Creu Ffuglen Boblogaidd

Llu 15 Hydref 2018 - Gwe 19 Hydref 2018
Tiwtoriaid / Alison May & Janet Gover
Darllenydd Gwadd / Jo Thomas
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genre / Ffuglen
Iaith / Saesneg

Nid ar chwarae bach y mae troi syniad am nofel yn ddeunydd gorffenedig, a gall fod yn broses unig ar y naw. Bydd y cwrs hwn yn cynnig y cyfle i rannu’r profiad o ysgrifennu gydag awduron eraill a’r tiwtoriaid. Byddwn yn edrych ar sylfeini eich nofel, gan gynnwys y plot, y cymeriadau, y cefndir a safbwynt, gyda’r nod o’ch helpu i ddatblygu’r sgiliau i gwblhau a mireinio’ch gwaith at safon cyhoeddi. Bydd y tiwtoriaid yn edrych ar eich gwaith ac yn cynnig cyngor adeiladol ar osgoi tyllau mewn plot, darnau canol diflas a trapiau ysgrifennu cyffredin eraill. Byddwn yn trafod y newidiadau mawr diweddar yn y byd cyhoeddi, a sut i gyflwyno eich llyfr i asiantiaid, golygyddion a darllenwyr. Mae’r cwrs yn addas i awduron rhyddiaith sy’n ysgrifennu ym mhob genre, ond arbenigedd y tiwtoriaid yw nofelau rhamant. Bydd y cwrs yn cynnwys amrywiaeth o sesiynau grŵp, sgyrsiau, sesiynau un-i-un a digonedd o amser i fwrw ati i ysgrifennu.

Tiwtoriaid

Alison May

Nofelydd ac awdur straeon byrion yw Alison May. Mae hi wedi cyhoeddi pum comedi ramant, a bydd dwy nofel ffuglen fasnachol am fenywod yn ymddangos ganddi yn 2018. Mae Alison wedi cyrraedd rhestrau byrion y Romantic Novel Awards a’r Love Stories Awards. Mae hi’n Is-gadeirydd ar Gymdeithas y Nofelwyr Rhamant. Mae Alison yn athro cymwysedig, a bu’n dysgu gweithdai ysgrifennu creadigol a chyrsiau addysg uwch a phellach i grwpiau eang ac mewn gwyliau. www.alison-may.co.uk

Janet Gover

Newyddiadurwraig teledu yw Janet Gover, sydd bellach yn fwy adnabyddus fel nofelydd. Mae Janet yn ysgrifennu ffuglen a rhamant masnachol i fenywod, ac bob yn hyn a hyn yn mentro i fyd ffantasi. Mae ei naw nofel wedi ennill neu wedi cyrraedd rhestrau byrion dwsin o wobrau gan gynnwys ennill yr Epic Romantic Novel Award yn 2017. Magwyd Janet yn Awstralia, ac er ei bod yn byw ger Llundain bellach, mae’n aml yn dychwelyd i Awstralia yn ei hysgrifennu. Mae’n ymddiddori mewn technoleg a chyfrifiadureg, ac mae’n arbenigwraig ar feddalwedd yn ei gwaith gyda gorsafoedd teledu a gwneuthurwyr ffilm dros y byd. Mae Janet yn gwirioni ar ddysgu ac mae’n arwain gweithdai mewn cynadleddau yn y DU a dramor. www.janetgover.com

Darllenydd Gwadd

Jo Thomas

Bu Jo Thomas yn gweithio am nifer o flynyddoedd fel gohebydd a chynhyrchydd radio i BBC Radio 5, ac ar raglenni megis Woman's Hour ar BBC Radio 4 a The Steve Wright Show ar BBC Radio 2. Yn 2013 enillodd Jo Ysgoloriaeth Katie Fforde Cymdeithas y Nofelwyr Rhamant. Cyrhaeddodd The Oyster Catcher, ei nofel gyntaf, restr y gwerthwyr gorau fel e-lyfr ynghyd â Gwobr RNA Joan Hessayon 2014 a Gwobr E-lyfr Gorau Gŵyl Ramant 2014. Fe’i cyhoeddir gan Headline, ac aeth ymlaen i gyhoeddi pum llyfr arall gyda hwy, a thair nofel fer.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811