Creu Nofel

Sad 8 Mehefin 2019
Tiwtor / Rhian Cadwaladr
Ffi’r Cwrs / O £35 - £75 y pen
Genre / Ffuglen
Iaith / Cymraeg

Mae creu nofel sy’n hawdd i’w darllen yn anodd meddai nhw ond beth sy’n gwneud nofel yn hawdd i’w darllen?  A sut mae sicrhau ei bod hefyd yn rhoi mwynhâd? Mi fydd Rhian Cadwaladr yn codi trafodaeth ac yn cynnig syniadau − yn amrywio o sut i gynllunio eich nofel i sut i greu cymeriadau byw sy’n argyhoeddi. Gan dynnu o’i chefndir ym myd y ddrama mi fydd Rhian yn eich annog i gamu o’r cyfarwydd i chwilio am ysbrydoliaeth felly dewch â meddwl agored a parodrwydd i gael chydig o hwyl!

Bydd y cwrs hwn yn cychwyn am 11.00 am ac yn gorffen am 5.00 pm. Gweinir cinio ysgafn am 1.00 pm. Os ydych chi’n teithio o bell, mae modd aros yn Nhŷ Newydd ar y nos Sadwrn am ffi ychwanegol o £40.00.

Tiwtor

Rhian Cadwaladr

Wedi blynyddoedd yn gweithio ym myd y ddrama, fel actor ac fel awdur sgriptiau i blant a phobl ifanc, trodd Rhian Cadwaladr at fyd y nofel gan gyhoeddi ei nofel gyntaf Fi Sy’n Cael y Ci yn 2015 (Gwasg Y Bwthyn) a’i hail, Môr a Mynydd, yn 2018 (Gwasg Carreg Gwalch). Mae’n gweithio fel ymarferydd creadigol llawrydd yn ysbrydoli athrawon a plant i gofleidio eu creadigrwydd. Mae hefyd yn gweithio ar ei thrydedd nofel i oedolion a’i nofel gyntaf i bobl ifanc.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811