Cwrs Blasu Digidol: Adrodd Chwedlau ar Lafar

Gwe 26 Chwefror 2021
Tiwtor / Fiona Collins
Ffi’r Cwrs / O £9 y pen
Genres / Adrodd StraeonPerfformio
Iaith / Cymraeg

12.00 – 1.30 pm dydd Gwener 26 Chwefror 2021

Ymunwch â’r chwedleuwr ag enillydd Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn 2019, Fiona Collins, am awr o edrych ar y grefft o adrodd chwedlau. Yn gwrs addas i ddysgwyr lefel uwch a siaradwyr rhugl, bydd Fiona yn awgrymu sut i ddewis y stori berffaith i’w hadrodd, a sut i gychwyn paratoi ei pherfformio ar lafar fel y byddwch yn hoelio sylw cynulleidfa yn syth. Bydd y cwrs ei hun yn para awr, ond mae amser wedi ei neilltuo er mwyn croesawu pawb ar y cychwyn ac i holi cwestiynau a sgwrsio ar y diwedd.

Bydd cyrsiau blasu Tŷ Newydd yn ymweld â sawl pwnc a genre gwahanol yn y Gymraeg a’r Saesneg, i’ch annog i gychwyn, neu barhau, â’ch ysgrifennu creadigol yn ystod misoedd y gaeaf. Bydd y niferoedd ar gyfer pob cwrs blasu’n cael eu cyfyngu i 16, a caiff y cwrs ei gynnal dros y platfform fideo Zoom. Gobeithio y cewch flas ar y cwrs, ac y cawn eich croesawu i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ar gwrs hwy pan fydd hi’n ddiogel i ail-agor.


 

Nod Llenyddiaeth Cymru yw galluogi pawb fyddai’n elwa o fynychu un o gyrsiau Tŷ Newydd i wneud hynny, beth bynnag fo’u incwm neu lefel o brofiad, ac mae awduron ar incwm isel wedi eu adnabod gan Llenyddiaeth Cymru fel un o dair nodwedd penodol y bydd Llenyddiaeth Cymru yn canolbwyntio arnynt gyda’n gwaith. Felly, os na fedrwch fforddio ffi y cwrs, peidiwch oedi cysylltu i holi am le am ddim sydd wedi eu neilltuo i’r pwrpas hwn. Noder os gwelwch yn dda y byddwn ni fel arfer yn derbyn nifer fawr o geisiadau, ac er y byddwn yn ceisio ein gorau glas – yn anffodus ni allwn addo lle am i ddim i bawb fydd yn cysylltu.”

Tiwtor

Fiona Collins

Mae Fiona Collins yn adrodd chwedlau o bedwar ban y byd, ac yn chwedleuwr proffesiynol ers dros bum mlynedd ar hugain. Mae ganddi ddiddordeb arbenigol mewn chwedlau o Gymru, ac mae hi yn byw yn y gogledd-ddwyrain ac yn adrodd yn ei mamiaith, Saesneg, ei hail-iaith, Cymraeg, ac yn ddwyieithog. Yn 2019 enillodd Wobr Dysgwr y Flwyddyn yn Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst. Mae hi wedi cyhoeddi pum llyfr o chwedlau o Gymru yn Saesneg, oll gyda The History Press. Bydd Gwasg Carreg Gwalch yn cyhoeddi casgliad o’i chwedlau yn y Gymraeg fydd yn addas i ddysgwyr ym mis Mehefin 2021.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811