Chwarae â Chwedlau

Gwe 17 Mai 2019 - Sul 19 Mai 2019
Tiwtoriaid / Daniel Morden & Hugh Lupton
Ffi’r Cwrs / O £240 - £325 y pen
Genre / Adrodd Straeon
Iaith / Saesneg

Straeon llên gwerin, hanesion tylwyth teg a chwedlau ein cyndadau yw sylfaen pob stori a adroddwyd ers hynny, ac i raddau dyna sylfaeni ein hunaniaeth a’n dealltwriaeth ni o’r byd a’n gilydd. Mae’r cwrs adrodd straeon hwn i ddechreuwyr yn gyfle i ddysgu sut i baratoi a pherfformio chwedlau traddodiadol yng nghwmni dau o diwtoriaid gorau Prydain ym maes celfyddyd adrodd straeon. Byddwch yn gadael y cwrs wedi’ch ymdrochi’n llwyr yn y traddodiad llafar sydd wedi diffinio diwylliannau a phobl cyn unrhyw ddull celfyddydol arall, ac wrth gwrs wedi adrodd a chlywed llawer o straeon.

Tiwtoriaid

Daniel Morden

Bu Daniel Morden yn adrodd straeon traddodiadol ers 1989. Mae wedi rhannu chwedlau ym mhedwar ban byd, o’r Arctig i’r Môr Tawel i’r Caribî. Mae’n enwog am ei gyflwyniadau gloyw o chwedlau Groeg, ac am ei angerdd wrth berfformio straeon sipsiwn Cymru. Mae’n awdur sawl cyfrol o straeon gwerin, gan gynnwys Dark Tales from the Woods (Gomer, 2006) a enillodd Wobr Tir na n-Og. Yn 2018 enillodd Fedal Gŵyl y Gelli am adrodd straeon.

Hugh Lupton

Er 30 mlynedd, adwaenir Hugh Lupton fel ffigwr canolog yn yr adfywiad ym maes adrodd straeon ym Mhrydain. Mae chwedleua yn ei waed − mae’n or-nai i Arthur Ransome, awdur y gyfres enwog i blant, Swallows and Amazons, ac fe’i fagwyd ar straeon antur y storïwr o fri hwnnw. Mae Hugh yn adrodd chwedlau a straeon llên gwerin o sawl diwylliant ond mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn tirwedd, a’r straeon a’r baledi sy’n rhoi llais iddynt. Y mae wedi ysgrifennu sawl casgliad o straeon gwerin ac un nofel − The Ballad of John Clare (Dedalus, 2012). Cyhoeddwyd ei ail nofel, The Assembly of the Severed Head, am y foment y cofnodwyd y Mabinogi ar bapur, gam Propolis yn 2018.
www.hughlupton.com

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811