillodd Gadair Eisteddfod yr Urdd yn 2006. Ef oedd Bardd Plant Cymru 2011–13 a Phrif Lenor Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau 2016. Cyhoeddodd ei gyfrol gyntaf o farddoniaeth, Llyfr Glas Eurig, yn 2008, a chyfrol o gerddi i blant, Sgrwtsh!, yn 2011.

www.eurig.cymru

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811