Cwrs Blasu Digidol: Syniadau am Gerddi

Gwe 18 Chwefror 2022
Tiwtor / Matthew Haigh
Ffi’r Cwrs / O £12 y pen
Genre / Barddoniaeth
Iaith / Saesneg

Ymunwch â Matthew Haigh am weithdy digidol drwy gyfrwng y Saesneg i archwilio sut i ddod o hyd i egin syniadau ar gyfer eich cerddi. All cyfryngau poblogaidd fel gemau fideo eich helpu i archwilio themâu fel galar a cholled? All strwythurau anrhagweladwy drwy dorri darnau o destun o gylchgronau a phapurau newydd a’u ail-adeiladu danio posibiliadau cyffrous a chwareus? Byddwn hefyd yn archwilio sut i ddefnyddio cyfryngau eraill fel celf gweledol i sicrhau fod eich cerddi’n disgleirio. Bydd y cwrs ei hun yn para awr, ond mae amser wedi ei neilltuo er mwyn croesawu pawb ar y cychwyn ac i holi cwestiynau a sgwrsio ar y diwedd.

Bydd cyrsiau blasu Tŷ Newydd yn ymweld â sawl pwnc a genre gwahanol yn y Gymraeg a’r Saesneg, i’ch annog i gychwyn, neu barhau, â’ch ysgrifennu creadigol yn ystod y gaeaf. Bydd y niferoedd ar gyfer pob cwrs blasu’n cael eu cyfyngu i 20, a caiff y cwrs ei gynnal dros y platfform fideo Zoom. Gobeithio y cewch flas ar y cwrs, ac y cawn eich croesawu i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ar gwrs hwy yn y gwanwyn, lle byddwn yn cynnal rhaglen lawn o gyrsiau undydd, a chyrsiau preswyl amrywiol.


Os yw ffi y cwrs hwn yn eich atal rhag cofrestru, ewch draw i’r adran Cymorth Ariannol am gyngor.

Tiwtor

Matthew Haigh

Matthew Haigh yw awdur Vampires (Bad Betty Press, 2021), Death Magazine (Salt, 2019) a Black Jam (Broken Sleep Books, 2019). Cyrhaeddodd Death Magazine restr hir gwobr llyfr cyntaf y Polari yn 2020. Mae ei waith wedi derbyn canmoliaeth yng ngwobrau Forward, Gwobr Farddoniaeth Winchester, ac wedi ei gyhoeddi mewn cylchgronau yn cynnwys Poetry Wales, The Rialto, Magma, The Guardian a Poetry London. Yn 2021 bu’n feirniad i Gystadleuaeth Pamffled Poetry Wales, a cafodd ei gyfweld gan Edge Magazine am y berthynas rhwng barddoniaeth a gemau fideo.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811