Cwrs Blasu Digidol: Hanfodion y Nofel Boblogaidd

Gwe 1 Ebrill 2022
Tiwtor / Marlyn Samuel
Ffi’r Cwrs / O £12 y pen
Genre / Ffuglen
Iaith / Cymraeg

Ymunwch â Marlyn Samuel am gyflwyniad cyflym i hanfodion pob nofel dda. Byddwn yn edrych ar sut i hoelio sylw’r darllenydd o’r paragraff cyntaf, a chreu cymeriadau hoffus sydd yn tywys y stori. Bydd hefyd cyfle i edrych ar fyd y stori yn cynnwys gosodiadau egsotig a braf er mwyn mynd â’r darllenydd ar daith a chael blas o’r byd heb adael y gadair freichiau. Bydd y cwrs ei hun yn para awr, ond mae amser wedi ei neilltuo er mwyn croesawu pawb ar y cychwyn ac i holi cwestiynau a sgwrsio ar y diwedd.

Bydd cyrsiau blasu Tŷ Newydd yn ymweld â sawl pwnc a genre gwahanol yn y Gymraeg a’r Saesneg, i’ch annog i gychwyn, neu barhau, â’ch ysgrifennu creadigol yn ystod y gaeaf. Bydd y niferoedd ar gyfer pob cwrs blasu’n cael eu cyfyngu i 20, a caiff y cwrs ei gynnal dros y platfform fideo Zoom. Gobeithio y cewch flas ar y cwrs, ac y cawn eich croesawu i Ganolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd yn Llanystumdwy ar gwrs hwy yn y gwanwyn, lle byddwn yn cynnal rhaglen lawn o gyrsiau undydd, a chyrsiau preswyl amrywiol.


Os yw ffi y cwrs hwn yn eich atal rhag cofrestru, ewch draw i’r adran Cymorth Ariannol am gyngor.

Tiwtor

Marlyn Samuel

Dros y blynyddoedd diwethaf mae Marlyn Samuel wedi sefydlu’i hun yn frenhines y nofel gyfoes boblogaidd Gymraeg sy’n llawn hiwmor. Mae hi wedi cyhoeddi pum nofel sef Pum Diwrnod a Phriodas (Y Lolfa, 2021), Cicio’r Bwced (Y Lolfa, 2019), Cwcw (Gwasg y Bwthyn, 2017), Milionêrs (Gwasg y Bwthyn, 2014) a Llwch yn yr Haul (Gwasg Gwynedd, 2012).  Mae hi’n byw yn Sir Fôn gydag Iwan ei gŵr a Bruno y cocapŵ. Mae’n ymchwilydd i BBC Radio Cymru a phan nad ydi’n ysgrifennu mae hi wrth ei bodd yn mynd â Bruno am dro, yn mwynhau pilates a chwilio’r we am wyliau!

Archebu Arlein

Talu â siec?

Pe hoffech dalu â siec, defnyddiwch y ffurflen archebu arlein a dewis ‘Talu â Siec’ yn yr opsiynau talu.

Beth ddyliwn i ddisgwyl?

Am wybodaeth ymarferol o’r hyn sydd yn digwydd yn ystod cwrs neu encil yn Nhŷ Newydd, beth am ddarllen ein rhestr o gwestiynau cyffredin?

Angen Cymorth?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os ydych yn cael problem archebu arlein, rhowch alwad ffôn…

+44 (0) 1766 522 811