Byw yn y Gerdd

Llu 20 Gorffennaf 2020 - Sad 25 Gorffennaf 2020
Tiwtoriaid / Fiona Benson & Andrew McMillan
Darllenydd Gwadd / Hanan Issa
Ffi’r Cwrs / O £550 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Saesneg

Rydym ar hyn o bryd yn parhau i dderbyn archebion ar gyfer cyrsiau fydd yn cymryd lle o fis Mai ymlaen, ond yn cadw llygad ar y sefyllfa ac yn dilyn unrhyw gyngor swyddogol. Pe bydd rhaid gohirio unrhyw gwrs, byddwn yn rhoi gwybod i chi ar unwaith a bydd unrhyw ffioedd yn cael eu dychwelyd yn llawn.

Noder os gwelwch yn dda fod swyddfeydd Llenyddiaeth Cymru ar gau ar hyn o bryd oherwydd y sefyllfa gyda COVID-19. Mae holl weithgareddau Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd hyd nes diwedd mis Ebrill 2020 wedi eu gohirio, gan obeithio y bydd modd i ni ail agor ym mis Mai. Gallwch gysylltu â ni drwy’r dudalen hon.

 

Ar y cwrs hwn fe fyddwn yn edrych ar gerddi cewri’r gorffennol a mawrion cyfoes, y cerddi a’r beirdd rheini sydd wedi mentro gwthio ffiniau ffurf a phwnc. Gan ddilyn ôl eu troed, byddwn yn ceisio camu i mewn i fyd ein cerddi ein hunain gan feddwl bron fel dechreuwyr pur. Y nod fydd ymwrthod â’n patrymau arferol ein hunain wrth drin a chloi ein cerddi, gan ymddiried ddigon yn y gerdd i’w dilyn i ble mae hi’n ein harwain. Byddwn yn rhoi ein tabŵs ein hunain ar y glorian, ac yn osgoi’r ddihangfa hawdd, cyn wynebu ein hanesmwythyd benben a throi hynny’n farddoniaeth newydd a beiddgar.

Tiwtoriaid

Fiona Benson

Pamffled Fiona Benson oedd y cyntaf yng nghyfres Faber’s New Poets ac fe’i cyhoeddwyd yn 2009. Enillodd ei chasgliad cyntaf, Bright Travellers (Cape, 2014) Wobr Seamus Heaney am y Casgliad Llawn Cyntaf a Gwobr Goffa Geoffrey Faber. Cyrhaeddodd y rhestrau byrion hefyd yng Ngwobr T.S. Eliot 2015 a Gwobr Forward 2014 am y Casgliad Cyntaf Gorau. Cyhoeddwyd ei hail gasgliad, Vertigo & Ghost (Cape) yn 2019 ac enillodd y gyfrol hon Wobr Farddoniaeth Roehampton, ynghyd â chyrraedd rhestr fer Gwobr Forward 2019 am Farddoniaeth. Roedd ei cherdd ‘Ruins’ o’r casgliad hwn ar restr fer Gwobr Forward 2018 am y Gerdd Unigol Orau. Mae hi’n byw yn Nyfnaint gyda’i gŵr a’u dwy ferch.

Andrew McMillan

Casgliad cyntaf Andrew McMillan, physical (Jonathan Cape, 2015), oedd y casgliad cyntaf erioed o farddoniaeth i ennill Gwobr Llyfr Cyntaf The Guardian. At hynny, enillodd y gyfrol Wobr Casgliad Cyntaf Fenton Aldeburgh, Gwobr Somerset Maugham, Gwobr Eric Gregory a Gwobr Awduron Gogledd Lloegr. Cyrhaeddodd y rhestr fer am sawl gwobr arall, gan gynnwys Gwobr Dylan Thomas, Gwobr Barddoniaeth Costa, Gwobr Awdur Ifanc y Flwyddyn The Sunday Times 2016, a Gwobr Forward am y Casgliad Cyntaf Gorau. Cafodd y gyfrol ei hargymell gan y Poetry Book Society yn Hydref 2015. Yn fwy diweddar, mae physical wedi’i chyfieithu i’r Norwyeg, Ffrangeg a Galiseg. Cyhoeddwyd ei ail gasgliad, playtime, ym mis Awst 2018 gan Jonathan Cape; cafodd y llyfr hwn ei argymell gan y Poetry Book Society yn Hydref 2018, ac roedd yn Llyfr Barddoniaeth y Mis yn The Observer a The Telegraph ac yn un o Lyfrau Barddoniaeth y Flwyddyn The Sunday Times. Enillodd y gyfrol Wobr Llyfr Polari. Mae Andrew yn uwch ddarlithydd yn yr Ysgol Ysgrifennu ym Mhrifysgol Metropolitan Manceinion, ac mae’n byw yn y ddinas honno.

Darllenydd Gwadd

Hanan Issa

Bardd ac awdur sydd â chefndir Cymreig-Iracaidd yw Hanan Issa. Cyhoeddwyd ei phamffled barddoniaeth cyntaf, My Body Can House Two Hearts, gan Burning Eye Books yn 2019. Perfformiwyd ei monolog, With Her Back Straight, fel rhan o gyfres Hijabi Monologues y Bush Theatre yn Llundain yn 2017, ac mae’i gwaith wedi ymddangos mewn cyhoeddiadau niferus gan gynnwys Banat Collective, Wales Arts Review, Sukoon Magazine, Poetry Wales, Y Stamp, sister-hood magazine a MuslimGirl.com. Mae’n un o sylfaenwyr Where I’m Coming From, y sesiynau meic agored cyntaf yng Nghymru i bobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, ac yn 2018-2019 fe’i dewiswyd yn un o Awduron Wrth eu Gwaith Gŵyl y Gelli.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811