Yoga ac Ysgrifennu: Yr Haul yn yr Hunan

Llu 31 Gorf - Gwe 04 Aws 2017
Tiwtor / Siân Melangell Dafydd
Ffi’r Cwrs / O £495 - £395 y pen
Genres / IogaYsgrifennu Creadigol
Iaith / Dwyieithog

Dyma gwrs sy’n cyfuno dau ymarfer creadigol fydd yn bwydo’i gilydd: yoga ac ysgrifennu. Byddwn yn cyfuno myfyrdod, pranayama (anadlu) ac asana (ystumiau) gydag ymarferion ysgrifennu, mytholeg Hindu ac amser i ysgrifennu yn awyrgylch hyfryd Tŷ Newydd. Cwrs chwareus, arbrofol a hwyliog fydd hwn i ganfod syniadau er mwyn ysgrifennu, ac i archwilio straeon cudd y corff. Byddwch yn gadael gyda sbarc yn eich llygad a chelc o gerddi neu straeon byrion. Bydd cogydd preswyl Tŷ Newydd yn paratoi bwydlen Ayurvedic arbennig i buro’r meddwl a’r corff. Bydd tiwtoriaid gwadd yn ymuno â ni yn ystod yr wythnos.

Cwrs addas ar gyfer rhywun â gallu corfforol cymedrol, cysylltwch am ragor o fanylion.

Tiwtor

Siân Melangell Dafydd

Mae Siân Melangell Dafydd yn ymarfer yoga ers 2001 ar ôl canfod ei bŵer i gynorthwyo patrymau cwsg, canolbwyntio ac osgo’r corff. Fel awdur, enillodd Fedal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2009 gyda’i nofel Y Trydydd Peth ac mae wedi ysgrifennu nifer o straeon byrion a chyfieithiadau. Mae’n cydweithio gyda dawnswyr ac artistiaid ar nifer o’i gweithiau llenyddol a bu’n gyd-olygydd y cylchgrawn llenyddol, Taliesin am chwe blynedd. Mae’n dysgu cyrsiau yoga ac ysgrifennu ledled Ewrop.

http://sianmelangell.wordpress.com

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811