Creu Comics

Gwe 25 Medi 2020 - Sul 27 Medi 2020
Tiwtoriaid / Dan Berry & Hannah Berry
Ffi’r Cwrs / O £240 - £325 y pen
Genre / Darlunio
Iaith / Saesneg

Mae stripiau comics fel modd o adrodd straeon yn ffurf hynafol iawn, ond byddwn er hynny yn cymryd cam yn ôl ac ystyried sut y mae dod â geiriau a lluniau ynghyd er mwyn adrodd eich stori orau? Treuliwch wythnos yn archwilio potensial y cyfrwng: o sgriptio a strwythuro er mwyn taro ergydion emosiynol i ddefnyddio amseru, y symud rhwng paneli ac ymarferoldeb comics eu hunain i wneud yr hyn sy’n anweledig yn y naratif yn weladwy. Byddwn hefyd yn edrych ar ffyrdd o ddatblygu cymeriadau a phlot mewn fframwaith gweledol. Mae’r cwrs hwn yn agored i bobl waeth beth yw eu profiad, sydd â syniad ar gyfer comic ar y gweill. Gall hyn fod yn gnewyllyn syniad yn unig, neu’n gampwaith graffig wedi’i sgriptio’n llawn, yn ffuglen neu’n ffeithiol.

Tiwtoriaid

Dan Berry

Mae Dan Berry yn gartwnydd, yn ddarlunydd ac yn addysgwr. Mae’n gyd-grëwr y llyfr The Three Rooms in Valerie’s Head (Top Shelf, 2018) gyda’r awdur David Gaffney a chafodd ei enwebu am Wobr Will Eisner y Diwydiant Comics am y detholiad 24 by 7 (Fanfare, 2016). Bu’n cyhoeddi ei gomics ei hun yn annibynnol ers degawd. Mae’n cyflwyno’r podlediad am gomics, Make it Then Tell Everybody. Rhwng 2008 a 2019, Dan oedd yn rhedeg yr adran ddarlunio yn Ysgol y Celfyddydau Creadigol ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.
www.thingsbydan.co.uk

Hannah Berry

Mae Hannah Berry wedi ennill gwobrau am greu comics, ac mae’n Gymrawd i’r Gymdeithas Lenyddol Frenhinol. Mae’n awdur tair nofel graffig sydd wedi’u cyhoeddi gan Jonathan Cape: Livestock (2017), Adamtine (2012) a Britten & Brülightly (2008). Mae hi hefyd wedi cyfrannu at gyhoeddiadau niferus ym mhob cwr o’r byd, gan gynnwys prosiectau i First Second Books yn yr Unol Daleithiau, Casterman, Gŵyl Lyfrau Ryngwladol Caeredin a 2000AD. Hi yw Awdur Comics Llawryfog presennol y Deyrnas Unedig, 2019-21.
hannahberry.co.uk

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811