Barddoniaeth: Siapiau Sŵn

Llu 15 Gorffennaf 2019 - Sad 20 Gorffennaf 2019
Tiwtoriaid / Jonathan Edwards & Patience Agbabi
Darllenydd Gwadd / Andrew McMillan
Ffi’r Cwrs / O £675 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Saesneg

I fell in love – that is the only expression I can think of – at once, and am still at the mercy of words… the shape and shade and size and noise of the words as they hummed, strummed, jigged and galloped along.” Dylan Thomas

Bydd y cwrs hwn yn trafod y syniad o farddoniaeth fel rhywbeth sy’n llawn chwarae, yn llawn arbrofi â siâp a sŵn iaith, gan edrych ar y modd y gall hyn arwain cerdd i gyfeiriadau gwirioneddol ryfeddol. Bydd y gweithdai’n edrych ar nifer o ffyrdd gwahanol o fwrw ati – o fonologau i ffurfiau traddodiadol, o’r swrrealaidd i’r gân serch – gan chwilio am ysbrydoliaeth mewn chwedlau clasurol a diwylliant poblogaidd. Ffrwyth y gwaith fydd cerddi sy’n atseinio ar y dudalen ac oddi arni. Bydd sesiynau un-i-un yn cael eu teilwra’n unol ag anghenion yr unigolion, gan sicrhau, waeth faint o brofiad sydd gennych, y bydd hon yn wythnos i’ch helpu chi i garu a dofi rhyferthwy geiriau. Dyma gyfle hyfryd yn yr haf i ddatblygu’ch ysgrifennu a chael llond gwlad o hwyl ar yr un pryd.

Tiwtoriaid

Jonathan Edwards

Enillodd casgliad cyntaf Jonathan Edwards, My Family and Other Superheroes (Seren, 2014), Wobr Barddoniaeth Costa a Gwobr Barn y Bobl Llyfr y Flwyddyn. Cyrhaeddodd restr fer Gwobr Casgliad Cyntaf Fenton Aldeburgh hefyd. Enillodd ei ail gasgliad, Gen (Seren, 2018), Wobr Barn y Bobl Llyfr y Flwyddyn hefyd. Cyrhaeddodd ei gerdd am Bont Casnewydd y rhestr fer am Wobr Forward am y Gerdd Unigol Orau yn 2019, ac mae wedi cael gwobrau yng Nghystadleuaeth Barddoniaeth Ryngwladol Gŵyl Ledbury, Cystadleuaeth Barddoniaeth Ryngwladol Brookes Rhydychen, a Chystadleuaeth Barddoniaeth Ryngwladol Caerdydd. Mae wedi darllen ei gerddi ar orsafoedd radio a theledu’r BBC ac mewn gwyliau o amgylch y byd, wedi’u recordio i’r Archif Barddoniaeth, ac wedi arwain gweithdai mewn ysgolion, prifysgolion a charchardai. Mae Jonathan yn un o fentoriaid Cynllun Mentora Llenyddiaeth Cymru, ac ef yw Golygydd Poetry Wales.

Patience Agbabi

Mae Patience Agbabi yn Gymrawd mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Brookes Rhydychen. Astudiodd Saesneg yn Rhydychen ac mae ganddi MA mewn Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Sussex. Yn 2004 fe’i henwebwyd yn un o Feirdd y Genhedlaeth Nesaf yn y Deyrnas Unedig. Mae hi wedi cyhoeddi pedwar casgliad o farddoniaeth. A hithau’n Fardd Llawryfog Caergaint rhwng 2009 a 2010, derbyniodd Grant y Celfyddydau i greu fersiwn cyfoes o The Canterbury Tales. Cyrhaeddodd Telling Tales (Canongate, 2014), sef y casgliad a ddilynodd, restr fer Gwobr Ted Hughes 2014 am waith barddonol newydd ynghyd â rhestr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2015. Ymddangosodd cerdd o’i heiddo yn The Refugee Tales (Comma Press, 2016) ac mae hi’n cymryd rhan bob blwyddyn yn y ‘Refugee Tales Walk’ er mwyn codi ymwybyddiaeth am faterion sy’n ymwneud â cheiswyr lloches. Bu’n Fardd Preswyl ym Mhersondy Brontë yn 2018 er mwyn dathlu deucanmlwyddiant Emily Brontë.
www.patienceagabi.wordpress.com

Darllenydd Gwadd

Andrew McMillan

Casgliad cyntaf Andrew McMillan, physical (Jonathan Cape, 2015), oedd y casgliad cyntaf erioed o farddoniaeth i ennill Gwobr Llyfr Cyntaf The Guardian. At hynny, enillodd y casgliad hwn Wobr Casgliad Cyntaf Fenton Aldeburgh, Gwobr Somerset Maugham, Gwobr Eric Gregory a Gwobr Awduron Gogledd Lloegr. Cyrhaeddodd y rhestr fer am Wobr Dylan Thomas, Gwobr Barddoniaeth Costa, Gwobr Awdur Ifanc y Flwyddyn The Sunday Times 2016, Gwobr Forward am y Casgliad Cyntaf Gorau, Gwobr Barddoniaeth Roehampton a Gwobr Llyfr Cyntaf Polari. Cafodd y gyfrol ei hargymell gan y Poetry Book Society yn Hydref 2015. Cyhoeddwyd ei ail gasgliad, playtime, ym mis Awst 2018 gan Jonathan Cape. Mae Andrew yn Uwch Ddarlithydd yn yr Ysgol Ysgrifennu ym Mhrifysgol Metropolitan Manceinion.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811