Creu Ffuglen Llawn Cyffro i Oedolion Ifanc

Llu 29 Gorffennaf 2019 - Gwe 2 Awst 2019
Tiwtoriaid / Kat Ellis & Rhian Ivory
Darllenydd Gwadd / Penny Thomas
Ffi’r Cwrs / O £425 - £550 y pen
Genres / FfuglenYsgrifennu i Blant a Phobl Ifainc
Iaith / Saesneg

Dros y degawd diwethaf, mae llenyddiaeth i oedolion ifanc yn faes sydd wedi esblygu’n gyflym tu hwnt, ac mae darllenwyr yn galw am straeon mwy soffistigedig a chyffrous nag erioed. Cwrs yw hwn sy’n canolbwyntio ar greu ffuglen i oedolion ifanc a fydd yn gafael o’r dudalen gyntaf tan yr olaf; o nofelau cyffro cyfoes i straeon sy’n mentro i dir yr arallfydol neu’r sinistr. Bydd y cwrs yn edrych ar natur genres a strwythurau stori, ar sut i gydbwyso awyrgylch a chynnwrf a phlot er mwyn cynnal tensiwn, ac ar dechnegau y gallwch eu defnyddio wrth ddrafftio a diwygio er mwyn sicrhau bod eich gwaith yn gafael. Bydd y cwrs yn gyfuniad o weithdai a sesiynau un-i-un, gan ganolbwyntio’n bennaf ar ffurfiau’r nofel a’r nofel fer.

Tiwtoriaid

Kat Ellis

Awdur i oedolion ifanc yw Kat Ellis sy'n hanu o ogledd Cymru, ac mae ei nofelau wedi'u cyhoeddi yn y Deyrnas Unedig a'r Unol Daleithiau. Enwebwyd ei nofel gyntaf, Blackfin Sky (Firefly Press, 2014), ar gyfer y Junior Library Guild Selection a'r YALSA Popular Paperbacks Pick yng nghategori llofruddiaeth, dirgelwch a thryblith. Dilynwyd y gyfrol hon gan Breaker (Running Press Kids, 2016), ac yna Purge (Firefly Press, 2016)– ei nofel wyddonias gyntaf i oedolion ifanc. Mae'n ymddangos yn netholiad Three Strikes gan Firefly Press (2018), ac mae ei llyfr diweddaraf, The Twins of Blackfin, yn nofel fer sy'n rhoi rhag-hanes Blackfin Sky.

Rhian Ivory

Derbyniodd Rhian Ivory hyfforddiant dysgu mewn Saesneg a Drama a lluniodd ei nofel gyntaf yn ystod ei blynyddoedd cyntaf yn dysgu. Aeth yn ei blaen i astudio Llenyddiaeth Saesneg yn Aberystwyth ac enillodd ei chytundeb cyhoeddi cyntaf yn 26 oed gan ysgrifennu tair nofel i Bloomsbury. Cafodd egwyl i fagu tri o blant, ac yn ystod y cyfnod hwn bu’n dysgu cyrsiau ysgrifennu creadigol yn ogystal â chwrs Llenyddiaeth Plant i'r Brifysgol Agored. Mae ei nofelau i oedolion ifanc, The Boy who Drew the FutureHope, ill dwy wedi’u cyhoeddi gan Firefly. Bu hi’n awdur preswyl i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Sudbury Hall a’r Amgueddfa Plentyndod V&A, Llundain.
@Rhian_Ivory

Darllenydd Gwadd

Penny Thomas

Penny Thomas yw un o sylfaenwyr Firefly Press, cyhoeddwyr llyfrau plant a phobl ifainc 5-19 Cymreig, lle mae hefyd yn gweithio fel cyhoeddwr. Bu'n gweithio'n flaenorol fel golygydd ffuglen i Seren Books, ac mae wedi ei hyfforddi fel newyddiadurwr. Mae gan Penny radd BA mewn Llenyddiaeth a Iaith Saesneg o Goleg Keble, Rhydychen, ac mae'n byw yng Nghaerdydd gyda'i phartner a'i phlant.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811