Ysgrifennu ar gyfer Iechyd a Lles

Llu 13 Tach - Sad 18 Tach 2017
Tiwtoriaid / Graham Hartill & Victoria Field
Darllenydd Gwadd / Rachel Kelly
Ffi’r Cwrs / O £494 - £625 y pen
Genres / Iechyd a LlesYsgrifennu Creadigol
Iaith / Saesneg

 

Bydd y cwrs hwn yn archwilio’r potensial o hybu ein iechyd a’n lles ni ag eraill drwy ysgrifennu’n greadigol a mynegiannol. Gan ddefnyddio ein profiadau ein hunain, byddwn yn edrych ar y gwahanol ffyrdd y gall ysgrifennu gael ei ddefnyddio i fyfyrio’n ddwys ar brofiad bywyd, mewn salwch ac mewn iechyd, a chyfleu’r canfyddiadau hyn i eraill, beth bynnag eu gallu neu brofiad.

Bydd y cwrs o ddiddordeb i egin awduron ac awduron profiadol, yn ogystal â yn ogystal â gweithwyr proffesiynol ym maes meddygaeth a gofal iechyd, cwnselwyr, therapyddion, gweithwyr cymdeithasol, llyfrgellwyr, academyddion, athrawon, defnyddwyr gwasanaeth a darparwyr gwasanaeth mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd ym myd iechyd a therapi. Byddwn yn darparu awyrgylch sy’n gefnogol, llawen a diogel i fyfyrio ynghylch ysgrifennu a’n bywydau. Gellir darparu tystysgrif presenoldeb ar gyfer y cwrs hwn.

Tiwtoriaid

Graham Hartill

Awdur preswyl yng Ngharchar y Parc yw Graham Hartill, ac mae’n addysgu MSc mewn Ysgrifennu Creadigol at Ddibenion Therapiwtig ar gyfer Sefydliad Metanoia. Yn gyd-sylfaenydd Lapidus, y sefydliad sy’n gweithio drwy’r Deyrnas Unedig ym maes ysgrifennu creadigol a lles, yn 2013 ef oedd yr awdur preswyl cyntaf yng Ngholeg Meddygaeth Prifysgol Abertawe. Mae ei lyfrau’n cynnwys Cennau’s Bell, a gyhoeddwyd gan Collective Press yn 2005, A Winged Head gan Parthian yn 2007 a Chroma gan Boiled String / Hafan Books yn 2013. Ysgrifennodd bapurau ar dystiolaeth goroeswyr yr holocost, mae’n ysgrifennu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a’r dyniaethau meddygol a chyd-gyfieithodd sawl casgliad o farddoniaeth o Tsieina.

Victoria Field

Mae Victoria Field yn ysgrifennu barddoniaeth, ffuglen, drama a chofiannau ac mae’n gweithio fel therapydd barddoniaeth. Y mae’n mentora hyfforddeion ar gyfer yr International Federation for Biblio-Poetry Therapy sy’n cynnig cymwysterau mewn Therapi Barddoniaeth. Bu’n gweithio gan ddefnyddio ysgrifennu a darllen mewn llawer o sefyllfaoedd ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys mewn ysbytai, meddygfeydd, cartrefi gofal a llyfrgelloedd. Comisiynwyd darnau ffuglen ganddi ar gyfer Radio 4, a chaiff cofiant, Baggage: A Book of Leavings, ei gyhoeddi yn gynnar yn 2016.

www.thepoetrypractice.co.uk

Darllenydd Gwadd

Rachel Kelly

Addysgwyd Rachel Kelly ym Mhrifysgol Rhydychen, a dechreuodd ar ei gyrfa yn Vogue cyn treulio deng mlynedd yn newyddiadurwraig gyda The Times. Mae bellach yn ymgyrchu i leihau’r stigma sydd ynghlwm wrth salwch meddwl. Ei llyfr diweddaraf yw Walking on Sunshine: 52 Small Steps to Happiness.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811