Cwrs Blasu Digidol: Cychwyn o’r Cychwyn

Gwe 5 Chwefror 2021
Tiwtor / Richard Owain Roberts
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genre / Ffuglen
Iaith / Saesneg

12.00 pm hanner dydd – 1.30 pm

Ymunwch ag awdur Hello Friend We Missed You, enillydd Gwobr Not The Booker Prize The Guardian 2020, Richard Owain Roberts, i ddysgu sut i ysgrifennu’r cychwyn perffaith i’ch nofel. Byddwn yn edrych ar eich pennod gyntaf, a sut i fynnu sylw’r darllenydd o’r cychwyn cyntaf un. Bydd y bennod gyntaf yn gosod templed a naws ar gyfer gweddill y llyfr, a bydd Richard yn rhannu cyngor ynglŷn â sut i sicrhau y bydd eich darllenydd yn gafael yn y stori ac yn gwrthod gollwng gafael ar y llyfr tan y dudalen olaf. Bydd y gweithdy ei hun yn para awr, ond mae amser wedi ei neilltuo er mwyn croesawu pawb ar y cychwyn ac i holi cwestiynau a sgwrsio ar y diwedd.

Bydd cyrsiau blasu Tŷ Newydd yn ymweld â sawl pwnc a genre gwahanol yn y Gymraeg a’r Saesneg, i’ch annog i gychwyn, neu barhau, â’ch ysgrifennu creadigol yn ystod misoedd y gaeaf. Bydd y niferoedd ar gyfer pob cwrs blasu’n cael eu cyfyngu i 16, a caiff y cwrs ei gynnal dros y platfform fideo Zoom. Gobeithio y cewch flas ar y cwrs, ac y cawn eich croesawu i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ar gwrs hwy pan fydd hi’n ddiogel i ail-agor.

Noder os gwelwch yn dda mai cwrs drwy gyfrwng y Saesneg fydd hwn.


Nod Llenyddiaeth Cymru yw galluogi pawb fyddai’n elwa o fynychu un o gyrsiau Tŷ Newydd i wneud hynny, beth bynnag fo’u incwm neu lefel o brofiad, ac mae awduron ar incwm isel wedi eu adnabod gan Llenyddiaeth Cymru fel un o dair nodwedd penodol y bydd Llenyddiaeth Cymru yn canolbwyntio arnynt gyda’n gwaith. Felly, os na fedrwch fforddio ffi y cwrs, peidiwch oedi cysylltu i holi am le am ddim sydd wedi eu neilltuo i’r pwrpas hwn. Noder os gwelwch yn dda y byddwn ni fel arfer yn derbyn nifer fawr o geisiadau, ac er y byddwn yn ceisio ein gorau glas – yn anffodus ni allwn addo lle am i ddim i bawb fydd yn cysylltu.

Tiwtor

Richard Owain Roberts

Richard Owain Roberts yw awdur Hello Friend We Missed You (Parthian Books, 2020), enillydd Gwobr Not the Booker Prize The Guardian 2020, ac a ddisgrifiwyd gan Sam Jordison o The Guardian fel “Ffurfiol o fentrus, doniol iawn, a pherl y rhestr fer”. Cyhoeddwyd llyfr cyntaf Richard, casgliad o straeon byrion o’r enw All the Places We Lived yn 2015 gan Parthian Books ac yn ddiweddarach fe’i cyfieithwyd i’r iaith Serbeg. Bydd taith Richard i Serbia i hybu’r llyfr yn sail i ffilm ddogfen hir a gyhoeddir yn fuan dan y teitl ULTRA. Wedi ei eni a’i fagu ar Ynys Môn, mae Richard bellach yn byw yng Nghaerdydd gyda’i deulu.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811