(Ail)adrodd Straeon Traddodiadol: Chwedlau a Straeon Tylwyth Teg

Gwe 20 Gorffennaf 2018 - Sul 22 Gorffennaf 2018
Tiwtor / Dimitra Fimi
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genres / Adrodd StraeonFfeithiolFfuglen
Iaith / Saesneg

Sut y mae awduron yn defnyddio straeon traddodiadol sydd wedi’u hadrodd dro ar ôl tro dros y canrifoedd i greu rhywbeth newydd, cyffrous a chofiadwy? Ymunwch â ni i weld sut y mae pob math o chwedlau a straeon tylwyth teg o draddodiadau gwahanol wedi ysbrydoli llenyddiaeth arobryn, a rhowch gynnig eich hun ar droi’r deunydd hyblyg hwn yn weithiau ffuglen newydd sbon. Mae’r cwrs yn gyfuniad cytbwys o theori ac ymarfer, a hynny o dan adain academydd sy’n arbenigo yn y maes, ac awdur sydd wedi troi’r deunydd mewn chwedlau a straeon gwerin yn nofelau llwyddiannus. Ymunwch â ni i archwilio sut y gallwch drawsnewid chwedlau a straeon tylwyth teg yn lenyddiaeth hudolus yn eich geiriau eich hun. Peidiwch anghofio dod â’r straeon gwerin sy’n eich ysbrydoli a’ch cyfareddu chi, o chwedlau Groegaidd a Rhufeinig, i straeon Llychlynaidd, y Mabinogi a straeon tylwyth teg poblogaidd.

Tiwtor

Dimitra Fimi

Uwch-ddarlithydd yn y Saesneg ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd yw Dimitra Fimi. Mae hi’n arbenigo ar waith J.R.R. Tolkien a llenyddiaeth ffantasi. Enillodd ei llyfr cyntaf, Tolkien, Race and Cultural History: From Fairies to Hobbits (Palgrave Macmillan, 2008), y Mythopoeic Scholarship in Inklings Studies a cyrhaeddodd restr fer y Katharine Briggs Folklore Award. Yn ddiweddar, fe gyd-olygodd A Secret Vice: Tolkien on Invented Languages (HarperCollins, 2016) a enillodd Lyfr Gorau’r Tolkien Society Awards. Mae ei chyfrol ddiweddaraf, Celtic Myth in Contemporary Children’s Fantasy: Idealization, Identity, Ideology wedi ei chyhoeddi gan Palgrave Macmillan, ac mae’n canolbwyntio ar y modd y mae testunau mytholegol Cymru ac Iwerddon yn ailymddangos mewn nofelau ffantasi cyfoes i ddarllenwyr ifanc.
www.dimitrafimi.com

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811