Barddoniaeth Lle

Llu 22 Awst 2022 - Gwe 26 Awst 2022
Tiwtoriaid / Menna Elfyn & Paul Henry
Ffi’r Cwrs / O £575 - £625 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Dwyieithog

Bydd y cwrs hwn yn croesawu beirdd newydd a phrofiadol i archwilio sut all ein synnwyr o le, efallai yn fwy perthnasol nag erioed yn y cyfnod hwn o argyfwng hinsawdd, gael dylanwad ar ein ysgrifennu – ein ieithwedd, delweddau, rhythmau a’i siâp ar y dudalen. Drwy ennyn ysbrydoliaeth o’r awyrgylch naturiol sy’n amgylchynu Tŷ Newydd – yr ardd, y coed, yr afon a’r arfordir – byddwn yn edrych ar sut all barddoniaeth ymateb i bryderon byd eang drwy brofiadau personol a drwy arsylwi byd natur yn fanwl – patrymau deilen grin, cân serch brigyn mewn coeden i’r blaned…

Byddwn hefyd yn edrych ar sut all y cof ail-ddyfeisio lleoliad wrth i ni ysgrifennu amdano, sut y mae’r gorffennol yn dod yn ran o’r lle. Drwy gyd-ddarllen gwaith beirdd eraill, gweithdai dyddiol i ysgrifennu, a chyfarfodydd un-i-un, byddwn yn ystyried crefft a dirgelwch barddoniaeth ochr yn ochr â’r dewisiadau creadigol yr ydym ni yn eu cymryd, yn cynnwys mesurau caeth a mesurau rhydd i adrodd ein straeon.

Mae croeso cynnes i feirdd sy’n cyfansoddi drwy’r Gymraeg a’r Saesneg, a bydd y cwrs hwn yn eich cynorthwyo i symud i’r cam nesaf gyda’ch barddoniaeth a hynny mewn awyrgylch gyfeillgar a chefnogol.

Tiwtoriaid

Menna Elfyn

Bardd arobryn yw Menna Elfyn, a dramodydd sydd wedi cyhoeddi 14 cyfrol o farddoniaeth, yn ogystal â nofelau i blant, libretti ar gyfer cyfansoddwyr niferus, a dramâu ar gyfer radio a theledu. Cyhoeddodd nifer o gyfrolau dwyieithog megis Murmur yn 2012 (a ddyfarnwyd iddi Poetry Book Society Recommended Translation) a Bondo yn 2017, y ddwy gyfrol gan Bloodaxe Books. Cyfieithwyd ei gwaith i ugain o ieithoedd. Cyhoeddwyd llên-gofiant Cennad yn 2018, a Cwsg, cyfrol o ryddiaith greadigol yn 2019, a enillodd Wobr Cymru Greadigol. Bydd cyfrol farddoniaeth newydd Menna, Tosturi, yn cael ei chyhoeddi gan Wasg Barddas yn 2022.Mae’n Athro Emerita gyda Phrifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant ac yn Lywydd Wales PEN Cymru.

Zed Nelson

Paul Henry

Bardd a chyfansoddwr caneuon yw Paul Henry. Ers ennill Gwobr Eric Gregory, mae wedi cyhoeddi saith cyfrol o farddoniaeth, oll gyda Seren. Ymddangosodd ei gyfrol The Brittle Sea: New & Selected Poems yn India fel The Black Guitar. Mae ei waith wedi ei gynnwys mewn sawl blodeugerdd ac wedi ei gyfieithu i sawl iaith. Yn diwtor ysgrifennu creadigol poblogaidd, mae Paul wedi cydweithio â sawl bardd sydd wedi mynd ymlaen i gyhoeddi. Fe’i disgrifiwyd gan U.A. Fanthorpe fel “bardd y beirdd”, ac mae wedi darllen a pherfformio’i waith mewn gwyliau yn Ewrop, yr Unol Daleithiau ac Asia. Mae wedi cyflwyno rhaglenni i BBC Radio Wales, BBC Radio 3 a BBC Radio 4. Ymysg ei waith mwyaf diweddar y mae Boy Running, Ingrid’s Husband a The Glass Aisle. Bu Paul yn olygydd gwadd i Poetry Wales, a chafodd sylw ar raglen BBC Radio 4, Poetry Please. Bydd ei gyfrol newydd, As If To Sing, yn cael ei chyhoeddi gan Seren yn 2022.

www.paulhenrypoet.co.uk

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811