Clwb Darllen Tŷ Newydd

Iau 12 Medi 2019 - Iau 17 Hydref 2019
Tiwtor / Aled Jones Williams
Ffi’r Cwrs / O £25 y pen
Iaith / Cymraeg

Cyfres yr Hydref o sesiynau Clwb Darllen Tŷ Newydd dan ofal Aled Jones Williams. Cyfres o 5 sesiwn.

Tiwtor

Aled Jones Williams

Aled Jones Williams

Dramodydd, llenor a bardd yw Aled Jones Williams, a achosodd peth trafodaeth yn 2008 gyda’i ddrama Iesu! (Theatr Genedlaethol Cymru) gan iddo bortreadu Iesu fel menyw. Enillodd wobrau yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1994, 1995 a 1996 am ei ddramâu, Dyn Llnau BogsPêl Goch a Cnawd. Mae ei nofelau Rhaid i Ti Fyned y Daith Honno Dy Hun (Pantycelyn, 2001), Ychydig Is Na’r Angylion (Gwasg y Bwthyn, 2006) ac Eneidiau (Carreg Gwalch, 2013) oll wedi cyrraedd rhestr hir Gwobr Llyfr y Flwyddyn. Yn 2002 enillodd Aled Goron Eisteddfod Genedlaethol Tyddewi am ei bryddest, 'Awelon'.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811