Barddoniaeth ein Gorffennol

Llu 24 Mehefin 2019 - Gwe 28 Mehefin 2019
Tiwtoriaid / clare e. potter & Raymond Antrobus
Darllenydd Gwadd / Tongue Fu
Ffi’r Cwrs / O £425 - £550 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / DwyieithogSaesneg

Ar y cwrs hwn byddwn yn edrych ar straeon coll gan ddefnyddio archifau, croniclau teuluol a hanesion – a’r rheini yn eu ffurfiau cyfarwydd ac ar eu newydd wedd. Byddwn yn tyrchu drwy’r ansicrwydd, ac yn chwilio am ysbrydoliaeth yn yr hyn sydd wedi’i anghofio neu wedi’i hepgor. Y nod fydd creu barddoniaeth i lenwi bylchau. Gyda’n gilydd, byddwn yn creu gofod creadigol a fydd yn rhoi cyfle i bobl ailddyfeisio ac ail werthuso hen straeon rydym wedi’u clywed a’r hanesion rydym wedi’u hadrodd ein hunain. Bydd tiwtoriaid y cwrs yn darparu deunyddiau, er bod croeso ichi ddod â’ch dogfennau eich hun: llythyron nain neu fam-gu; dyddiaduron; llyfr a etifeddwyd. Dewch â gwrthrych hyd yn oed, rhywbeth sydd yn cynnig ei hun fel sbardun i adrodd stori.

Ganol yr wythnos, bydd Tongue Fu yn ymweld i roi perfformiad o’u gwaith, sef gwledd o eiriau a cherddoriaeth, a bydd cyfle i chithau ymuno yn yr hwyl hefyd.

Tiwtoriaid

clare e. potter

Bardd a pherfformwraig ddwyieithog yw Clare Potter, ac mae ganddi MA mewn Llenyddiaeth Affro-Garibïaidd o Brifysgol Mississippi. Bu’n byw yn New Orleans am ddegawd a chafodd gyllid gan Gyngor y Celfyddydau i ymateb i ddinistr Corwynt Katrina gyda phumawd jazz. Mae Clare wedi cyfieithu gwaith Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn, ac mae’n cydweithio ag artistiaid i greu gosodiadau barddoniaeth mewn gofodau cyhoeddus. Enillodd Wobr John Trip am Berfformio Barddoniaeth yn 2005 a bu gyda’i thad ar y Listening Project ar BBC Radio 4, yn archwilio tarddiad emosiwn mewn barddoniaeth. Yn 2018, Clare oedd bardd preswyl Gŵyl Velvet Coalmine – lle bu yn Sefydliad y Glowyr yn casglu straeon pobl am yr adeilad diwylliannol a gwleidyddol pwysig hwnnw.
www.clareawenydd.com

Raymond Antrobus

Bardd Prydeinig-Jamacaidd yw Raymond Antrobus, sy’n hanu o Hackney. Mae’n awdur dau gasgliad o farddoniaeth, To Sweeten Bitter(Out-Spoken Press, 2017) a The Perseverance(Penned in the Margins, 2018), ac yn 2018 gwobrwywyd ef â Gwobr Geoffrey Dearmer. Mae’n un o sylfaenwyr y grwpiau barddol Chill Pill a’r Keats House Poets Forum ac fe dderbyniodd gymrodoriaethau gan Cave Canem, Complete Works 3 a Jerwood Compton. Roedd hefyd ymhlith y cyntaf yn y byd i gael gradd MA mewn addysg Perfformio Barddoniaeth gan Goldsmiths, Prifysgol Llundain.
www.raymondantrobus.com/ @RaymondAntrobus

Darllenydd Gwadd

Tongue Fu

Un o brif grwpiau perfformio barddoniaeth y Deyrnas Unedig yw Tongue Fu. Dyma fand sy’n llawn cerddorion rhyfeddol a fydd yn perfformio ochr yn ochr â nifer o feirdd gwych, adroddwyr straeon, comedïwyr, rapwyr a phobl sy’n caru geiriau. Chris Redmond sy'n creu ac yn cyflwyno – a'r cyfan yn arbrawf dros ben llestri o lên, cerddoriaeth a byrfyfyrio byw. Mae Tongue Fu yn act breswyl reolaidd yn Rich Mix yn Shoreditch, ac yn perfformio sioeau’n aml yn y London Wonderground yng Nghanolfan Southbank, y Barbican, y Roundhouse, Ystafell Elgar yn y Royal Albert Hall, Gŵyl Glastonbury, Gŵyl Latitude a Bestival.
www.tonguefu.co.uk

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811