Chwedlau a Straeon Tylwyth Teg

Llu 4 Tachwedd 2019 - Sad 9 Tachwedd 2019
Tiwtor / Katherine Langrish
Darllenydd Gwadd / Matthew Francis
Ffi’r Cwrs / O £550 - £675 y pen
Genres / Adrodd StraeonYsgrifennu Creadigol
Iaith / Saesneg

Bydd y cwrs hwn yn mentro i goedwig dywyll straeon tylwyth teg drwy gestyll rhyfeddol y Mabinogi i ddarganfod sut y medrwn ail-gyflwyno hen chwedlau traddodiadol mewn cerddi a rhyddiaith modern. Byddwn yn trafod swynion a melltithion, cyrchoedd a dialedd,  breuddwydion a dymuniadau, ac yn agor y drws i’r posibiliadau di-ddiwedd mae’r straeon hyn yn ei gynnig i awdur. Drwy weithio â dau awdur sydd wedi ennill nifer o wobrau yn y maes hwn, dyma eich cyfle i gael mynediad i fydoedd fydd yn ysbrydoli eich ysgrifennu ac yn rhyddhau eich creadigrwydd.

Tiwtor

Katherine Langrish

Katherine Langrish yw awdurWest of the Moon (Harper Collins, 2011) a Dark Angels (Harper Collins, 2009); a'i chyhoeddiad mwyaf diweddar yw Seven Miles of Steel Thistles: Reflections on Fairy Tales (The Greystones Press, 2016) llyfr o ysgrifau am y tylwyth teg a chwedloniaeth wedi ei seilio ar flog o'r un enw. Mae'n adolygu'n gyson ar gyfer cyfnodolyn y Sussex Folklore Centre, Gramarye.
www.katherinelangrish.co.uk

Darllenydd Gwadd

Matthew Francis

Mae Matthew Francis yn awdur ar chwe chyfrol o gerddi, gan gynnwys ei gyfrol ddiweddaraf The Mabinogi (Faber, 2017), dwy nofel a chasgliad o straeon byrion. Golygodd argraffiad diweddaraf o New Selected Poems W.S. Graham (Faber) a gyhoeddwyd ym mis Medi 2018. Mae’n Athro mewn Ysgrifennu Creadigol ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811