Barddoniaeth a’r Môr

Gwe 12 Gorffennaf 2019 - Sul 14 Gorffennaf 2019
Tiwtoriaid / Paul Henry & Samantha Wynne-Rhydderch
Ffi’r Cwrs / O £240 - £325 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / DwyieithogSaesneg

But that was nothing to what things came out
From the sea-caves of Criccieth yonder” − Robert Graves, ‘Welsh Incident’

 Mae llenyddiaeth yn gyforiog o gyfeiriadau at y môr, sy’n ddwy ran o dair o’n planed. Mae ysbrydoliaeth ddi-ben-draw i awduron i’w ganfod mewn chwedlau am y môr a’r bywyd gwyllt cyfareddol dan y tonnau. Cwrs yw hwn sy’n dathlu dylanwad y môr ar farddoniaeth ac yn edrych ar ddulliau gwahanol o gyfleu ei bresenoldeb amlwg yn ein cerddi – ei rythmau, ei ddelweddau, ei natur drosiadol, a’i gefnlen i atgofion. Byddwn hefyd yn edrych ar y modd y mae’r môr yn cwrdd â’r tir, gan grwydro’r arfordir penigamp ger Tŷ Newydd i chwilio am ysbrydoliaeth. Ar y cwrs penwythnos cyfeillgar, cefnogol hwn, sy’n llawn gweithdai ysgrifennu a sesiynau un-i-un, mae croeso i’r rheini sy’n barddoni am y tro cyntaf yn ogystal â’r rheini sy’n brofiadol yn y maes. A dewch â’ch hoff gerdd am y môr, neu sianti fôr, gyda chi!

Tiwtoriaid

Zed Nelson

Paul Henry

Drwy gyfansoddi caneuon y dechreuodd Paul Henry farddoni. Mae’n awdur deg o gasgliadau barddoniaeth, ac fe aeth ar daith o amgylch gwyliau’r Deyrnas Unedig yn 2018 yn perfformio fersiwn o The Glass Aisle (Seren, 2018), sef ei gyfrol ddiweddaraf, a’r perfformiadau hynny’n cynnwys caneuon a gyd-gyfansoddwyd â Brian Briggs. Mae’n diwtor ysgrifennu creadigol poblogaidd a ddisgrifiwyd gan U.A. Fanthorpe fel “bardd y beirdd” sy’n cyfuno “synnwyr o gerddoriaeth geiriau â dychymyg dyfeisgar di-ball”. Mae wedi darllen a pherfformio’i waith mewn gwyliau yn Ewrop, yr UDA ac Asia; mae’i ganeuon wedi’u chwarae ar BBC Radio 2 a BBC Radio 6; a bu hefyd yn cyflwyno rhaglenni i BBC Radio Wales, BBC Radio 3 a BBC Radio 4.

Samantha Wynne-Rhydderch

Mae casgliadau barddoniaeth Samantha Wynne-Rhydderch wedi cyrraedd rhestrau byrion sawl gwobr; Not in These Shoes (Picador, 2008) am Wobr Llyfr y Flwyddyn, Banjo (Picador, 2012) am Wobr Roland Mathias, a Lime & Winter (Rack Press 2014) am Wobr Michael Marks. Mae hi’n byw ger y môr yng ngorllewin Cymru ac yn dysgu ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac ym Mhrifysgol Rhydychen. Mae hi wrthi’n cwblhau PhD mewn Ysgrifennu Creadigol.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811