Barddoniaeth – Y Personol a’r Gwleidyddol

Llu 19 Awst 2019 - Sad 24 Awst 2019
Tiwtoriaid / Deryn Rees-Jones & Katrina Naomi
Darllenydd Gwadd / Mona Arshi
Ffi’r Cwrs / O £550 - £675 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Saesneg

Bydd y cwrs hwn yn edrych ar enghreifftiau amrywiol o farddoniaeth gyfoes er mwyn datblygu ein crefftau farddol ni ein hunain. Byddwn yn ystyried ffyrdd gwahanol o ymateb i sefyllfaoedd gwleidyddol – yn y byd ehangach ac o ran y pethau sy’n effeithio arnom yn uniongyrchol. Wrth inni roi sylw i’r her barhaus o ddatblygu ein barddoniaeth bersonol, bydd cyfle hefyd i feddwl am y prosesau sy’n rhan o greu dilyniannau barddonol a chreu casgliadau hir o gerddi.

Tiwtoriaid

Deryn Rees-Jones

Bardd, golygydd a beirniad yw Deryn Rees-Jones. Cyhoeddwyd detholiad o'i cherddi, What It's Like To Be Alive, gan Seren yn 2016 a chafodd y gyfrol Ganmoliaeth Arbennig y Poetry Book Society. Ymhlith ei llyfrau diweddar y mae Burying the Wren (Seren, 2012) a gyrhaeddodd restr fer Gwobr T S Eliot a Gwobr Roland Mathias, ynghyd â chael ei argymell gan y Poetry Book Society. Mae’n cydweithio'n aml ag artistiaid ac mae'i gwaith â Charlotte Hodes yn cynnwys dwy ffilm: And You, Helen (sydd hefyd yn lyfr a gyhoeddwyd gan Seren yn 2013) a Questions of Travel. Mae’n un o gyd-olygyddion Women: A Cultural Review, ac yn olygydd ar y gyfres farddoniaeth newydd Pavilion Poetry (Liverpool University Press). Ar hyn o bryd, mae’n gweithio ar gymrodoriaeth ymchwil gan y Leverhulme Trust i barhau â'i gwaith beirniadol ar yr artist Paula Rego.

www.derynrees-jones.co.uk

Katrina Naomi

Mae barddoniaeth Katrina Naomi wedi ymddangos yn The TLS, Poetry London a The Poetry Review, yn ogystal ag ar Front Row a Poetry Please (BBC Radio 4). Cafodd wobr Cyngor y Celfyddydau/British Council yn 2017 i deithio ac ysgrifennu yn Japan a dewiswyd ei chasgliad diweddaraf, The Way the Crocodile Taught Me (Seren, 2016), gan siop lyfrau Foyles fel un o'i #FoylesFive barddonol. Katrina oedd yr awdur preswyl cyntaf yn Amgueddfa Persondy Brontë, ac ers hynny bu’n awdur preswyl yn yr Arnolfini, Crochendy Leach a Llyfrgell Gladstone. Mae hi wedi cael ei chomisiynu gan yr Imperial College a Turner Contemporary, ac yn 2018 cafodd gomisiwn gan y BBC i ysgrifennu cerdd ar Ddiwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth. Mae gan Katrina PhD mewn ysgrifennu creadigol o Goldsmiths, Prifysgol Llundain ac mae disgwyl casgliad newydd ganddi yn 2020 wedi ei gyhoeddi gan Seren.
www.katrinanaomi.co.uk

Darllenydd Gwadd

Mona Arshi

Bu Mona Arshi yn gweithio fel cyfreithwraig hawliau dynol am ddegawd cyn troi ei llaw at farddoniaeth. Enillodd ei chasgliad cyntaf, Small Hands (Pavilion Poetry, Liverpool University Press, 2015), Wobr Forward am gasgliad cyntaf gorau yn 2015. Bydd ei ail chasgliad, Dear Big Gods, yn cael ei gyhoeddi gan Pavilion Poetry yng ngwanwyn 2019.
monaarshi.com

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811