Cwrs Blasu Digidol: Barddoniaeth a Gwyddoniaeth

Gwe 11 Mawrth 2022
Tiwtor / Rosalind Hudis
Ffi’r Cwrs / O £12 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Saesneg

Ymunwch â Rosalind Hudis i edrych ar y cysylltiad rhwng barddoniaeth a gwyddoniaeth, a gwyddoniaeth barddoniaeth yn y cwrs Saesneg hwn. Byddwn yn treulio peth amser yn archwilio’r modd y mae beirdd wedi cynnwys themâu gwyddorol yn eu cerddi telynegol. Yna, eich tro chi fydd hi. Ar ôl dewis sampl byr o destun gwyddonol, byddwch yn cael eich tywys gam wrth gam drwy’r broses o’i drawsnewid i fod yn ddrafft gyntaf o gerdd. Does dim angen cefndir gwyddonol blaenorol! Byddwch yn gadael y cwrs gyda’r egni, yr elfennau a’r syniadau i gychwyn arni.  Bydd y cwrs ei hun yn para awr, ond mae amser wedi ei neilltuo er mwyn croesawu pawb ar y cychwyn ac i holi cwestiynau a sgwrsio ar y diwedd.

Bydd cyrsiau blasu Tŷ Newydd yn ymweld â sawl pwnc a genre gwahanol yn y Gymraeg a’r Saesneg, i’ch annog i gychwyn, neu barhau, â’ch ysgrifennu creadigol yn ystod y gaeaf. Bydd y niferoedd ar gyfer pob cwrs blasu’n cael eu cyfyngu i 20, a caiff y cwrs ei gynnal dros y platfform fideo Zoom. Gobeithio y cewch flas ar y cwrs, ac y cawn eich croesawu i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ar gwrs hwy yn y gwanwyn, lle byddwn yn cynnal rhaglen lawn o gyrsiau undydd, a chyrsiau preswyl amrywiol.


Os yw ffi y cwrs hwn yn eich atal rhag cofrestru, ewch draw i’r adran Cymorth Ariannol am gyngor.

Tiwtor

Rosalind Hudis

Mae Rosalind Hudis yn byw yn y gorllewin, ble mae’n gweithio fel bardd, golygydd a thiwtor, yn dysgu yn rhan amser ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan. Mae hefyd yn cynnal gweithdai ysgrifennu creadigol a digwyddiadau llenyddol i grwpiau cymunedol. Mae’n gyn-olygydd ar The Lampeter Review, ac mae ei gwaith wedi ymddangos mewn cylchgronau yn cynnwys  Poetry Wales, The Manhattan Review, ac Agenda. Mae wedi cyhoeddi pamffled gyda Rack Press, Terra Ignota (2013) a chasgliad llawn, Tilt, gyda Cinnamon Press (2014). Canmolwyd barddoniaeth y gyfrol honno yng ngwobrau Forward 2015. Ei chasgliad diweddaraf yw Restorations (Seren, 2021). Enillodd sawl gwobr am ei gwaith, yn cynnwys y National Poetry Competition a’r Poetry London Competition. Mae’n Gymrawd Hawthornden (2017) a derbyniodd Ysgoloriaeth Awdur Llenyddiaeth Cymru yn 2013 a 2018.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811