Creu Nofel

Llu 16 Medi 2019 - Sad 21 Medi 2019
Tiwtoriaid / Rebecca F. John & Tom Bullough
Darllenydd Gwadd / Rachel Joyce
Ffi’r Cwrs / O £550 - £675 y pen
Genre / Ffuglen
Iaith / Saesneg

Dylai’r nofelau gorau swyno’r darllenydd a’r awdur fel ei gilydd. Fodd bynnag, gyda chynifer o linynnau storïol gwahanol i ddygymod â nhw wrth ddrafftio, mae’n hawdd iawn i’r cyfan lethu rhywun. Efallai eich bod chi hanner ffordd drwy ddrafft cyntaf neu ym mherfedd y pumed drafft. Y naill ffordd neu’r llall, diben y cwrs hwn yw eich helpu i fireinio’ch llais unigryw eich hun, penderfynu ar ffurf i’ch nofel, creu cymeriadau a lleoliadau sy’n argyhoeddi, a phlotio a chydbwyso pethau mewn ffordd sy’n bachu’ch darllenydd o’r llinellau agoriadol. Yn bwysicach na dim, byddwn yn ysgrifennu ac yn ysgrifennu ac yn ysgrifennu, gan symud gam yn nes at Y Diwedd.

Tiwtoriaid

Rebecca F. John

Cafodd Rebecca F. John ei magu ar arfordir de Cymru. Mae ganddi radd BA mewn Saesneg gydag Ysgrifennu Creadigol, ac MA mewn Ysgrifennu Creadigol ac mae ei straeon byrion wedi’u darlledu ar BBC Radio 4. Yn 2015, cyrhaeddodd ei stori fer The Glove Maker’s Numbers restr fer Gwobr Stori Fer EFG y Sunday Times, ac fe’i henwyd yn enillydd Gwobr Lleisiau Newydd PEN International. Yn 2017, fe’i henwebwyd ar Restr 30 Gŵyl y Gelli. Cyhoeddwyd ei chasgliad cyntaf o straeon byrion, Clown’s Shoes, gan Parthian yn 2015, a’i nofel gyntaf, The Haunting of Henry Twist, gan Serpent’s Tail ym mis Gorffennaf 2017. Cyrhaeddodd y nofel hon restr fer Gwobr Nofel Gyntaf Costa a’i henwi’n Llyfr y Mis Waterstones ym mis Chwefror 2018.

Tom Bullough

Mae Tom Bullough yn awdur pedair nofel – yn fwyaf diweddar Addlands (Granta Books, 2016), hanes deg a thrigain o flynyddoedd ar fferm fynydd yn Sir Faesyfed. Mae’r gyfrol hon wedi ennyn clod eang, gan gynnwys yn y Deyrnas Unedig a’r Unol Daleithiau, yn ogystal â bod yn destun pregeth yn Abaty Westminster. Mae ei waith wedi’i gyfieithu i naw iaith. Ar hyn o bryd, Tom yw Cymrawd yr RLF ym Mhrifysgol Abertawe ac mae hefyd yn Gymrawd Gwadd ym Mhrifysgol De Cymru. Bu’n gweithio ers tair blynedd ar ei bumed nofel, A Bird Is Born Twice, ac mae wrthi’n gorffen sgript ffilm, Mr Burton, i Revolution Films. Mae ei yrfa y tu hwnt i faes llenyddiaeth yn cynnwys gweithio mewn melin lifo, fel gyrrwr tractor, fel cyfrannydd i’r Rough Guides ac fel hyrwyddwr cerddoriaeth yn Zimbabwe. Mae’n byw ym Mannau Brycheiniog.

Darllenydd Gwadd

Rachel Joyce

Rachel Joyce yw awdur The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry (2013), a gyrhaeddodd restr hir Gwobr y Man Booker ac a gyfieithwyd i dros 30 o ieithoedd; Perfect (2014), The Love Song of Miss Queenie Hennessy (2015) a The Music Shop (2018), oll wedi eu cyhoeddi gan Black Swan. Mae hi hefyd yn awdur profiadol ym myd radio ac mae wedi ysgrifennu dros 20 drama radio wreiddiol i BBC Radio 4, ac addasu nofelau cyfoes a chlasurol i’r cyfrwng, yn ogystal ag ysgrifennu un ddrama gyfnod i deledu’r BBC. Cychwynnodd ysgrifennu ar ôl gyrfa 20 mlynedd yn y theatr, yn perfformio prif rannau i’r RSC, y Royal National Theatre, y Royal Court, ac i Cheek by Jowl, ac enillodd wobr Prif Actores Time Out.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811