Barddoniaeth a’r Argyfwng Hinsawdd

Llu 17 Hydref 2022 - Gwe 21 Hydref 2022
Tiwtoriaid / Ailbhe Darcy & Susan Richardson
Ffi’r Cwrs / O £575 - £675 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Saesneg

Beth yw rôl barddoniaeth mewn argyfwng? Sut all ffurf, naws neu ymdriniaeth cerdd esblygu mewn ymateb i’r argyfwng hinsawdd? Sut all barddoniaeth ein helpu i barhau, i oroesi i wrthsefyll? A sut all barddoniaeth ddod â chysur neu annog gweithredu?

Mae croeso i ddechreuwyr ac i awduron mwy profiadol i ymuno â ni i geisio datrys y cwestiynau yma.

Gyda’n gilydd, byddwn yn darllen gwaith sydd yn delio yn uniongyrchol, ac yn anuniongyrchol, â newid hinsawdd gan ganolbwyntio ar strategaethau y mae beirdd cyfoes wedi eu defnyddio i’n helpu ni i weld y pwnc brys, lletchwith, llethol hwn â llygaid newydd. Byddwn yn chwilio am ysbrydoliaeth yn y tirwedd o’m gwmpas hefyd, gan archwilio ffyrdd i ymwneud â’r newidiadau i’n amgylchedd naturiol. Bydd cyfle i chi drio â dulliau newydd, gan arbrofi â ffurfiau, synau a iaith, a chyfle hefyd i ystyried sut all barddoniaeth ar y thema o argyfwng hinsawdd gyffwrdd rhywun, a chael effaith, tu hwnt i’r dudalen. Drwy ymroi yn llwyr i ymateb yn greadigol i’r pwnc dwys hwn, byddwn yn gadael y cwrs yn llawn egni, yn obeithiol, ac â llond gwlad o gerddi a syniadau newydd.

Tiwtoriaid

Ailbhe Darcy

Llyfr yn ymateb i’r argyfwng hinsawdd oedd Insistence (Bloodaxe, 2018) gan Ailbhe Darcy a enillodd Wobr Llyfr y Flwyddyn, Gwobr Farddoniaeth Roland Mathias a’r Piggott Prize for Poetry, a cyrhaeddodd restr fer Gwobr T.S. Eliot. Gyda S.J. Fowler, hi yw cyd-awdur Subcritical Tests (Gorse, 2017), casgliad o farddoniaeth ar y cyd am y bom atomig. Hi yw awdur A History of Irish Women’s Poetry (Cambridge University Press, 2020). Mae’n dysgu ysgrifennu creadigol a llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Caerdydd, yn cynnwys cwrs ar ymgyrchu trwy farddoniaeth.

Susan Richardson

Cyhoeddodd Susan Richardson ei phedwaredd casgliad o gerddi, Words the Turtle Taught Me (Cinnamon Press, 2018), ar y thema o rywogaethau môr sydd mewn perygl, yn dilyn preswylfa gyda Chymdeithas Cadwraeth Morol (Marine Conservation Society) a chyrhaeddodd restr fer Gwobr Ted Hughes. Yn ogystal â’i phreswylfa cyfresol gyda’r British Animal Studies Network, gyda chymorth Prifysgol Strathclyde, mae’n cynnal gweithdai ar amrywiaeth o themâu amgylcheddol i sefydliadau fel y WWF, yr Ymddiriedolaethau Natur a’r RSPB. Mae Susan wedi perfformio ei gwaith ar BBC 2, BBC Radio 3 a BBC Radio 4, ac mewn gwyliau yn lleol a thros y byd.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811