Cwrs Blasu Digidol: Barddoniaeth i Blant

Gwe 7 Awst 2020
Tiwtor / Alex Wharton
Ffi’r Cwrs / O £9 y pen
Genres / BarddoniaethYsgrifennu i Blant a Phobl Ifainc
Iaith / Saesneg

12.00 pm – 1.30 pm

Ymunwch ag Alex Wharton am awr o weithdy digidol yn ein cyflwyno i fyd ysgrifennu barddoniaeth i blant. Gan ddefnyddio enghreifftiau o’i waith ei hun, byddwn yn edrych ar themâu, llais, a straeon fydd yn hoelio sylw ac yn diddanu darllenwyr ifanc – gan gyflwyno barddoniaeth iddynt o oed ifanc. Byddwch yn gadael y cwrs gyda syniad, offer ac ysbrydoliaeth i fynd ati i ysgrifennu eich barddoniaeth eich hun. Mae amser wedi ei neilltuo er mwyn croesawu pawb ar y cychwyn ac i holi cwestiynau a sgwrsio ar y diwedd.

 

Noder mai cwrs drwy gyfrwng y Saesneg fydd hwn.

 

Bydd cyrsiau blasu Tŷ Newydd yn ymweld â sawl pwnc a genre gwahanol yn y Gymraeg a’r Saesneg, i’ch annog i gychwyn, neu barhau, â’ch ysgrifennu creadigol yn ystod y cloi mawr. Bydd y niferoedd ar gyfer pob cwrs blasu’n cael eu cyfyngu i 16, a caiff y cwrs ei gynnal dros y platfform fideo Zoom. Gobeithio y cewch flas ar y cwrs, ac y cawn eich croesawu i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ar gwrs hwy pan fydd hi’n ddiogel i ail-agor.

Tiwtor

Alex Wharton

Bardd a hwyluswr gweithdai yw Alex Wharton sydd ar hyn o bryd yn gweithio ar ei gyfrol gyntaf i blant Daydreams and Jellybeans fydd yn cael ei chyhoeddi gan Firefly Press yn 2021. Alex oedd prif enillydd Gwobrau Rising Stars Llenyddiaeth Cymru a Firfely yn 2020. Mae ei waith wedi ei gyhoeddi yn y Wales Haiku Journal, Hedgerow a’r cylchgrawn barddoniaeth a chelf i blant, The Caterpillar.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811