Aildanio eich Ffuglen: Cwrs Digidol

Llu 21 Medi 2020 - Gwe 25 Medi 2020
Tiwtoriaid / Vanessa Gebbie & Cynan Jones.
Darllenydd Gwadd / Daisy Johnson
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genre / Ffuglen
Iaith / Saesneg

Yn straffaglu gyda’ch nofel? Wedi syrffedu gyda’ch casgliad o straeon byrion? Ar fin rhoi’r ffidil yn y to? Mae’n bryd bwrw ati o’r newydd! Ymunwch â Vanessa a Cynan ar gwrs digidol Tŷ Newydd o’ch cartrefi clyd. Bydd y cwrs pum niwrnod hwn yn gyfle i chi fireinio eich sgiliau ysgrifennu a gwaith sy’n eich cyffroi o’r newydd, ond hefyd yn meddu ar fwy o hyder ynoch chi’ch hun fel awdur. Byddwch yn ailgysylltu ag elfennau allweddol adrodd straeon, digonedd o amser i ysgrifennu a chyfle i gael sgwrs un-i-un gyda’r ddau diwtor.  Mae’r cwrs hwn yn gyfle i dreulio pum niwrnod yn canolbwyntio ar eich ysgrifennu a’i wthio i’r cam nesaf a thu hwnt.

Tiwtoriaid

Vanessa Gebbie

Mae Vanessa Gebbie wedi ennill gwobrau am ei gwaith ffuglen a’i barddoniaeth ill dau. Mae’n awdur nofel, The Coward’s Tale (Bloomsbury, 2012), a phum casgliad o ffuglen fyrrach, gan gynnwys A Short History of Synchronised Breathing, (Cultured Llama, 2017), Ed’s Wife and Other Creatures (Liquorice Fish, 2015) a Nothing to Worry About (Flash, The International Short-Short Story Press, 2019)Hi yw golygydd Short Circuit: A Guide to the Art of the Short Story (Salt, 2013) – llyfr y mae nifer o gyrsiau ysgrifennu creadigol yn y Deyrnas Unedig a’r tu hwnt yn ei argymell. Mae hi hefyd wedi cyhoeddi dwy gyfrol o farddoniaeth – The Half-Life of Fathers (Pighog, 2013) a ddewiswyd gan y Times Literary Supplement yn un o lyfrau gorau’r flwyddyn, a Memorandum: Poems for the Fallen (Cultured Llama, 2016), a gyhoeddwyd i gyd-fynd â chanmlwyddiant Brwydr y Somme. Mae hi wrthi’n gorffen ail nofel ac yn dysgu cyrsiau’n aml.
www.vanessagebbie.com

Cynan Jones.

Mae Cynan Jones yn awdur pum nofel, a’r rheini wedi’u cyhoeddi mewn dros 20 gwlad. Mae wedi cyrraedd rhestrau byrion a hirion gwobrau niferus, gan ennill gwobr ffuglen Llyfr y Flwyddyn, Gwobr Betty Trask, Gwobr Fiction Uncovered Jerwood, a Gwobr Stori Fer Genedlaethol y BBC. Mae ei straeon byrion wedi ymddangos mewn detholiadau amrywiol ac mewn cyfnodolion a chylchgronau gan gynnwys Granta a The New Yorker. Mae hefyd wedi sgriptio i gyfres ddrama drosedd Hinterland ac wedi creu casgliad o chwedlau i blant a straeon radio i’r BBC. Casgliad o ddwsin o straeon yw Stillicide (2019), ei waith diweddaraf, a hwnnw wedi’i gomisiynu gan BBC Radio 4 ac wedi’i gyhoeddi gan Granta. Mae Cynan yn Gymrawd Ysgrifennu i’r Gronfa Lenyddol Frenhinol ym Mhrifysgol Aberystwyth, a chafodd ei ethol yn ddiweddar yn Gymrawd i’r Gymdeithas Lenyddol Frenhinol. Mae Cynan yn un o fentoriaid Cynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru.
www.cynanjones.com/

Darllenydd Gwadd

Daisy Johnson

Ganwyd Daisy Johnson yn 1990. Cyhoeddwyd ei chyfrol gyntaf o straeon byrion, Fen (Jonathan Cape), yn 2016. Yn 2018 daeth yr awdur ieuengaf erioed i gyrraedd Rhestr Fer y Man Booker Prize gyda'i nofel gyntaf, Everything Under (Vintage). Caiff ei nofel Sisters ei chyhoeddi ym mis Awst 2020. Ymysg y gwobrau mae wedi eu hennill y mae'r Harper's Bazaar Short Story Prize, yrA. M. Heath Prize a'r Edge Hill Short Story Prize. Mae'n byw ger yr afon yn Rhydychen.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811