Cwrs Blasu Digidol: Gwyddonias a Ffantasi

Gwe 31 Gorffennaf 2020
Tiwtor / Ifan Morgan Jones
Ffi’r Cwrs / O £9 y pen
Genre / Ffuglen
Iaith / Cymraeg

12.00 pm – 1.30 pm

Ymunwch ag Ifan Morgan Jones am awr o weithdy yn edrych ar y grefft o ysgrifennu gwyddonias (sci-fi) a ffantasi yn y Gymraeg. Sut mae mynd ati i greu synnwyr wrth greu bydoedd, cymeriadau a straeon cwbl ddychmygol ond eto credadwy sy’n cynnal diddordeb y darllenydd? Byddwch yn gadael y cwrs gyda syniad, ambell sgìl newydd, ac wedi’ch hysbrydoli i barhau ar eich liwt eich hun. Mae amser wedi ei neilltuo er mwyn croesawu pawb ar y cychwyn ac i holi cwestiynau a sgwrsio ar y diwedd.

 

Bydd cyrsiau blasu Tŷ Newydd yn ymweld â sawl pwnc a genre gwahanol yn y Gymraeg a’r Saesneg, i’ch annog i gychwyn, neu barhau, â’ch ysgrifennu creadigol yn ystod y cloi mawr. Bydd y niferoedd ar gyfer pob cwrs blasu’n cael eu cyfyngu i 16, a caiff y cwrs ei gynnal dros y platfform fideo Zoom. Gobeithio y cewch flas ar y cwrs, ac y cawn eich croesawu i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ar gwrs hwy pan fydd hi’n ddiogel i ail-agor.

Tiwtor

Ifan Morgan Jones

Mae Ifan Morgan Jones yn ddarlithydd mewn Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Bangor. Bu’n ddirprwy olygydd ar gylchgrawn Golwg ac yn olygydd gwefan newyddion golwg360. Enillodd ei nofel Igam Ogam Wobr Goffa Daniel Owen yn Eisteddfod Genedlaethol 2008. Cyhoeddodd ei nofel ffantasiol, Dadeni, yn 2017 a'r nofel agerstalwm (steampunk) gyntaf yn y Gymraeg, Babel, yn 2019. Caiff ei holl nofelau eu cyhoeddi gan wasg Y Lolfa. Bu'n feirniad ar gystadlaethau llên ffantasi yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac ef yw sefydlydd Nation.Cymru, gwefan newyddion Gymreig annibynnol newydd sydd yn ceisio llenwi bwlch o ran darpariaeth newyddion di-duedd yng Nghymru.

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811