Ysgrifennu Creadigol i Ddysgwyr

Gwe 16 Maw - Sul 18 Maw 2018
Tiwtoriaid / Bethan Gwanas & Eilir Jones
Ffi’r Cwrs / O £220 - £295 y pen
Genres / Dysgu CymraegYsgrifennu Creadigol
Iaith / CymraegDwyieithog

Cwrs yw hwn ar gyfer dysgwyr Cymraeg lefel Canolradd sy’n hoffi ysgrifennu creadigol, boed yn gerddi, straeon byrion, sgriptiau, neu unrhyw ffurf arall. Bydd pawb yn cael cyfle i siarad ac ymarfer eu Cymraeg ar y cwrs, ond y penwythnos hwn, yr ysgrifennu fydd yn cael y sylw pennaf. Bydd cyfle i weithio mewn grwpiau, ac ar eich pen eich hun hefyd, a byddwn yn defnyddio pob math o bethau i’ch ysbrydoli yn cynnwys teithiau cerdded byrion a heriau ysgrifennu.

Tiwtoriaid

Bethan Gwanas

Mae Bethan Gwanas yn awdur dros 30 o lyfrau i blant ac oedolion. Mae’n diwtor ysgrifennu creadigol profiadol, yn diwtor Cymraeg i Oedolion yn Nolgellau, ac yn gyflwynydd teledu. Enillodd wobr Tir na n-Og am ei llyfrau plant yn 2001 am Llinyn Trôns a 2003 am Sgôr , a hi oedd enillydd cyntaf Gwobr Goffa T. Llew Jones am nofel i blant 10-12 oed gyda Gwylliaid. Cyrhaeddodd restr fer Llyfr y Flwyddyn yn 2005 gyda Hi yw Fy Ffrind. Mae hefyd wedi ysgrifennu nifer o ddramau ac roedd cyfres wedi ei selio ar y nofel Amdani! ar S4C am flynyddoedd. Mae’n ysgrifennu colofn wythnosol i’r Herald Gymraeg yn y Daily Post ers 15 mlynedd. Mae ar hyn o bryd yn gweithio ar Sioe Gerdd Bywyd Blodwen Jones, cymeriad o'i chyfres boblogaidd i ddysgwyr.

Eilir Jones

Mae Eilir Jones yn awdur proffesiynol gyda dros ugain mlynedd o brofiad mewn ysgrifennu ar gyfer radio, teledu a theatr. Mae'n cael ei gysylltu â chomedi poblogaidd Cymreig gan iddo ysgrifennu nifer o sioeau i Gwmni Theatr Bara Caws, ac ef sy’n gyfrifol am gyd-greu cymeriadau poblogaidd fel Ffarmwr Ffowc a PC Leslie Wynne. Yn ddiweddar bu'n ysgrifennu sioe am y Rhyfel Mawr i ysgolion Sir Conwy a chyfres gomedi i S4C. Ers pum mlynedd mae wedi dysgu Cymraeg yn y gymuned i Goleg Cambria a Phrifysgol Bangor.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811