Barddoniaeth, Ymchwilio a Chwarae

Llu 21 Medi 2020 - Gwe 25 Medi 2020
Tiwtoriaid / Rosy Carrick & Ross Sutherland
Darllenydd Gwadd / Ian McMillan
Ffi’r Cwrs / O £450 - £550 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Saesneg

 “Ymchwiliad i’r hyn a wyddoch yw barddoniaeth, nid mynegiant ohono” – Mark Doty

Drwy weithdai, trafodaethau, perfformiadau a mwy, bydd y cwrs hwn yn canolbwyntio ar sut y gallwn ehangu gorwelion ein hysgrifennu. Gan ddefnyddio themâu cyfarwydd ac enghreifftiau o’n bywydau ein hunain, byddwn yn edrych ar beth sy’n digwydd wrth gymylu’r ffin rhwng hunangofiant a ffuglen. Pa straeon eraill a allai ddod i’r fei pe baem yn rhywun arall – ac a allwn ni ddefnyddio iaith i newid ein realiti? A all gemau geiriau ein helpu i ddatblygu ffyrdd newydd o olrhain ein meddyliau, gan greu ffurfiau newydd o farddoniaeth? Bydd yr wythnos hon o dechnegau chwareus ac arloesol yn eich dwyn chi a’ch barddoniaeth ar daith newydd a gwreiddiol. Byddwch yn gadael gyda cherddi newydd, annisgwyl, ynghyd â’r egni i ysgrifennu mwy.

Tiwtoriaid

Rosy Carrick

Bardd, dramodydd, perfformiwr a chyfieithydd yw Rosy Carrick. Bu’n cyd-drefnu llwyfannau barddoniaeth Latitude a Glastonbury ers tro byd, a hi hefyd oedd cyd guradur llwyfan barddoniaeth gŵyl Port Eliot. Cyhoeddwyd Chokey, ei chasgliad llawn cyntaf, yn 2018 gan Burning Eye Books. Ysgrifennodd Rosy PhD ar farddoniaeth Vladimir Mayakovsky, ac mae wedi cyhoeddi dwy gyfrol o gyfieithiadau o’i waith. Rhwng 2012 a 2015 dysgodd Lenyddiaeth Saesneg a Theori Feirniadol ym Mhrifysgol Sussex, ac ar hyn o bryd mae’n dysgu Ysgrifennu Creadigol a Pherfformio ym Mhrifysgol Brighton fel darlithydd gwadd. Yn 2018, enillodd drama un-cymeriad Rosy, Passionate Machine, wobr am y Ddrama Newydd Orau yn Ngŵyl Ymylol Brighton a Gwobr The Infallibles am ragoriaeth theatrig yng Ngŵyl Ymylol Caeredin. Cafodd y ddrama gryn glod beirniadol cyn teithio’n rhyngwladol yn ystod 2019. Mae Rosy ar hyn o bryd yn gweithio ar Musclebound, sioe lenyddol fyw newydd am godi pwysau’n broffesiynol.
www.rosycarrick.com

Ross Sutherland

Yng Nghaeredin y ganwyd Ross Sutherland. Mae wedi cyhoeddi pedwar casgliad o farddoniaeth, gan gynnwys Emergency Window (Penned in the Margins, 2012). Cyrhaeddodd ei ddrama fydryddol Stand by For Tape Back-Up restr fer Gwobr yr Art Foundation am Berfformio Barddoniaeth yn 2015, ac enillodd yr addasiad ffilm Wobr Uchel-Reithgor Gŵyl Ryngwladol Sinema Annibynnol Buenos Aires am Ffilm Arbrofol. Cafodd perfformiadau o’i ddrama Party Trap yn 2016, a ysgrifennwyd yn gyfan gwbl ar ffurf palindromau, gryn glod beirniadol. Yn 2017 creodd y ffilm farddonol 30-munud Missing Episode i BBC2, ac fe’i sgriniwyd hefyd yn y Museum of the Moving Image fel rhan o dymor First Look 2018. Mae’n cyfrannu’n rheolaidd at raglen BBC Radio 4, Short Cuts, ac yn cynhyrchu’r podlediad ysgrifennu newydd Imaginary Advice a enillodd wobr am y Podlediad Ffuglen gorau yng Ngwobrau Podlediadau Prydain 2018.

Darllenydd Gwadd

Ian McMillan

Ian McMillan is a poet, broadcaster, writer and performer. He’s poet-in-residence for Barnsley Football Club and presents BBC Radio 3’s weekly poetry programme, The Verb. Ian has written comedy for radio and plays for the stage and worked extensively for BBC Radio as well as for Yorkshire Television and BBC2’s Newsnight Review. He’s been a castaway on Desert Island Discs and was resident poet for English National Opera. Ian’s latest collection To Fold the Evening Star – New and Selected Poems (Carcanet) was published in 2016.
www.ian-mcmillan.com

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811