Cwrs Blasu Digidol: Cychwyn eich nofel gyntaf

Gwe 25 Chwefror 2022
Tiwtor / Hammad Rind
Ffi’r Cwrs / O £12 y pen
Genre / Ffuglen
Iaith / Saesneg

Ymunwch â ni am gyflwyniad sydyn ar sut i fynd ati i ysgrifennu eich nofel gyntaf. O gynllunio, i waith ymchwil, i greu ôl-stori ar gyfer eich cymeriadau credadwy i benderfynu ar ei plot, strwythur, ac archwilio genres, bydd Hammad Rind, a gyhoeddodd ei nofel gyntaf eleni, yn eich rhoi ar y trywydd cywir. Byddwch yn gadael y cwrs gydag egni newydd a syniadau am sut i gychwyn arni. Bydd y cwrs ei hun yn para awr, ond mae amser wedi ei neilltuo er mwyn croesawu pawb ar y cychwyn ac i holi cwestiynau a sgwrsio ar y diwedd.

Bydd cyrsiau blasu Tŷ Newydd yn ymweld â sawl pwnc a genre gwahanol yn y Gymraeg a’r Saesneg, i’ch annog i gychwyn, neu barhau, â’ch ysgrifennu creadigol yn ystod y gaeaf. Bydd y niferoedd ar gyfer pob cwrs blasu’n cael eu cyfyngu i 20, a caiff y cwrs ei gynnal dros y platfform fideo Zoom. Gobeithio y cewch flas ar y cwrs, ac y cawn eich croesawu i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ar gwrs hwy yn y gwanwyn, lle byddwn yn cynnal rhaglen lawn o gyrsiau undydd, a chyrsiau preswyl amrywiol.


Os yw ffi y cwrs hwn yn eich atal rhag cofrestru, ewch draw i’r adran Cymorth Ariannol am gyngor.

Tiwtor

Hammad Rind

Ganwyd Hammad Rind ym Mhunjab, Pacistan, ac mae bellach yn byw yng Nghaerdydd. Astudiodd lenyddiaeth Saesneg a Pherseg ym Mhrifysgol Punjab, Lahore, ac yna astudiodd ffilm ym Mhrifysgol Kingston, Llundain. Cyhoeddwyd ei nofel gyntaf, Four Dervishes, gan wasg Seren yn 2021, nofel sydd yn ymdriniaeth ddychanol o gymdeithas wedi ei seilio yn llac ar ddastan neu chwedl gan y bardd Indo-Bersiaidd, Amir Khusro. Mae gwaith Hammad wedi ymddangos mewn sawl cylchgrawn yng Nghymru a thu hwnt, yn cynnwys The Madras Courier, James Joyce Broadsheet ac Y Stamp. Mae’n arwain gweithdai cyson ar chwedleua a llenyddiaeth y Dwyrain. Mae Hammad yn siarad Wrdu, Saesneg, Perseg, Tyrceg, Ffrangeg, Hindi, Pwnjabeg, Saraiki ac mae’n ysgrifennu mewn sawl un o’r ieithoedd hyn hefyd.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811