Cwrs Blasu Digidol: Cychwyn Ysgrifennu: Cyngor i Awduron newydd

Gwe 11 Medi 2020
Tiwtor / Catherine Johnson
Ffi’r Cwrs / O £ y pen
Genres / FfeithiolFfuglenScriptioStraeon ByrionYsgrifennu i Blant a Phobl Ifainc
Iaith / Saesneg

12.00 pm – 1.30 pm

Ymunwch â Catherine Johnson am awr o weithdy digidol yn cynnig cyngor i awduron newydd. Beth fyddai’r awduron profiadol wedi dymuno ei glywed ar gychwyn eu gyrfaoedd? Beth sydd raid ei wneud, a beth ddylid ei osgoi? Mae’r cwrs hwn yn addas i awduron rhyddiaith, awduron plant ac oedolion ifainc, a sgriptwyr. Byddwch yn gadael y cwrs ag ychydig mwy o glem am sut i fynd at i ysgrifennu. Mae amser wedi ei neilltuo er mwyn croesawu pawb ar y cychwyn ac i holi cwestiynau a sgwrsio ar y diwedd.

 

Bydd cyrsiau blasu Tŷ Newydd yn ymweld â sawl pwnc a genre gwahanol yn y Gymraeg a’r Saesneg, i’ch annog i gychwyn, neu barhau, â’ch ysgrifennu creadigol yn ystod y cloi mawr. Bydd y niferoedd ar gyfer pob cwrs blasu’n cael eu cyfyngu i 16, a caiff y cwrs ei gynnal dros y platfform fideo Zoom. Gobeithio y cewch flas ar y cwrs, ac y cawn eich croesawu i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ar gwrs hwy pan fydd hi’n ddiogel i ail-agor.

Tiwtor

Catherine Johnson

Awdur i blant a phobl ifainc yw Catherine Johnson sydd wedi ennill gwobrau lu. Cafodd ei henwebu ddwywaith ar gyfer Medal Carnegie CILIP ac enillodd ei llyfr diweddaraf, Freedom, Wobr Little Rebel yn 2019. Fe’i henwebwyd hefyd ar gyfer Rhestr Anrhydeddau IBBY 2020. Mae Catherine hefyd yn ysgrifennu ar gyfer ffilm, teledu a radio. Ymysg ei gwaith teledu mae Rough Crossings, addasiad teledu o lyfr Simon Schama a Holby City. Ar hyn o bryd mae Catherine yn gweithio ar addasiad o lyfr Black Tudors, Miranda Kaufmann ar gyfer  Silverprint Pictures.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811