Barddoniaeth a’r Môr

Gwe 12 Gorffennaf 2019 - Sul 14 Gorffennaf 2019
Tiwtoriaid / Paul Henry & Samantha Wynne-Rhydderch
Ffi’r Cwrs / O £240 - £325 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / DwyieithogSaesneg

But that was nothing to what things came out
From the sea-caves of Criccieth yonder” − Robert Graves, ‘Welsh Incident’

 Mae llenyddiaeth yn gyforiog o gyfeiriadau at y môr, sy’n ddwy ran o dair o’n planed. Mae ysbrydoliaeth ddi-ben-draw i awduron i’w ganfod mewn chwedlau am y môr a’r bywyd gwyllt cyfareddol dan y tonnau. Cwrs yw hwn sy’n dathlu dylanwad y môr ar farddoniaeth ac yn edrych ar ddulliau gwahanol o gyfleu ei bresenoldeb amlwg yn ein cerddi – ei rythmau, ei ddelweddau, ei natur drosiadol, a’i gefnlen i atgofion. Byddwn hefyd yn edrych ar y modd y mae’r môr yn cwrdd â’r tir, gan grwydro’r arfordir penigamp ger Tŷ Newydd i chwilio am ysbrydoliaeth. Ar y cwrs penwythnos cyfeillgar, cefnogol hwn, sy’n llawn gweithdai ysgrifennu a sesiynau un-i-un, mae croeso i’r rheini sy’n barddoni am y tro cyntaf yn ogystal â’r rheini sy’n brofiadol yn y maes. A dewch â’ch hoff gerdd am y môr, neu sianti fôr, gyda chi!

Tiwtoriaid

Zed Nelson

Paul Henry

Drwy gyfansoddi caneuon y dechreuodd Paul Henry farddoni. Fe’i disgrifiwyd gan U.A. Fanthorpe fel “bardd y beirdd” sy’n cyfuno “synnwyr o gerddoriaeth geiriau â dychymyg dyfeisgar di-ball”, ac mae wedi darllen a pherfformio’i waith mewn gwyliau yn Ewrop, yr Unol Daleithiau ac Asia. Mae’n diwtor ysgrifennu creadigol poblogaidd, ac mae’i ganeuon wedi’u chwarae ar BBC Radio 2 a BBC Radio 6 Music. Ailargraffwyd The Brittle Sea: New & Selected Poems (Seren, 2013) yn ddiweddar. Mae wedi cyflwyno rhaglenni i BBC Radio Wales, BBC Radio 3 a BBC Radio 4. Mae fersiwn perfformiad o’i lyfr diweddaraf, The Glass Aisle (Seren, 2018), gan gynnwys caneuon a gyd-gyfansoddwyd â Brian Briggs, wedi bod ar daith ddiweddar o amgylch gwyliau yn y Deyrnas Unedig. Mae Paul yn un o fentoriaid Cynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru.
www.paulhenrypoet.co.uk

Samantha Wynne-Rhydderch

Mae casgliadau barddoniaeth Samantha Wynne-Rhydderch wedi cyrraedd rhestrau byrion sawl gwobr; Not in These Shoes (Picador, 2008) am Wobr Llyfr y Flwyddyn, Banjo (Picador, 2012) am Wobr Roland Mathias, a Lime & Winter (Rack Press 2014) am Wobr Michael Marks. Mae hi’n byw ger y môr yng ngorllewin Cymru ac yn dysgu ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant ac ym Mhrifysgol Rhydychen. Mae hi wrthi’n cwblhau PhD mewn Ysgrifennu Creadigol.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811