Tŷ Newydd ar Daith yn Aberystwyth: Dweud Straeon

Sad 01 Ebr 2017
Tiwtor / Niall Griffiths
Ffi’r Cwrs / O £25.00 y pen
Genres / Adrodd StraeonFfeithiolFfuglenStraeon Byrion
Iaith / Saesneg

Amser y cwrs: 11.00 am – 4.00 pm
Lleoliad y cwrs: Yr Hen Goleg, Aberystwyth, SY23 2AX

Cwrs yw hwn i unrhyw un sydd eisiau adrodd stori, a’i hadrodd yn dda. P’un a’i ydych yn ymddiddori mewn gwaith ffuglen neu ffeithiol, byddwn yn defnyddio cymysgedd o ymarferion ac enghreifftiau i helpu i ddatblygu eich techneg.

Mae’r cwrs hwn yn rhan o raglen blasu Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd – Tŷ Newydd ar Daith. Bydd Niall yn tiwtora cwrs preswyl o’r enw, Rhyddiaith – Dweud Stori, yn y ganolfan rhwng 22-27 Mai gyda Julia Bell, a bydd Tessa Hadley yn ymweld fel darllenydd gwadd. Os byddwch yn penderfynu cofrestru ar y cwrs llawn yn dilyn y cwrs hwn, caiff eich ffi o £25 ei ad-dalu i chi.

Tiwtor

Niall Griffiths

Yn Lerpwl y ganed Niall Griffiths, ac mae bellach yn gweithio wrth odre mynydd yng nghanolbarth Cymru. Y mae’n awdur ar saith nofel, cofiant, sawl cyfrol ffeithiol, casgliad o gerddi, a mwy o straeon byrion, dramâu radio, darnau teithio ac adolygiadau nag y gall gyfri. Enillodd Wobr Llyfr y Flwyddyn Cymru am ei nofel Stump (Johnathan Cape), ac addaswyd ei nofel Kelly+Victor yn ffilm a enillodd wobr BAFTA. Cyfieithwyd ei waith i 15 o ieithoedd a bu’n darllen ei waith ym mhedwar ban byd. Y mae hefyd yn athro ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Wolverhampton.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811