Cwrs Blasu Digidol: Cychwyn neu Ail-gychwyn eich Nofel

Gwe 14 Awst 2020
Tiwtor / Mari Emlyn
Ffi’r Cwrs / O £9 y pen
Genre / Ffuglen
Iaith / Cymraeg

12.00 pm – 1.30 pm

Ymunwch â Mari Emlyn am awr o weithdy digidol i’r rheiny ohonoch sydd yn awyddus i gychwyn nofel – neu y rheiny ohonoch sydd wedi hitio wal ac yn awyddus i ail-gydio mewn nofel sydd ar ei hanner. Bydd Mari yn ceisio troi’r broses ysgrifennu o fod yn gur pen i fod yn bleser. Y cymeriadau fydd yn cael y sylw pennaf yn y gweithdy hwn, a byddwn yn archwilio’r ddau gwestiwn allweddol sydd angen i bob awdur eu gofyn wrth greu cymeriad. Byddwch yn gadael y cwrs â’r seiliau i goncro’r wal a mynd ati i ysgrifennu. Mae amser wedi ei neilltuo er mwyn croesawu pawb ar y cychwyn ac i holi cwestiynau a sgwrsio ar y diwedd.

 

Bydd cyrsiau blasu Tŷ Newydd yn ymweld â sawl pwnc a genre gwahanol yn y Gymraeg a’r Saesneg, i’ch annog i gychwyn, neu barhau, â’ch ysgrifennu creadigol yn ystod y cloi mawr. Bydd y niferoedd ar gyfer pob cwrs blasu’n cael eu cyfyngu i 16, a caiff y cwrs ei gynnal dros y platfform fideo Zoom. Gobeithio y cewch flas ar y cwrs, ac y cawn eich croesawu i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ar gwrs hwy pan fydd hi’n ddiogel i ail-agor.

Tiwtor

Mari Emlyn

Awdur yw Mari Emlyn sydd hefyd â phrofiad eang o fewn y celfyddydau fel actor, golygydd, darlithydd, beirniad, cynhyrchydd, cyfarwyddwr ac fel gweinyddwr celfyddydol. Mae Mari hefyd yn golofnydd misol i bapur bro Y Goriad ers dros ddeng mlynedd. Eleni, cyhoeddodd ddwy gyfrol gyda gwasg Y Lolfa: Cofiwch Dryweryn Cymru’n Deffro: Wales Awakening a’i nofel Wal. Cyn diwedd y flwyddyn bydd Mari wedi cyhoeddi dwy gyfrol arall: Annibyniaeth/Independence (Y Lolfa) a’i phedwaredd nofel, Mefus yn y Glaw (Gwasg y Bwthyn). Mae hi wrthi’n cynllunio ei phumed nofel.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811