Cwrs Blasu Digidol: Barddoniaeth a Phresenoldeb

Gwe 2 Rhagfyr 2022
Tiwtor / Abeer Ameer
Ffi’r Cwrs / O £12 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Saesneg

Ymunwch ag Abeer Ameer ar gyfer gweithdy digidol i archwilio’r cysylltiadau rhwng meddylgarwch a barddoniaeth. Byddwn yn edrych ar sut y gall ymarfer meddylgarwch, sy’n golygu canolbwyntio ar y foment bresennol heb fod yn feirniadol a gyda meddwl agored hwyluso’r grefft o ysgrifennu, ac yn benodol i farddoni yn rhwydd. Byddwn hefyd yn archwilio sut y gellir defnyddio barddoniaeth i fagu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ohonoch chi eich hun a phawb o’ch cwmpas. Bydd y cwrs ei hun yn para awr, ond mae amser wedi ei neilltuo er mwyn croesawu pawb ar y cychwyn ac i holi cwestiynau a sgwrsio ar y diwedd. Cwrs drwy gyfrwng y Saesneg fydd hwn. 

Bydd cyrsiau blasu Tŷ Newydd yn ymweld â sawl pwnc a genre gwahanol yn y Gymraeg a’r Saesneg, i’ch annog i gychwyn, neu barhau, â’ch ysgrifennu creadigol yn ystod y gaeaf. Bydd y niferoedd ar gyfer pob cwrs blasu’n cael eu cyfyngu i 20, a caiff y cwrs ei gynnal dros y platfform fideo Zoom. Gobeithio y cewch flas ar y cwrs, ac y cawn eich croesawu i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ar gwrs hwy yn y gwanwyn, lle byddwn yn cynnal rhaglen lawn o gyrsiau undydd, a chyrsiau preswyl amrywiol. 

Caiff y cwrs hwn ei redeg rhwng 12.00 – 1.30 pm. 

Tiwtor

Abeer Ameer

Mae Abeer Ameer yn fardd o hunaniaeth Iracaidd, sy'n byw yng Nghaerdydd. Hyfforddodd fel deintydd yn Llundain gan ddatblygu diddordeb mewn trin cleifion pryderus a meddylgarwch.  Mae ei cherddi yn cael eu hysbrydoli'n aml gan straeon am Irac ac maent yn cynnwys amrywiaeth o themâu personol a gwleidyddol. Maent wedi ymddangos yn eang ar-lein ac mewn cyhoeddiadau print gan gynnwys: Acumen, Poetry Wales, Magma, New Welsh Reader, The Rialto a The Poetry Review. Cyhoeddwyd ei chasgliad cyntaf o farddoniaeth, Inhale/ Exile, gan Seren ym mis Chwefror 2021 a cyrhaeddodd restr fer Categori Barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn 2022. 

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811