Barddoniaeth a Geiriau Caneuon

Llu 18 Mai 2020 - Gwe 22 Mai 2020
Tiwtoriaid / Brian Briggs & Paul Henry
Ffi’r Cwrs / O £450 - £550 y pen
Genres / BarddoniaethCerddoriaethPerfformio
Iaith / Saesneg

Ar y cwrs hwn byddwn yn edrych ar y ffiniau rhwng barddoniaeth a geiriau caneuon. Drwy weithdai grŵp a sesiynau un-i-un, byddwn yn edrych ar sut y gall beirdd a chyfansoddwyr ddysgu oddi wrth ei gilydd, gan drafod dylanwadau alaw a rhythm. Byddwn wedyn yn troi cerddi yn eiriau caneuon, a geiriau caneuon yn gerddi, i ddangos sut y gall geiriau ymddwyn yn wahanol ar y dudalen ac wrth eu canu. Mae hwn yn gwrs i feirdd, cyfansoddwyr caneuon a cherddorion, a bydd yn gyfle i gydweithio â phobl eraill sy’n ymddiddori mewn amrywiaeth o arddulliau, steiliau a ffurfiau.

Efallai’ch bod chi’n fardd sy’n awyddus i ysgrifennu’n fwy telynegol, neu’n gyfansoddwr caneuon sydd am ehangu gorwelion eich geiriau. Ni waeth pa un, dyma gyfle i dorri tir newydd ac i roi cynnig ar ffyrdd newydd o fwrw ati mewn cwmni cyfeillgar, cefnogol. Ac os ydych chi’n digwydd canu offeryn sy’n ffitio i’ch cês, i’ch car, i’ch bws neu gerbyd trên, dewch â hwnnw gyda chi!

Tiwtoriaid

Brian Briggs

Ornitholegydd yw Brian Briggs ac ef yw canwr-gyfansoddwr Stornoway, band gwerin indi, amgen. Stornoway oedd y band cyntaf heb ei arwyddo i ymddangos ar Later... With Jools Holland ac ers hynny maent wedi teithio i’r pedwar ban, gan gynnwys perfformio ar brif lwyfannau gwyliau fel Glastonbury, Latitude ac Ynys Wyth. Mae tri albwm a thri EP llwyddiannus Stornoway yn cyfuno’r ddau faes sydd agosaf at galon Brian, sef cerddoriaeth a byd natur. Cyrhaeddodd y record ddiweddaraf, sef Bonxie yn 2015, ugain uchaf siartiau’r Deyrnas Unedig ac mae arni ganeuon ugain rhywogaeth wahanol o adar.

Zed Nelson

Paul Henry

Drwy gyfansoddi caneuon y dechreuodd Paul Henry farddoni. Fe’i disgrifiwyd gan U.A. Fanthorpe fel “bardd y beirdd” sy’n cyfuno “synnwyr o gerddoriaeth geiriau â dychymyg dyfeisgar di-ball”, ac mae wedi darllen a pherfformio’i waith mewn gwyliau yn Ewrop, yr Unol Daleithiau ac Asia. Mae’n diwtor ysgrifennu creadigol poblogaidd, ac mae’i ganeuon wedi’u chwarae ar BBC Radio 2 a BBC Radio 6 Music. Ailargraffwyd The Brittle Sea: New & Selected Poems (Seren, 2013) yn ddiweddar. Mae wedi cyflwyno rhaglenni i BBC Radio Wales, BBC Radio 3 a BBC Radio 4. Mae fersiwn perfformiad o’i lyfr diweddaraf, The Glass Aisle (Seren, 2018), gan gynnwys caneuon a gyd-gyfansoddwyd â Brian Briggs, wedi bod ar daith ddiweddar o amgylch gwyliau yn y Deyrnas Unedig. Mae Paul yn un o fentoriaid Cynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru.
www.paulhenrypoet.co.uk

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811