Yoga ac Ysgrifennu: Yr Haul yn yr Hunan

Llu 31 Gorf - Gwe 04 Aws 2017
Tiwtor / Siân Melangell Dafydd
Darllenwyr Gwadd / Amali Rodrigo & Vivienne Rickman-Poole
Ffi’r Cwrs / O £395 y pen
Genres / IogaYsgrifennu Creadigol
Iaith / Dwyieithog

Dyma gwrs sy’n cyfuno dau ymarfer creadigol fydd yn bwydo’i gilydd: yoga ac ysgrifennu. Byddwn yn cyfuno myfyrdod, pranayama (anadlu) ac asana (ystumiau) gydag ymarferion ysgrifennu, mytholeg Hindu ac amser i ysgrifennu yn awyrgylch hyfryd Tŷ Newydd. Cwrs chwareus, arbrofol a hwyliog fydd hwn i ganfod syniadau er mwyn ysgrifennu, ac i archwilio straeon cudd y corff. Byddwch yn gadael gyda sbarc yn eich llygad a chelc o gerddi neu straeon byrion. Bydd cogydd preswyl Tŷ Newydd yn paratoi bwydlen Ayurvedic arbennig i buro’r meddwl a’r corff. Bydd tiwtoriaid gwadd yn ymuno â ni yn ystod yr wythnos.

Cwrs addas ar gyfer rhywun â gallu corfforol cymedrol, cysylltwch am ragor o fanylion.

Tiwtor

Siân Melangell Dafydd

Mae Siân Melangell Dafydd yn ymarfer yoga ers 2001 ar ôl canfod ei bŵer i gynorthwyo patrymau cwsg, canolbwyntio ac osgo’r corff. Fel awdur, enillodd Fedal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2009 gyda’i nofel Y Trydydd Peth ac mae wedi ysgrifennu nifer o straeon byrion a chyfieithiadau. Mae’n cydweithio gyda dawnswyr ac artistiaid ar nifer o’i gweithiau llenyddol a bu’n gyd-olygydd y cylchgrawn llenyddol, Taliesin am chwe blynedd. Mae’n dysgu cyrsiau yoga ac ysgrifennu ledled Ewrop.

http://sianmelangell.wordpress.com

Darllenwyr Gwadd

Amali Rodrigo

Bardd a chyfieithydd yw Amali Rodrigo. Fe’i ganwyd yn Sri Lanka, ond mae’n byw bellach yn Llundain. Cyhoeddwyd ei chasgliad Lotus Gatherers gan Bloodaxe yn 2016. Mae’n astudio seicoleg ar gyfer doethuriaeth gan ganolbwyntio ar ddefnydd Carl Jung o Mandala yn ei waith. Mae’n dysgu ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Lancaster.

Vivienne Rickman-Poole

Mae’r artist a’r nofiwr Vivienne Rickman-Poole wedi bod yn nofio o amgylch llynnoedd Eryri ac yn dogfennu ei thaith. Cafodd ei phrosiect 'Swim Snowdonia' ei enwi fel un o’r anturiaethau mwyaf ysbrydoledig yn 2016 gan y Guardian. Llwyddodd y ffilm ‘Afterflow’ sy’n dogfennu angerdd Vivienne tuag at nofio a’i gwaith ffotograffig i ennill gwobr aur yng nghategori Ffilm Menywod Mewn Antur Gorau yng Ngŵyl Ffilmiau Antur Sheffield.

www.viviennerickmanpoole.co.uk

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811