Barddoniaeth a Chaneuon

Gwe 12 Hyd - Sul 14 Hyd 2018
Tiwtoriaid / Brian Briggs & Paul Henry
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genres / BarddoniaethPerfformioYsgrifennu Creadigol
Iaith / DwyieithogSaesneg

Bydd y cwrs penwythnos hwn yn edrych ar y ffin rhwng cerdd a geiriau cân, ac felly’n addas i feirdd a chyfansoddwyr caneuon. Byddwn yn edrych ar y pethau y gall y naill ffurf a’r llall eu dysgu i’w gilydd, gan gynnwys dylanwadau alaw a rhythm. Byddwn hefyd yn trafod gwahanol ffyrdd o gyfansoddi, gan droi cerddi yn eiriau caneuon, a geiriau caneuon yn gerddi. Efallai mai bardd sy’n awyddus i delynegu mwy ydych chi, neu gyfansoddwr caneuon sy’n awyddus i ehangu gorwelion eich geiriau. Dyma gyfle i dorri cwys newydd gan gael cefnogaeth gyfeillgar wrth wneud hynny. Ac os ydych chi’n canu offeryn, dewch â hwnnw gyda chi!

Tiwtoriaid

Brian Briggs

Canwr-gyfansoddwr ac adaregydd yw Brian Briggs a ddaeth i enwogrwydd gyda’r band Stornoway. Mae’n gyfrifol am dri albwm a thri EP llwyddiannus, ac mae wedi perfformio ym mhedwar ban byd, gan gynnwys prif lwyfannau gwyliau Glastonbury, Latitude a Gŵyl Ynys Wyth, ac mae wedi ymddangos ar Later...With Jools Holland.

Zed Nelson

Paul Henry

Daeth Paul Henry i farddoniaeth drwy ysgrifennu caneuon. Mae’n awdur 10 casgliad barddoniaeth, ac mae perfformiad yn seiliedig ar ei lyfr The Glass Aisle (Seren, 2018) yn teithio gwyliau yn y DU ar hyn o bryd. Wedi ei ddisgrifio gan y bardd diweddar U.A. Fanthorpe fel “a poet’s poet” sy’n cyfuno “cerddoriaeth geiriau gyda dychymyg di-ddiwedd”, mae wedi darllen a pherfformio ei waith mewn gwyliau yn Ewrop, yr UDA ac Asia. Yn Gymrawd Ysgrifennu ym Mhrifysgol De Cymru, mae wedi cyflwyno rhaglenni celfyddydol i BBC Radio Wales, BBC Radio 3 a 4. www.paulhenrywales.co.uk

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811