Cwrs Blasu Digidol: Cynganeddu i Ddechreuwyr

Gwe 11 Chwefror 2022
Tiwtor / Osian Owen
Ffi’r Cwrs / O £12 y pen
Iaith / Cymraeg

12.00 – 1.30 pm, dydd Gwener 11 Chwefror 2022

Ymunwch ag Osian Owen am gyflwyniad cyflym i’r gynghanedd. Ydych chi’n chwilfrydig am y grefft hon sy’n unigryw i’n llenyddiaeth Gymraeg – sydd â rheolau mathemategol llym, ond sydd hefyd yn sail i rhai o weithiau barddoniaeth harddaf ein hiaith? Byddwn yn cael ein tywys o amgylch rheolau’r pedair math amlycaf o gynghanedd, a byddwch yn gadael y cwrs â sgìl newydd sbon a thân yn eich bol i ddysgu mwy. Bydd y cwrs ei hun yn para awr, ond mae amser wedi ei neilltuo er mwyn croesawu pawb ar y cychwyn ac i holi cwestiynau a sgwrsio ar y diwedd.

Bydd cyrsiau blasu Tŷ Newydd yn ymweld â sawl pwnc a genre gwahanol yn y Gymraeg a’r Saesneg, i’ch annog i gychwyn, neu barhau, â’ch ysgrifennu creadigol yn ystod y gaeaf. Bydd y niferoedd ar gyfer pob cwrs blasu’n cael eu cyfyngu i 20, a caiff y cwrs ei gynnal dros y platfform fideo Zoom. Gobeithio y cewch flas ar y cwrs, ac y cawn eich croesawu i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ar gwrs hwy yn y gwanwyn, lle byddwn yn cynnal rhaglen lawn o gyrsiau undydd, a chyrsiau preswyl amrywiol.

 

Os yw ffi y cwrs hwn yn eich atal rhag cofrestru, ewch draw i’r adran Cymorth Ariannol am gyngor.

Tiwtor

Osian Owen

Bardd a llenor yw Osian Owen, a enillodd ei gadair gyntaf yn Eisteddfod Aelhaearn yn 2017. Enillodd Cadair a Choron Eisteddfod Ryng-golegol Llanbedr Pont Steffan 2018, ac ennill Cadair Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Brycheiniog a Maesyfed yn yr un flwyddyn. Ef oedd Prifardd Eisteddfod-T yr Urdd yn 2020, a daeth yn agos i’r brig yng nghystadleuaeth y Goron hefyd. Cymerodd ran yn Her 100 Cerdd Llenyddiaeth Cymru ar y cyd â Manon Awst, Caryl Bryn a Morgan Owen yn 2018.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811