Chwedlau Gwerin a Ffantasi

Llu 8 Awst 2022 - Gwe 12 Awst 2022
Tiwtoriaid / Catherine Johnson & Marcus Sedgwick
Darllenydd Gwadd / Catherine Fisher
Ffi’r Cwrs / O £575 - £675 y pen
Genre / Ffuglen
Iaith / Saesneg

Bydd y cwrs hwn yn defnyddio straeon a chwedlau gwerin poblogaidd a rhai llai cyfarwydd fel man cychwyn i ddylanwadu ar weithiau rhyddiaith a ffantasi newydd. Byddwn yn edrych ar elfennau o’r straeon hyn ac yn eu defnyddio yn gerrig sylfaen i greu ein gweithiau epig ein hunain: cymeriadau cryfion mewn lleoliadau arallfydol, moesau amheus, anturiaethau a chyrchoedd, trosiadau a mwy. Bydd y tiwtoriaid yn eich dysgu sut i ddefnyddio’r canfyddiadau hyn fel ysbrydoliaeth i chi ysgrifennu eich straeon anhygoel eich hun, drwy drafodaethau, gweithdai, a gweithio ar eich pen eich hun i greu delweddau, syniadau a geiriau. Gyda Tŷ Newydd wedi ei wreiddio yn y tir a ysbrydolodd y Mabinogi, bydd yr wythnos yn cynnwys digon o amser rhydd i chi i fynd am dro a chrwydro i lawr i’r traeth i edrych dros y môr tuag at orsedd Bendigeidfran y cawr yng Nghastell Harlech, neu lawr i Afon Dwyfor lle bydd y rhai lwcus yn eich plith yn siŵr o gael cip ar y tylwyth teg yn dawnsio yn y gwyll…

Bydd y cwrs hwn yn addas i ddechreuwyr a’r mwy profiadol, a gall fod o gymorth i awduron ddatblygu eu crefft mewn ysgrifennu straeon byrion, nofelau, llenyddiaeth i bobl ifainc ac i blant, ynghyd a datblygu straeon i’w hadrodd ar lafar.

Tiwtoriaid

Catherine Johnson

Awdur i blant a phobl ifainc yw Catherine Johnson sydd wedi ennill gwobrau lu. Cafodd ei henwebu ddwywaith ar gyfer Medal Carnegie CILIP ac enillodd ei llyfr diweddaraf, Freedom, Wobr Little Rebel yn 2019. Fe’i henwebwyd hefyd ar gyfer Rhestr Anrhydeddau IBBY 2020. Mae Catherine hefyd yn ysgrifennu ar gyfer ffilm, teledu a radio. Ymysg ei gwaith teledu mae Rough Crossings, addasiad teledu o lyfr Simon Schama a Holby City. Ar hyn o bryd mae Catherine yn gweithio ar addasiad o lyfr Black Tudors, Miranda Kaufmann ar gyfer  Silverprint Pictures.

Marcus Sedgwick

Yn ogystal â 16 mlynedd o yrfa yn gwerthu a chyhoeddi llyfrau, mae Marcus Sedgwick wedi creu enw i’w hun fel awdur llwyddiannus i oedolion ifanc. Y mae bellach yn awdur llawn amser, ac yn ysgrifennu llyfrau i oedolion hefyd: cyhoeddwyd ei ail nofel i oedolion, Mister Memory (Mulholland Books), yn 2016. Enillodd Marcus nifer o wobrau, gan gynnwys Gwobr Printz Award am Midwinterblood (Orion Children's Books, 2012), Gwobr Booktrust i’r Arddegau, a Gwobr Lyfrau Blue Peter. Rhoddwyd ei lyfrau ar restr fer mwy na deugain o wobrau eraill, gan gynnwys y Fedal Carnegie saith gwaith, Gwobr Edgar Allan Poe ddwywaith a Gwobr Ffuglen i Blant The Guardian bedair gwaith. Yn 2011, dyfarnwyd Gwobr Anrhydedd Printz i Revolver (Orion Children's Books, 2010). Cafodd ei eni a’i fagu yn nwyrain Caint ond mae bellach yn byw yn ne orllewin Ffrainc.
marcussedgwick.com/

Darllenydd Gwadd

Catherine Fisher

Mae Catherine Fisher yn fardd ac yn awdur nifer o nofelau i blant a phobl ifanc. Wedi ysgrifennu dros 30 o lyfrau, mae ei gwaith wedi cyrraedd rhestrau byrion y Smarties Prize, Gwobrau Costa a’r Blue Peter Prize. Mae wedi ennill Gwobr Tir na n-Og Cyngor Llyfrau Cymru ddwywaith, ac mae’n un o gyn-enillwyr Gwobr Farddoniaeth Ryngwladol Caerdydd. Hi oedd Awdur Ieuenctid cyntaf Cymru. Mae gwaith Catherine yn ddathliad o straeon gwerin, y tirwedd a’r rhyfedd. Cyrhaeddodd ei nofel Incarceron (Hodder Children’s Books) frig rhestrau gwerthwyr gorau y New York Times ac fe’i henwebwyd yn lyfr y flwyddyn i blant gan The Times. Gwelwyd cyhoeddi ei thrioleg The Clockwork Crow (Firefly, 2018-2020) yn ddychweliad llwyddiannus i gyhoeddi i bobl ifainc, a llwyddodd y gyfres i ddenu edmygedd gan y beirniaid. Cyhoeddwyd ei chyfrol barddoniaeth The Bramble King gan Seren yn 2019. Cyhoeddwyd ei chasgliad ddiweddaraf o straeon byrion i blant, The Red Gloves and Other Stories, gan Firefly Press ym Medi 2021.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811