Barddoniaeth: Ysgrifennu am Fywyd

Llu 20 Awst 2018 - Sad 25 Awst 2018
Tiwtoriaid / Lemn Sissay & Sophie McKeand
Darllenydd Gwadd / Zoë Skoulding
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Saesneg

* dim ond un lle ar ôl mewn ystafell i rannu â dyn – cysylltwch os hoffech chi fod ar y rhestr aros *

Sut y gallwn ni greu barddoniaeth ystyrlon sy’n ymateb i’r byd sy’n newid yn dragywydd o’n hamgylch? Treuliwch wythnos yn nhirlun hynod Eifionydd i ddod o hyd i’r ateb. Byddwn yn nofio yn y môr (ni fydd hyn yn orfodol!), yn cerdded y tir, yn mwynhau’r machlud ac yn trafod y byd a’i bethau wrth roi trefn ar ein meddyliau ein hunain ar bapur. Byddwn yn edrych ar sut i gyfathrebu a defnyddio’ch llais drwy berfformio cerddi, ac yn trafod ffyrdd newydd o gyrraedd cynulleidfa. Bydd yr wythnos yn cynnwys gweithdai grŵp, darlleniadau gan y tiwtoriaid a darllenydd gwadd, a sesiynau un-i-un.

 

Let me get it right. What if we got it wrong?
What if we weakened ourselves getting strong?
What if the message carried in the wind

Was saying something?
– Lemn Sissay

Tiwtoriaid

Lemn Sissay

Bardd yw Lemn Sissay sydd hefyd yn artist cyswllt yng Nghanolfan Southbank. Mae’n un o noddwyr y Letterbox Club a Sefydliad y Darllenwyr, yn llysgennad i Gronfa Ddarllen y Plant, yn ymddiriedolwr Sefydliad Celfyddydol Forward ac yn un o ymddiriedolwyr cyntaf Noson Llyfr y Byd. Mae’n awdur ar gyfres o lyfrau barddoniaeth ynghyd ag erthyglau, recordiau, darllediadau, celf cyhoeddus, comisiynau a dramâu. Lemn oedd y bardd cyntaf a gomisiynwyd i ysgrifennu ar gyfer y Gemau Olymaidd yn Llundain. Mae ei Landmark Poems wedi eu gosod ledled Manceinion a Llundain, ac i’w gweld yn y Royal Festival Hall a’r Parc Olympaidd. Dadorchuddwyd ei Landmark Poem, ‘Guilt of Cain’, gan yr Esgob Desmond Tutu yn Fen Court ger Gorsaf Fenchurch.
@lemnsissay

Sophie McKeand

Mae Sophie McKeand yn fardd, a hi yw Awdur Ieuenctid Cymru. Cafodd ei henwi gan y Sefydliad Materion Cymreig ymhlith y 30 o bobl a fydd yn ‘llywio agenda Cymru’ dros y 30 mlynedd nesaf. Cyhoeddwyd Rebel Sun, ei chasgliad cyntaf o gerddi, gan Parthian Books yn 2017. Derbyniodd Ysgoloriaeth Awdur Llenyddiaeth Cymru yn 2017. Mae gwaith Sophie wedi ei gyhoeddi’n helaeth ac mae wedi perfformio’n rhyngwladol, yn Iweddon ac yng Ngŵyl Lenyddiaeth Kolkata, India. www.sophiemckeand.com

Darllenydd Gwadd

Zoë Skoulding

Mae Zoë Skoulding yn fardd, beirniad, perfformwraig a chyfieithydd sydd wedi byw yng ngogledd Cymru ers 1991. Mae ei chyfrolau diweddar yn cynnwys Remains of a Future City (Seren, 2008), The Museum of Disappearing Sounds (Seren, 2013) a gafodd ei gynnwys ar restr fer Gwobr Ted Hughes am Weithiau Newydd mewn Barddoniaeth, aTeint: For the Bièvre (Hafan Books, 2016). Cyhoeddwyd ei monograff Contemporary Women's Poetry and Urban Space: Experimental Cities gan Palgrave Macmillan yn 2013, a hi oedd golygydd y cylchgrawn chwarterol rhyngwladol Poetry Wales rhwng 2008-2014. Mae'n Ddarllenydd yn Ysgol Llenyddiaeth Saesneg Prifysgol Bangor

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811